Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Alleen de Heere is God - Calvary Chapel Haarlemmermeer

 “Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders!” (Deuteronomium 4:39) God is Zijn volk, Israël, de wet opnieuw aan het uitleggen. Hij weet dat ze dit nodig hebben, omdat ze er niet (bewust) bij waren bij het geven van de eerste wet. God drukt Israël op het hart om Hem te gehoorzamen, want Hij houdt van hen en vraagt alleen dingen van hen die goed voor ze zijn. Daarbij vertelt Hij ze: de Heere is God.

Geen andere God

Een van de dingen die Israël heel vaak gedaan heeft, en waarin ze een voorbeeld zijn voor ons (1 Korinthe 10:11), is weglopen bij God voor afgoden. In het geval van Israël was dat bijvoorbeeld een gouden kalf (Exodus 32), Baäl (2 Koningen 17), etc. Allerlei afgoden werden aanbeden, in plaats van dat Israël achter God aan ging. Ze vervingen God, de Schepper, voor een door mensen gemaakt beeld, schepping. Dit was een vaak terugkerend patroon bij Israël, iets waar God hen al in Deuteronomium voor waarschuwde: alleen de Heere is God.

Waar Israël beelden van hout en steen had die ze gingen aanbidden, is het tegenwoordig een stuk subtieler. Mensen aanbidden bekende Nederlanders, filmsterren, sporters, auto’s, huizen, carrière, fit/gespierd zijn, geld, roem, etc. Al deze dingen zijn moderne afgoden. Al deze dingen kunnen aanbeden worden door mensen. Als je wil weten wat jij aanbidt, moet je je afvragen waar je 1) aan denkt wanneer je wakker wordt, 2) waar je je tijd, geld en energie in stopt. Jouw antwoorden laten zien wat je echt belangrijk vindt, waar jouw hart is.

Alleen de Heere is God

Dit is wat de kerk, nog steeds, moet leren. Net als Israël moet de kerk leren dat God onze God is, de Heere is God. Een christen hoort volledig toegewijd te zijn aan God en God alleen (Romeinen 12:1). Een christen hoort volledig rein en heilig voor God te leven (1 Petrus 1:16). Dat hoort ook de tijd en aandacht die een christen aan dingen geeft te bepalen; waar jij aan denkt wanneer je wakker wordt, je tijd, geld en energie horen door God bepaald te worden.

Alleen de Heere is God, dat is wat jou hoort te leiden in de keuzes die je maakt. God Zelf wil jou leiden in alles keuzes die je maakt, zodat je keuzes maakt die Hem eren. Jezus is voor jou naar de aarde gekomen, aan het kruis gegaan, uit de dood opgestaan en teruggegaan naar de hemel. Niet zodat jij achter afgoden aan kon gaan, maar zodat jij Hem alleen zou navolgen. Jezus’ liefde voor jou is zo ontzettend groot, gaat zo ongelofelijk ver; laat Zijn liefde dan niet misbruikt worden om achter afgoden aan te gaan. Laat Zijn liefde de reden zijn dat je leeft naar het feit ‘alleen de Heere is God’.

Wie of wat is jouw God/god?

Zoals gezegd, waar jij aan denkt bij het wakker worden, waar jij je tijd, geld en energie in steekt; dat laat zien wie/wat jouw God/god is. Als God jouw aandacht heeft, als jij tijd, geld en energie wil steken in God zoeken en dienen; dan is God jouw God. Dat gaat met vallen en opstaan, God wil je daarin helpen en leiden. Hij wil je veranderen, snoeien en doen bloeien; Hij wil het willen en het werken in je doen (Fillipenzen 2:13). Jij moet voor Hem kiezen, want alleen de Heere is God.

Als jij aan andere dingen denkt dan God, als jij niet bereid bent tijd, geld en energie in God te steken; vraag dan aan God om meer liefde voor Hem. Ga je hart onderzoeken hoe het zit met jouw geloof. Geloof jij echt in God? Of geloof je in een slap aftreksel van Wie God echt is? De Bijbel is de plek om God echt te leren kennen, want geloof is door het horen van het Woord van God (Romeinen 10:17). Laat de Bijbel jou leiden in het echt leren kennen van Wie God is, zodat je echt in Hem zal geloven; zodat je zal leven ‘alleen de Heere is God’.

Als je hier vragen over hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen.