Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Blijf trouw aan Gods Woord - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Hij zei tegen hem: Ik ben ook een profeet, zoals u, en een engel heeft door het woord van de HEERE tot mij gesproken: Laat hem met u terugkeren naar uw huis, en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem.” (‭‭1 Koningen‬ ‭13:18‬) In dit hoofdstuk lezen we over een anonieme profeet. In het 1e deel van het hoofdstuk is de profeet heel trouw, in het tweede deel wordt hij verleid om ontrouw te zijn. Hij wordt misleid door iemand die woorden van God zegt te hebben, maar die persoon liegt. De belangrijkste les die we hieruit kunnen leren is: blijf trouw aan Gods Woord.

Gods Woord

De profeet uit 1 Koningen 13 had heel duidelijke instructies van God gekregen. Hij moest met de koning praten, niks eten of drinken en via een andere route naar huis gaan. Hij luisterde in het begin heel goed, hij wees de koning zelfs af, maar toen iemand ‘woorden van God’ zei te hebben, dwaalde hij af.

Vandaag de dag gebeurt dit te vaak in de kerk. God heeft ons heel duidelijk Zijn Woord gegeven als waarheid (Johannes 17:17). Dat Woord is wat de christen kan doen opgroeien (2 Timotheüs 3:16-17). Dat Woord is wat we horen te volgen. En toch gaan zoveel christenen aan achter woorden die ‘van God zijn’, maar toch ingaan tegen wat God in Zijn Woord al gezegd heeft.

Blijf trouw aan Gods Woord

Handelingen 2:42 laat zien dat de eerste kerk volhardde in de leer van de apostelen. Dat wijst op volharden in het lezen, bestuderen, onderwijzen en ontvangen van Gods Woord. De woorden die Jezus hen geleerd had, gaven ze door. God heeft ons het hele Woord gegeven, daar horen wij in te volharden. We horen niet achter allerlei nieuwe dingen aan te rennen, God heeft Zichzelf geopenbaard in Zijn Woord!

De kerk, christenen, horen trouw te zijn aan Gods Woord, aan dat wat de Bijbel ons leert. Dat is de waarheid, dat zijn woorden van eeuwig leven. In de Bijbel leren we God Zelf kennen (Johannes 1:1), in de Bijbel zien we Gods liefde en genade. Door de Bijbel zien we hoeveel we God nodig hebben en hoe groot Zijn liefde voor ons is. Sommige christenen willen ‘voorbij het boek gaan’; als we dat doen, gaan we voorbij aan God. Jezus zei dat wie Hem gezien heeft, de Vader gezien heeft (Johannes 14:9), in de Bijbel zien we Jezus.

Gods Woord

Leer van de profeet uit 1 Koningen 13, hij luisterde niet naar Gods Woord. Hij werd verleid door mooie woorden, die ingingen tegen wat God had gezegd. God zal Zichzelf, Zijn Woord, nooit tegenspreken. Alles dat mensen zeggen, moet getoetst worden aan de waarheid, de Bijbel. Laat Gods Woord jou leiden, want dat is waarheid. Laat Gods Woord jou de weg wijzen naar meer van God leren kennen. Alleen door Gods Woord zul je God gaan zien zoals Hij is.

Blijf trouw aan Gods Woord, dat zal je overeind houden. Trouw aan Gods Woord zal je je leven lang op het juiste pad houden. Gods Woord zal nooit teleurstellen, want in Zijn Woord vind je Hem.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69