X-Real-Ip: 100.28.227.63
X-Forwarded-Server: dec965795c6c
X-Forwarded-Proto: https
X-Forwarded-Port: 443
X-Forwarded-Host: staging.calvarychapel.nl
X-Forwarded-For: 100.28.227.63
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: br,gzip
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Host: staging.calvarychapel.nl
Content-Length:
Content-Type:
Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Privacy statement CCH - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Privacy statement CCH

Calvary Chapel Haarlemmermeer, gevestigd aan Sandestein 42, 2151 KG te Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Calvary Chapel:
W: www.calvarychapel.nl
A:   Sandestein 42, 2151 KG Nieuw-Vennep
T:   06-30843990

Marcel de Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Calvary Chapel Haarlemmermeer. Hij is te bereiken via marcel.de.haan [@] calvarychapel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Calvary Chapel Haarlemmermeer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Calvary Chapel Haarlemmermeer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Godsdienst of levensovertuiging

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Calvary Chapel Haarlemmermeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (alleen wanneer u hier toestemming voor geeft)
  • U een bericht te kunnen sturen via WhatsApp of e-mailen indien dit noodzakelijk is wegens organisatorische redenen

Geautomatiseerde besluitvorming

Calvary Chapel Haarlemmermeer neemt geenbesluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Calvary Chapel Haarlemmermeer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Calvary Chapel Haarlemmermeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Calvary Chapel Haarlemmermeer deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derde. Indien dit om enige reden toch noodzakelijk is, dan zal Calvary Chapel Haarlemmermeer u hier vooraf toestemming voor vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Calvary Chapel Haarlemmermeer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Calvary Chapel Haarlemmermeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Marcel.de.haan [@] calvarychapel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Calvary Chapel Haarlemmermeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Calvary Chapel Haarlemmermeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze afdeling IT & Marketing via sander.verhoeve [@] calvarychapel.nl