Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Bekering van dode werken - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,” (Hebreeën 6:1) Het eerste van de fundamenten van het geloof die Paulus aangeeft, is ‘bekering van dode werken’. Bekering is een woord wat niet heel populair is tegenwoordig, maar wat wel Bijbels is. Zonder bekering van dode werken is er geen goed fundament van je geloof.

Wat is bekering?

Het Nieuwe Testament is in het Koine Grieks geschreven, eenvoudig Grieks, omdat dat de gangbare taal was in die tijd. Dit Grieks kent veel meer woorden dan het Nederlands, daarom is het soms goed om terug te gaan naar die taal om erachter te komen wat God precies tegen ons wil zeggen. Het woord dat gebruikt wordt voor ‘bekering’, is het woord metanoia. De betekenis is het veranderen van je gedachten over iets, een omdraaien in je gedachten.

Wat God wil zeggen met dit woord, is dat we anders moeten gaan denken over iets, een 180 graden draai moeten maken. Waarover moet dat dan? Over de ‘dode werken’ waar Paulus het over heeft. Bekeren betekent dat je niet meer op je eigen manier over zonde denkt, maar dat je op Gods manier gaat denken over zonde. Dat je niet meer zoals de wereld of zelfs de kerk naar zonde kijkt, maar zoals het Woord van God, de Bijbel, dat leert. Bekeren, metanoia, is fundamenteel voor het zijn van een echte christen.

Waarom is bekering van dode werken belangrijk?

Dode werken zijn dingen die tot de dood leiden. Romeinen 6:23 leert dat de zonde alleen de dood kan voortbrengen. Alles dat God aanwijst als zonde, is voor God een dood werk. Bekering wordt belangrijk bij het punt dat we God laten bepalen wat zonde is en daarmee wat dode werken zijn.

Jesaja 59:2 leert dat zonde, dode werken, scheiding brengen tussen God en mens. Ieder mens die zondigt brengt afstand tussen zichzelf en God. Dat is niet wat God wil, maar wel wat nodig is. God wil een relatie met ons hebben, als onze hemelse Papa. Hij wil dat we dicht bij Hem zijn. Zonde, dode werken, zitten dit in de weg. Zonder bekering van dode werken zullen we niet de relatie met God hebben die Hij voor ogen heeft.

Hoe bekeer je je?

Psalm 32 geeft ons een prachtige blauwdruk voor bekering.

Stap 1) Psalm 32:2 laat zien dat vrij van zonde zijn het beste is dat ons kan overkomen, wat betekent dat we moeten inzien dat we bekering nodig hebben. Erken in gebed naar God dat je bekering nodig hebt.

Stap 2) Vers 3 en 4 laten het effect van zonde zien, het schuldgevoel, de eenzaamheid, etc. allemaal dingen die komen door de zonde. Erken, spreek uit in gebed dat zonde gevaarlijk en slecht voor je is.

Stap 3) In vers 5a laat de psalmist de belangrijkste stap zien, je zonde belijden naar God. Spreek in gebed uit wat je gedaan hebt dat zonde is, wees specifiek hierin.

Stap 4) Vind je rust in God (vers 5b-7). Nadat je je zonde beleden hebt, kan je rust vinden in Gods vergeving. Vraag God om die rust en vertrouw dat Hij je die rust zal geven.

Stap 5) Verblijd je in de Heere (vers 11). God wil je graag vergeven, Hij wil de relatie herstellen. God belooft dat Hij van je houdt, dat Hij vergeeft, dat Hij voor je zorgt. Vertrouw Hem, vertrouw Zijn Woord.

Bekering

Dit is het 1e onderdeel van het fundament van het geloof. Zonder bekering van dode werken zijn we nog zondaren, die op een eeuwigheid zonder God afgaan. Alleen door Jezus’ werk aan het kruis is deze vergeving en bekering mogelijk, alleen door Zijn werk kunnen we genieten van Gods vergeving en vreugde. Ga vandaag in gebed naar God toe, Hij wil jou laten zien waar er bekering nodig is in je leven, zodat je in volle vergeving en vreugde kan leven, door Zijn kracht.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69