Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Aangeklaagd vs aangesproken - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Iets dat al een tijd op mijn hart ligt is het grote verschil tussen een aanklacht en aangesproken worden. Wat ik hiermee bedoel is dat ik als christen zowel aangeklaagd, als aangesproken kan worden over zonde in mijn leven. Er is alleen een groot verschil tussen aangeklaagd worden of aangesproken worden. Aangeklaagd vs aangesproken, wat is het verschil?

In deze blog zal ik duidelijk proberen te maken wat wel en wat niet van God is. Ik zal proberen om duidelijk te maken hoe je de aanklacht kan herkennen en hoe je het aangesproken worden kan herkennen. Het was voor mij een opluchting toen ik achter dit verschil kwam.

Wat komt van God?

Is een aanklacht van God, of is aangesproken worden van God? Openbaring 12:10 geeft aan dat de duivel de aanklager van de broeders is, hij klaagt elke dag elke christen aan. Elke dag is hij bezig om aan te wijzen wat we precies fout doen, elke dag is hij bezig God en de mens hierop te wijzen. De manier waarop satan dit doet, is dat hij in je oor dingen fluistert als: ‘Zie je nou wel, je bakt er helemaal niks van, God houdt niet meer van je nu je dit gedaan hebt. God kan niet meer van jou houden, want je hebt het nu te bont gemaakt.’ Satan zal dingen zeggen die de mens van God afhouden, hij zal dingen zeggen die je op je zonde richten. Hij zal je proberen te vertellen dat God klaar met je is, dat God iedereen kan redden behalve jou.

Gods liefde

Lijnrecht tegenover de aanklacht van de duivel, staat God. God houdt van de mens, God houdt van mij ondanks mijn zonde. Hij spreekt mij liefdevol aan op mijn zonde (Johannes 16:8), God wijst mij op mijn zonde zodat ik om vergeving zal vragen en terug zal komen bij Hem. God zal je wijzen op het feit dat je gezondigd hebt, maar dat Hij groter is dan welke zonde dan ook. 1 Johannes 1:7 leert dat door Jezus’ offer aan het kruis alle zonde vergeven is. Als de Bijbel iets zegt, dan is dat de waarheid, dus ook dit. Door Jezus is het mogelijk om vergeving te ontvangen voor elke zonde. Er is geen zonde waar Jezus niet voor gestorven is.

“Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.” (1 Timotheüs 2:5) Dit is wat Paulus aan Timotheüs schrijft, Jezus is de advocaat van de mens tegenover God (Romeinen 8:34). Jezus is zo lief, zo goed, zo genadig. Hij geeft genade, Hij geeft liefde, Hij is gestorven voor jou en mij. God zal ons altijd wijzen op onze zonde, omdat Hij wil dat je rein en heilig leeft. Hij wil dat jouw leven op Jezus’ leven zal lijken.

Conclusie

Samenvattend, satan zal je aanvallen en van God af willen houden, terwijl God je juist zal wijzen op het kruis waar Jezus voor jouw zonde gestorven is. “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20) Dit is Jezus’ boodschap voor jou, of je nog niet gelooft, een dag, een maand, 10 jaar, 30 jaar gelooft. We hebben allemaal momenten dat we Jezus buiten sluiten, op de deur van je hart kloppen, dan zal Hij je aanspreken, om je weer terug te brengen bij Hem.

Laat je niet aanklagen, laat Jezus je aanspreken!

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69