Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Beïnvloed door wie? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Hij ging in de weg van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab deed, want de dochter van Achab was hem tot vrouw geworden. Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE.” (2 Koningen 8:18) Juda krijgt een nieuwe koning, Jehoram. Deze koning deed slechte dingen, wat allerlei vervelende gevolgen had voor Israël. Een belangrijke reden dat deze koning zulke slechte dingen deed, was het voorbeeld dat hij volgde. Hij werd beïnvloed door Achab en alle slechte dingen die Achab aan zijn kinderen had geleerd.

Beïnvloed door?

De slechte koning Achab had veel verschrikkelijke dingen teweeggebracht voor Israël. In 1 Koningen 16:30 wordt gesproken over het feit dat hij slechtere dingen deed, dan welke koning ook. Hij was een afgodendienaar (1 Koningen 16:31-33), hij deed allerlei kwade dingen in Gods ogen. Die invloed gaf hij door aan zijn kinderen, die op hun beurt die slechte invloed doorgaven aan de nieuwe koning van Juda. Jehoram werd beïnvloed door de dochter van Achab, wat hem aanzette tot allerlei slechte dingen.

Jij moet goed oppassen wie er invloed in jouw leven heeft. Je moet goed opletten wat voor daden de mensen doen die jouw leven sturen. De invloed van de verkeerde mensen zal ook verkeerde gevolgen hebben voor je leven. Als je beïnvloed door goede mensen leeft, zal je goede daden doen. “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.”(Galaten 6:7) Dat is hoe God naar dingen kijkt. Waar je in zaait, zal je ook oogsten. De mensen met wie je omgaat, zullen invloed in je leven hebben.

Inspraak in je leven

De mensen die inspraak in je leven hebben zullen richting geven aan je leven. Wat je zaait zal je oogsten, juist ook als het aankomt op de invloed en aanwezigheid van mensen in je leven. Je wordt beïnvloed door de mensen die inspraak in je leven hebben. Zeker als christen is het belangrijk dat je je laat beïnvloeden door goddelijke mensen, door mensen die Gods waarheid aan je zullen vertellen. Dat is wat je echt nodig hebt, mensen die je op God wijzen.

Als kerk zijn we aan elkaar gegeven, om veel verschillende dingen naar elkaar te doen. We horen opbouwende woorden te spreken (Efeze 4), we horen elkaar te helpen in het geval van zonde (Galaten 6). Elkaar liefhebben is de norm (Johannes 13:35), de norm die ook hoort te bepalen hoe we naar elkaar reageren. Dit is de manier van inspraak in je leven die nodig is, Bijbelse inspraak, Bijbelse invloed.

Als je wordt beïnvloed door Bijbelse christenen, zal je ook Bijbels gaan handelen. De Bijbel zal dan jouw denken, doen en laten gaan (her)vormen (Romeinen 12:2). Dat is nodig in jou, in iedere christen. Alleen Gods Woord is in staat om ons op te voeden, te weerleggen, etc. zodat we klaar zijn voor de goede werken die God voor ons heeft (2 Timotheüs 3:16). Dit is de enige invloed die nodig is in jouw leven, dit is de enige goede invloed.

Wie beïnvloedt jouw leven?

Het is heel belangrijk om jezelf af te vragen wie er invloed in je leven heeft. Degene die jou beïnvloedt, is iemand die jouw leven stuurt. Als dat, net als bij Jehoram, de verkeerde invloed is, dan zal je de verkeerde kant op gaan. Kijk biddend kritisch naar wie er invloed in je leven hebben, zodat je ook goede daden zal hebben als gevolg van die invloed. Laat God invloed hebben in je leven, ook door de mensen heen die er in je leven zijn.

Dit is geen pleidooi om iedereen van de wereld uit je leven te halen. Dit is een pleidooi om Bijbels te kijken naar alles dat je hoort en te kiezen wat invloed op je heeft. Je wordt beïnvloed door alles dat er op je afkomt, dus laat er een meerderheid van Bijbels juiste dingen op je afkomen. Laat je leven leiden door God, door Wie Hij is, door Zijn Woord. Beïnvloed door God en door Zijn Woord, dat is hoe je meer wordt als Jezus.

Als je vragen hebt, kan je altijd contact opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69