Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Bekeer je - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Het gebeurde nu, toen Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde, een rouwgewaad om zijn lichaam deed en vastte. In dat rouwgewaad ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond.” (1 Koningen 21:27) Er gebeurt hier iets heel bijzonders, een van de aller slechtste koningen die Israël ooit gehad heeft, bekeert zich. Hij krijgt Gods oordeel te horen over zijn daden en dat zet Achab aan tot berouw en bekering. Achab had van alles gedaan wat slecht was in Gods ogen, maar nu deed hij het goede. Bekeer je, net als Achab.

Bekering

In de Bijbel is bekering een belangrijk begrip. Het idee is dat je je afkeert van iets, naar iets anders. Dit is iets dat zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament naar voren komt. ‘Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Bekeer u, keer u af van uw stinkgoden en keer uw gezichten af van al uw gruweldaden.’ (Ezechiël 14:6) Israël moest zich afkeren van hun stinkgoden, hun gezicht afkeren van hun gruweldaden. In het vers hiervoor heeft God net gezegd dat de stinkgoden, afgoden, Israël vervreemd hebben van Hem, wat hun eigenlijke plek is om te zijn.

Bekering is je afkeren van zonde en je naar God toe keren. De oproep, ‘bekeer je’, is er een die God niet zomaar doet. Het probleem dat in de weg zit is zonde, en zonde brengt een hoop problemen met zich mee. Bekering is echt nodig om een relatie met God te kunnen hebben, om heilig te kunnen leven, om Zijn kind te zijn. Bekeer je, want anders zijn deze dingen niet mogelijk.

Bekeer je

In het Nieuwe Testament wordt het woord Metanoia gebruikt voor bekering. Wanneer het Nieuwe Testament zegt ‘bekeer je’, wordt dit woord gebruikt, met als betekenis ‘ergens anders over gaan denken’. Specifiek gaat bekering om hetzelfde over zonde gaan denken als God. Wanneer je anders dan God over zonde denkt, zal je niet inzien wat de impact en het effect van zonde is. Pas wanneer je zonde ziet zoals God dat doet, zal je zien hoe erg zonde is en daarmee de noodzaak voor bekering/anders denken.

Bekeer je, anders staat zonde tussen jou en God in (Jesaja 59:2). En dat is een probleem, want dan zal je niet kunnen leven als Zijn kind, Zijn stem niet kunnen horen, niet gevoelig zijn voor de leiding van de Heilige Geest. Bekering is echt van groot belang; zowel voor mensen die nog niet geloven, als voor christenen. Door het christelijk leven heen laat God dingen zien die we doen die niet naar Zijn wil zijn. Hij wil dat we ons daarvan bekeren, anders over die dingen gaan denken, zodat we meer en meer op Jezus gaan lijken.

Jezus was perfect, leefde perfect, dacht perfect, etc. Hij deed alles dat God van Hem vroeg. Jezus werd ook machtig door God gebruikt, om de hele wereld te bereiken. Dat is hoe God ook met ons wil omgaan, niet alleen als instrumenten in Zijn handen, maar ook qua relatie. Onze relatie met God zal steeds beter worden, naar mate er meer bekering in ons leven is.

Hoe denk jij over zonde?

God wil dat je Zijn denken hebt, de gedachten van Christus (1 Korinthe 2:16). Dat is hoe Hij ook denkt en dat is volledige waarheid. Hoe wij denken over mensen, de wereld, de kerk, maar ook over zonde hoort bepaald te worden door de Bijbel. Dat is waar we waarheid vinden (Johannes 17:17), waarheid die ons heilig kan en wil maken. Continue bekering van zonde, continu anders gaan denken over zonde is belangrijk, omdat we dan meer gaan denken als Jezus.

Bekeer je, dat is wat God van je vraagt. Bekeer je, dat is goed voor je relatie met God. Is dat iets waar jij je mee bezig houdt? Bekering van zonde? Het Woord wil van wel (Handelingen 3:19, 1 Johannes 1:9). Bekering hoort een onderdeel te zijn van het leven van de christen; zolang we op deze aarde leven zijn we zondaars die elke dag bekering nodig hebben. Gelukkig houdt God zoveel van jou, dat Hij dit mogelijk maakt. Hij wil jou laten zien wat zonde is, Hij wil jou hiervan overtuigen. Hij wil jouw gedachten veranderen, zodat je zal gaan leven uit de Geest, i.p.v. uit je eigen vlees. De vraag is of jij dat ook wil, of jij je zonde wil loslaten en aan Hem wil overgeven. Bekeer je is de oproep van de Bijbel; luister jij?

Als je hier over verder wil praten, vragen hebt, o.i.d.; voel je vrij om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69