Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Hoor jij alleen wat je wil horen? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen zei de koning van Israël tegen Josafat: Er is nog één man om door hem de HEERE te raadplegen, maar ík haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, alleen maar onheil: Micha, de zoon van Jimla. Josafat zei: Zo moet de koning niet spreken!” (1 Koningen 22:8) De koning van Israël, Achab, wil een stuk grond terugveroveren op zijn vijand Syrië. Josafat, koning van Juda, wil dat ze eerst horen wat de Heere zegt. Dit is een wijs iets om te zeggen, want God moet wel met hen zijn, anders moeten ze dit niet doen. Achab wil niet horen wat God zegt, want God zegt niet wat hij wil horen. En dat is een probleem in Achabs hart, een probleem dat ook in deze tijd heerst. Hoor jij alleen wat je wil horen?

Alleen wat je wil horen

Achab was een koning die gewend was dat mensen hem niet tegenspraken. Hij was gewend om altijd zijn zin te krijgen en altijd te horen dat hij de juiste keuzes maakte. De ‘profeten’ die hij liet raadplegen (1 Koningen 22:6) zeiden allemaal dat hij de vijand zou gaan verslaan; precies wat hij wilde horen. Maar dit was precies ‘alleen wat je wil horen’, want de echte profeet van God, Micha, zei dingen die Achab niet wilde horen. Hij sprak Gods woorden tegen Achab, waar ook oordeel over Achabs zonde bij zat.

En dat is precies waar Achab laat zien dat hij zijn tijd ver vooruit was, datzelfde probleem heerst vandaag de dag. Mensen, ook in de kerk, willen alleen horen wat hun oren streelt, alleen waar ze zelf blij van worden. 2 Timotheüs 4:3 laat zien dat dit ook in de kerk een issue zal zijn, dat men alleen wil horen wat men wil horen. Het draait niet meer om Gods waarheid, het gaat om mijn gevoel, wat ik fijn vind, etc. Maar dat is niet hoe Gods waarheid werkt, waarheid is soms hard, is soms niet leuk; maar het is wel wat we moeten horen. Hoor jij alleen wat je wil horen?

Gods waarheid

Hebreeën 6:18 wijst ons op het feit dat God niet kan liegen, Hij spreekt altijd de waarheid. 1 Johannes 4:16 laat ons Gods liefde zien voor de mens, voor jou. Deze 2 dingen samen bewijzen dat God altijd van ons houdt en altijd de waarheid tegen ons zal spreken. Die waarheid zullen wij misschien niet altijd leuk vinden, maar het is wel de waarheid. Het grote issue van deze tijd, is dat we niet meer geïnteresseerd zijn in waarheid, we zijn meer geïnteresseerd in ons gevoel. De kerk is meegegaan met de psychologie van de wereld, waarbij alles om jou draait.

De Bijbel laat zien, Gods waarheid laat zien, dat alles om Hem draait. Wij staan niet centraal in het universum, God staat centraal. Het gaat dus niet om ‘alleen wat je wil horen’, het gaat om wat God wil zeggen; ongeacht of jij dat leuk vindt. God spreekt waarheid, waarheid die eeuwig leven geeft. Als jij wegrent voor waarheid die niet leuk of hard is, niet met jouw gevoel meegaat, niet matcht met jouw gedachten, dan ren je weg van Gods waarheid. Hoor jij alleen wat je wil horen?

Gods Woord

“Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.” (Johannes 17:17) De Bijbel is waarheid, de Bijbel is de manier waarop God heiligt. Heiliging is het proces van meer op Jezus gaan lijken, van gesnoeid worden (Johannes 15), waar Gods tweesnijdend zwaard aan de slag gaat (Hebreeën 4). Niet alles dat God doet is leuk, alles dat God doet is goed. Niet alles dat God zegt is leuk, alles dat God zegt is waar. Dat is wat we nodig hebben, dat is wat jij nodig hebt; Gods waarheid in je leven, Gods waarheid in je hart en gedachten.

Als jij alleen hoort wat je wil horen, zal je nooit veranderd worden naar Jezus’ evenbeeld. Je zal alleen meer bevestigd worden in jezelf. God wil niet dat je meer van jezelf gaat houden (2 Timotheüs 3:2), Hij wil dat je meer van Hem gaat houden. En in Zijn liefde voor jou gaat Hij dingen zeggen die niet leuk zijn, dingen die soms pijnlijk zijn. Maar het is wel de enige echte waarheid.

Hoor jij alleen wat je wil horen, of luister jij naar Gods stem? Luister jij alleen naar preken waardoor je je goed voelt? Of oordeelt het Woord de overleggingen en gedachten van je hart (Hebreeën 4:12)? Gods Woord is niet altijd leuk, makkelijk, opbouwend, o.i.d.; Gods Woord is waarheid, waarheid die jou wil veranderen van hoe je nu bent, naar Wie Jezus is. Dat kan alleen als jij luistert naar Hem. Hoor jij alleen wat je wil horen, of hoor je Gods stem?

Als je vragen hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69