Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Aan Jezus voeten zitten - Calvary Chapel Haarlemmermeer

In Lukas 10:38-42 is Jezus op bezoek bij vrienden, Martha en Maria. Hij ging bij Martha thuis op bezoek en, zoals Jezus doet, sprak Hij over God. Dat is wat Jezus doet, Hij onderwijst mensen over Wie God is. In dit bekende verhaal zijn er 2 reacties op Jezus’ aanwezigheid. Maria gaat aan Jezus’ voeten zitten, Martha is druk met iedereen bedienen. Toen ik dit las en de vergelijking trok met Hebreeën 10:11-12 en mijn blog daarover, ging er een lampje aan. Ook hier gaat het om zitten vs staan, aan Jezus’ voeten zitten vs dienen.

De 2 reacties op Jezus’ aanwezigheid komen ergens vandaan. Maria heeft een reden om aan Jezus’ voeten te gaan zitten en Martha heeft een reden om iedereen te gaan bedienen. De vraag is dan welke reden goed en welke reden het beste is. In deze blogpost wil ik kijken naar de 2 reacties en hoe je tot de juiste keuze komt: 1) aan Jezus’ voeten zitten, 2) iedereen bedienen, en 3) hoe maak je die keuze?

Aan Jezus’ voeten zitten

Maria koos ervoor om, toen haar goede vriend Jezus langskwam, in alle rust bij Hem te gaan zitten. Maria koos ervoor om te luisteren naar wat Jezus te vertellen had. Ze koos voor tijd aan de voeten van Jezus boven enig ander iets. Maria luisterde naar de woorden die Jezus sprak (Lukas 10:39). Dit is wat wij als christenen elke dag horen te doen, zitten aan Jezus’ voeten. Jezus zelf ging stond dagelijks vroeg op om aan de voeten van God de Vader te zitten (Markus 1:35). De psalmen staan vol met verzen over vroeg opstaan om aan de voeten van de Heere te zitten (Psalm 119:147, 143:8). Allemaal voorbeelden en oproepen voor de gelovige om aan de voeten van God te zitten.

God wil graag de relatie met ons opbouwen. Een relatie met God is te vergelijken met een relatie tussen man en vrouw. Men moet tijd in elkaar steken om elkaar beter te leren kennen. Je moet investeren in de ander en dan ga je er vanuit dat de ander ook investeert. God doet dat ook, Hij investeert in ons, maar Hij wil ook graag dat wij in Hem investeren. Ik heb het dan niet over geld, maar over tijd. Investeer een deel van je tijd om aan Zijn voeten te zitten. Investeer tijd om Hem beter te leren kennen. Trek elke dag tijd uit om Bijbel te lezen, om te bidden, om God beter te leren kennen.

Iedereen bedienen

Martha was juist bezig met iedereen bedienen. Jezus reisde altijd met 12 discipelen,  er waren misschien nog wel andere mensen om Hem heen. Die mensen hadden eten en drinken nodig, dus moest iemand tijd en energie stoppen in het bedienen van deze mensen. Laat duidelijk zijn, het dienen van mensen is goed, daar is niks mis mee. De vraag is alleen of dit de beste keuze was. We moeten ons als mensen vaker de vraag stellen of iets goed is, of het beste. God is perfect, dus doet Hij perfecte dingen. Dat is de meetlat. De vraag is of wij de dingen die bij die perfectie horen, of dat we onze eigen meetlat neerleggen.

Jezus zelf diende veel mensen, Hij genas mensen, Hij gaf onderwijs, etc. Jezus diende heel veel, veel meer dan wij weten. En toch zat ook Hij aan de voeten van de Heere. Ook Hij had het nodig om te bidden, om de dag in Gods aanwezigheid te beginnen. Dienen is belangrijk, maar aan Gods voeten zitten is beter.

Hoe doe je dat?

Jezus geeft ons de sleutel om dit te kunnen doen in Lukas 10:42 “Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen,” Het gaat om keuzes maken. Waar kies je voor, langer in je bed blijven liggen, of aan Jezus’ voeten zitten? Keuzes maken is wat we in alles, elke dag moeten doen. Ook in het geval van tijd aan Jezus’ voeten doorbrengen. Maak je de tijd ervoor vrij om Jezus beter te leren kennen, of maak je tijd voor andere dingen? We zijn vaak zo druk, zo bezig met allerlei dingen, maar niet altijd met de beste dingen.

Soms zeggen mensen dat ze te druk zijn om hun Bijbel te lezen of te bidden. Maar ze hebben wel tijd om allerlei andere dingen te doen. Het gaat dan om keuzes maken, wat vind je belangrijk? Wat is belangrijk genoeg om tijd voor te maken? Ik heb, door Gods leiding, de keuze gemaakt om elke dag op tijd op te staan om aan Zijn voeten te zitten. De Heere geeft me elke dag zoveel terug voor de investering van tijd die ik maak. Ik kan nu niet meer zonder die tijd ’s ochtends. Het maakt niet uit of ik moe ben of niet, ik heb die tijd aan Gods voeten nodig.

 

Welke keuzes maak jij? Ben jij druk aan het dienen, of zoek je de rust van Jezus’ voeten op? Kies het beste en zorg dat je elke dag tijd maakt om aan Zijn voeten te zitten. In de rust van Zijn vervulde werk, in de rust van Zijn aanwezigheid. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69