Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Belijd elkaar de overtredingen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jakobus 5:16) In dit prachtige vers staan vele dingen die mij als christen horen aan te spreken, aan te zetten tot bidden, etc. Ik wil echter naar 1 aspect van dit vers kijken, ik wil kijken naar de opmerking “Belijd elkaar de overtredingen”. Ik denk dat dit een aspect is wat de kerk in zijn algemeen kwijt aan het raken is, ik denk dat als we als kerk beter worden in het belijden van zonde, dat dat echt een grote impact zal hebben.

 

Om duidelijk te maken wat ik bedoel, wil ik naar 3 vragen kijken: waarom je zonden belijden? Hoe belijd je dan zonde? En aan wie belijd je dan je zonde?

Waarom zonden belijden?

Het korte, maar duidelijk antwoord hierop is: omdat de Bijbel het ons opdraagt. Dat feit alleen al zou genoeg moeten zijn voor de kerk om dit te doen. De autoriteit van het Woord van God zou hiervoor genoeg moeten zijn.

De uitleg van het Woord is het dat zonde duisternis is. In Handelingen 26:18 staat dat we van de duisternis naar Gods licht gaan, van de zonde naar God Zelf. Doordat zonde duisternis is en God licht is, is zonde het terrein van satan. Voor de christen is het van levensbelang om in het licht te wandelen (1 Johannes 1:5-7), de plek waar God is. Elk aspect van ons leven hoort in Gods licht te zijn, dus ook de delen van ons leven waar de zonde nog regeert. Door zonde te belijden brengen we Gods licht op de plekken van zonde in ons leven, door zonde te belijden brengen we dat deel van ons leven in het licht. God wil dat we in het licht wandelen, dus wil Hij dat we zonde belijden.

Hoe doet je dat dan?

Zonde belijden doe je door hardop uit te spreken wat je zonde is. Als je gelogen hebt, zeg je dat gezondigd hebt door te liegen; als je gestolen hebt, zeg je dat je gezondigd hebt door te stelen. We moeten leren om zonde te benoemen voor wat het is. Als ik voor mijzelf spreek heb ik de neiging om dingen die zonde zijn goed te praten, het is wel zonde, maar het is niet zo erg.

Elke zonde is voor God gelijk, elke zonde heeft vergeving nodig. Elke zonde heeft het nodig dat er beleden wordt wat we fout hebben gedaan. Het is niet zo dat God het niet weet, Hij weet alles, Hij weet de zonde al. Hij wil alleen dat we open en eerlijk bij Hem komen, Hij wil dat we belijden dat we Hem nodig hebben. God wil dat we uit vrije wil ons overgeven aan Hem en Zijn licht.

Een ander belangrijk punt is dat je zonden belijden kan leiden tot het besef dat je iemand om vergeving moet vragen. Als mensen van de huidige maatschappij hebben we daar een halfbakken oplossing voor: sorry zeggen. Sorry is niet hetzelfde als vergeving vragen, sorry zeg je als je in de trein per ongeluk op iemands tenen gaat staan, sorry zeg je als je per ongeluk tegen iemand aan stoot. Vergeving vragen is wat een christen hoort te doen, vergeven is wat een christen hoort te doen (Markus 11:25, Efeze 4:32, Mattheüs 18:21-22). Als christenen moeten we leren om de stap van vergeving vragen weer terug te krijgen. We moeten leren om geen sorry te zeggen, maar om juist een stap verder te gaan en om vergeving te vragen.

Aan wie moet ik mijn zonden belijden?

Ten eerste aan God. De Bijbel leert dat welke zonde we ook doen, we ten eerste tegen God zondigen (Psalm 51:6). Hij is dus de eerste Persoon die we om vergeving moeten vragen, tegen Wie we onze zonde moeten belijden. Daarna kan het zijn dat je om vergeving moet vragen aan iemand anders tegen wie je gezondigd hebt. Dat kan je man/vrouw zijn, dat kan een mede broeder/zuster zijn, maar ook iemand van buiten de kerk. Het kan een fantastisch getuigenis zijn om om vergeving te vragen voor iets wat je verkeerd hebt gedaan.

Het belijden van zonde is iets waarvan God wil dat we dat ook bij een vertrouwde broeder of zuster in de Heere doen. “Belijd elkaar de overtredingen” zegt Jakobus 5:16. Dit is misschien eng, maar het is wel nodig. We hebben het nodig om in het Licht van de Heere te wandelen, we hebben het nodig om naar Zijn wil te leven. Dit vereist complete vertrouwelijkheid tussen christenen, maar ook dat je niet anders naar de persoon kijkt die de zonde naar je beleden heeft. Dit vereist gebed, volharding, maar dit is wel iets waar de kerk in kan en moet leren.

 

De kerk heeft mensen nodig die hun zonde belijden, mensen die om vergeving vragen. Ook heeft de kerk het Licht van Jezus nodig, de kerk heeft mensen nodig die een vertrouwenspersoon zijn. De kerk heeft betrouwbare mannen en vrouwen nodig die een belijdenis willen aanhoren en dan bidden voor de mede-zondaar. Ik bid dat jij en ik die christenen zullen zijn, vraag God hierom.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69