Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Bereid om te liegen om je zin te krijgen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En hij zei: Alles is goed. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen: Zie, er zijn nu uit het bergland van Efraïm twee jongemannen van de leerling-profeten bij mij gekomen. Geef hun toch een talent zilver en twee stel gewaden.” (2 Koningen 5:22) Gehazi, de knecht van de profeet Elisa, was het niet eens met zijn meester. Elisa had geen beloning aangenomen voor het wonder van het genezen van Naäman. God had dit wonder gedaan, Gehazi wilde een beloning. Niet alleen wilde hij een beloning, hij was bereid om te liegen, om zijn zin te krijgen.

Bereid om te liegen

Naäman was genezen van de vreselijke ziekte melaatsheid. God had hier een groot wonder gedaan, wat ook de reden was dat Elisa geen beloning wilde aannemen. Elisa wist dat hij alleen God diende en dat God hem zou voorzien in alles dat nodig was. Menselijk gezien was dit een rare keuze; Naäman was rijk, hij kon Elisa veel aardse rijkdommen geven. Elisa kon van al zijn aardse zorgen af zijn, als hij de beloning aangenomen had. Dat deed Elisa niet, hij koos voor God.

Gehazi laat de aard van de mens zien; de mens is bereid om te liegen, als dat betekent dat we onze zin krijgen. De mens wil vaak nog veel verder gaan, als het betekent dat aan hun verlangens voldaan wordt. Dat is hoe de zondige kant van de mens in elkaar zit. En dat is de kant van de mens die in ieder mens zit. Gehazi laat ons zien hoe wij allemaal kunnen zijn, als we niet naar Gods stem luisteren. Zonder de leiding van de Heilige Geest is ieder mens als Gehazi; als we iets willen, zijn we bereid om bijna alles daarvoor te doen.

Bereid om God na te volgen

Jezus kent de mens, Hij is de Schepper (Kolossenzen 1). Daarom wist Hij wat Hij tegen de mens moest zeggen, toen Hij het had over Hem navolgen, over leven voor God. “Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” (Lukas 9:23) Om Gods wil te kunnen doen, moet onze menselijke wil sterven. Wij moeten sterven, zodat Jezus in ons kan leven (Galaten 2:20). Wij mensen moeten bereid zijn om alles van onszelf op te geven, om God na te kunnen volgen, om Zijn wil te kunnen doen.

En dat is precies wat we vaak niet willen. De wereld wil juist dat we opkomen voor onszelf, aan onszelf denken, doen wat goed is voor ons. Het advies dat je hoort is ‘tijd voor jezelf’, ‘denk aan jezelf’, etc. Dat advies staat lijnrecht tegenover de woorden van Jezus in Lukas 9. Dit wereldse advies zal het gedrag van Gehazi als gevolg hebben. Gehazi wilde iets en hij was bereid om te liegen om dat te krijgen. Als we werelds advies blijven volgen als christenen, is gedrag zoals dat van Gehazi een jammerlijk, maar logisch gevolg.

Leef jij of leeft Christus in jou?

Als mens is het een continue strijd tussen onze vlees en onze geest (Romeinen 7). We hebben continu te maken met de wil van ons vlees en met de dingen die de Geest eigenlijk van ons wil. Die strijd gaan we niet winnen als we luisteren naar werelds advies; je zal alleen Bijbelse keuzes kunnen maken, als de Bijbel ook echt in jouw hart regeert. Je zal alleen Goddelijke keuzes kunnen maken, als God in jou regeert. En daar mogen we elke dag in kiezen; kies ik voor God, of kies ik voor de wereld? Kies ik voor God, of kies ik voor mezelf?

Het Woord is heel duidelijk; als christen mag je elke dag meer leren kiezen voor God. Dat is hoe je hoort te leven, hoe je hoort te handelen. Dat is hoe je leven geleid hoort te worden, dat is wat God van je vraagt. Gehazi laat zien wat er gebeurt als je kiest voor jezelf, voor je eigen wil. Je bent dan bereid om te zondigen, bereid om te liegen, om je eigen wil gedaan te krijgen. Dat is het gevaar dat iedere christen loopt, zodra we niet langer zo dicht bij God level als we zouden moeten.

Christen, Gods wegen zijn zoveel beter dan wat de wereld te bieden heeft. Het is zoveel beter om te leven voor de eeuwigheid, dan voor de eindige dingen van deze wereld. Laat God jouw leven bepalen, laat God jouw gedachten en verlangens bepalen. Wanneer de Heilige Geest in jouw leven regeert, zal je heilige keuzes voor Hem kunnen maken. Waartoe ben jij bereid?

Als je vragen hebt of hierover wil doorpraten, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69