Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Ben jij een Talkie-Talkie of ben jij een Walkie-Talkie?

“Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is” (2 Timotheüs 1:5a) Paulus schrijft een brief aan Timotheüs waarin hij Timotheüs bemoedigt, waarin hij hem aanmoedigt. Aan het begin van deze brief, in vers 5 vertelt Paulus dat hij in Timotheüs een “ongeveinsd” geloof ziet. Het woord dat in het Nederlands als “ongeveinsd” vertaald wordt, heeft in het oud-Grieks een veel grotere betekenis, een betekenis waar ik op wil inzoomen. Om op deze betekenis in te zoomen, ga ik met deze blog de vraag stellen en uitleggen: Ben jij een talkie-talkie of ben jij een walkie-talkie?

 

Rare vraag he? Wat ik met deze vraag bedoel, is of ik iemand ben die dingen zegt (walkie) en die dingen dan ook doet (talkie), of dat ik iemand ben die praat (talkie) en dan nog meer praat(talkie) zonder dat ik doe wat ik zeg.

Als ik kijk naar het vers in 2 Timotheüs 1 waar Paulus het heeft over ongeveinsd geloof, dan vertelt Paulus tegen Timotheüs dat hij een echt geloof, een niet-hypocriet geloof heeft. Timotheüs had het soort geloof dat als hij iets zei, dat zijn daden dan ook overeen kwamen met de woorden die hij sprak. Het geloof van Timotheüs had geen geheime agenda, was er niet op uit om mensen te gebruiken, zijn geloof was een echt, van God gekregen geloof.

Echt geloof

Elke christen hoort echt geloof te hebben. Echt geloof is iets wat elke christen aan God hoort te vragen elke dag. Liefde is een onderdeel van echte geloof, het is deel van de vrucht van de Geest. Echt geloof is niet iets wat ik zelf op kan brengen, echt geloof is een bovennatuurlijk cadeau van God. Echt geloof komt van God, is gericht op God en is afhankelijk van God.

Hoe weet ik deze dingen? Romeinen 10:17 zegt dat geloof komt door het horen van Gods Woord, 2 Timotheüs 3 leert dat Gods Woord door de Heilige Geest gegeven is. Dus alleen door wat de Heilige Geest geeft kan ik geloven. En alleen echt geloof, geloof dat God geeft kan mij veranderen van een mens die zich niet aan zijn woord houdt naar een Walkie-Talkie.

Vroeger

Toen ik nog een klein, lief en schattig jongetje was, lang geleden dus, loog ik heel veel. Ik kon leugens eruit floepen voor ik het door had; ik loog zoveel dat mijn ouders mij op een gegeven moment vertelden dat ze mij niet meer konden vertrouwen. Tot dat moment had ik niet door wat al mijn leugens veroorzaakten, ik zag niet dat onbetrouwbaar was geworden. Toen mijn ouders mij vertelden dat ik niet meer te vertrouwen was, dat ze er vanuit gingen dat ik loog als ik iets tegen ze zei, raakte mij dat.

Gelukkig is God met mij aan de slag gegaan, Hij heeft mij veranderd, Hij heeft mij een man van mijn woord gemaakt. Hij heeft mij in veel opzichten veranderd van een Talkie-Talkie naar een Walkie-Talkie. Dit is wel nog steeds iets waar ik God heel hard nodig heb, het kan nog steeds heel makkelijk zijn om dingen te zeggen en die dan niet te doen.

Oppassen

Zeker als ik een Bijbelstudie geef, een preek geef, of iets in die richting, moet ik heel erg oppassen. Het mag namelijk niet zo zijn dat ik een studie geef over iets wat ik zelf niet doe. Dat is heel erg zoals Jezus de Farizeeërs omschrijft in de Bijbel, in Mattheüs 23:1-4 omschrijft Jezus hoe de Joodse leiders van die tijd omgingen met hun volgelingen. De mensen kregen heel veel moeilijke en zware dingen te doen, maar de leiders die hen onderwezen, de leiders die hen vertelden wat ze moesten doen deden zelf niet wat ze zeiden. Ze waren Talkie-Talkies, ze waren geen Walkie-Talkies.

Dat is niet zoals God leiders wil zien, dat is niet zoals een leider hoort te zijn. Jezus leert dat een echte leider, en Jezus is een echte leider, een leider door voorbeeldgedrag moet zijn. Een echte leider laat zien hoe dingen moeten, een echte leider neemt het voortouw in het doen van goede dingen, een echte leider zegt niet alleen goede en Goddelijke dingen, hij doet die dingen ook. Een echte leider heeft echt geloof, ongeveinsd geloof, wat zich uit in daden die overeen komen met de woorden.

Jij ook

Niet alleen leiders, maar elke christen moet hiervoor oppassen. Wij allemaal hebben de verantwoordelijkheid om de dingen te doen die we zeggen; alleen al door te zeggen dat je een christen bent heb je een grote verantwoordelijkheid. Christen betekent “als Christus”, en Hij deed altijd wat Hij zei, Zijn woord komt altijd overeen met Zijn daad.

Ben jij als Christus? Komen jouw woorden overeen met je daden? Heb jij echt geloof? Ben jij een Talkie-Talkie of ben jij een Walkie-Talkie?

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69