Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Buit de geschikte tijd uit

“en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.” (Efeze 5:16) Vanochtend in mijn stille tijd zat ik dit vers te lezen, een vers dat ik al vaker gelezen heb. God wees mij vanochtend echt op dit vers. Vragen als: Hoe besteed ik mijn tijd? Zijn alle dingen waar ik tijd aan besteed dingen die God eren? Sta ik er open voor als God mijn agenda om wil gooien? Buit de geschikte tijd uit, doe ik dat?

Het vers uit Efeze 5 waar ik zo bij stil stond vanochtend bracht mij naar 2 dingen: 1) waar wil God dat ik mijn tijd aan besteed, en 2) hoe doe ik dat.

Waar moet ik mijn tijd aan besteden?

God is heel duidelijk in Zijn Woord over wat Hij wil dat ik met de tijd doe die Hij geeft. De duidelijkste opdracht die God geeft is de Grote Opdracht in Mattheüs 28. Dit is de opdracht om de wereld in te trekken, alle volken te vertellen over wie Jezus is, alle mensen dopen en iedereen te onderwijzen wat Jezus in de Bijbel zegt. Alles wat ik doe, al het contact dat ik met mensen heb, hoort hieraan bij te dragen. Gesprekken met zowel gelovigen als ongelovigen horen onder de Grote Opdracht te vallen.

Ik moet bekennen dat ik dit een lastig punt vind. Ik ben zo vaak te veel met mijn eigen dingetjes bezig, waardoor ik niet bezig ben met de mensen die nog niet gered zijn. Zo vaak ben ik bezig met dingen die problemen lijken in mijn leven, zonder bezig te zijn met wat het probleem van de wereld om mij heen is: ze hebben Jezus niet. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, er zijn altijd dingen die echt moeilijk kunnen zijn. Er zullen altijd dingen zijn die heel ingewikkeld en zwaar zijn. Alleen is het wel zo dat christenen in elke situatie een getuige moeten zijn, christenen horen in elke situatie mensen te wijzen op Jezus en op Zijn offer aan het kruis.

Kijk naar Jezus: toen Hij aan het kruis hing, doorboord door spijkers, een doornenkroon in Zijn hoofd gedrukt, juist toen was Hij bezig met de misdadiger die naast Hem hing. Lukas 23 vers 39:43 vertelt hoe Jezus een van de misdadigers verteld dat hij in de hemel zou komen, samen met Jezus. Terwijl Jezus afschuwelijke pijn doorstaat, terwijl Hij moeite heeft met ademhalen doordat Hij aan het kruis hangt, heeft Hij aandacht voor iemand die Hem nodig had. Dat is het voorbeeld dat elke christen hoort te volgen.

Buit de geschikte tijd uit, hoe?

De vraag is, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik, als zondig mens, doen wat Jezus deed? Lukas 3 vertelt dat Jezus naar de woestijn ging om verleid te worden door de duivel. Voordat Jezus hieraan begon, voordat Hij ging doen waarvoor de Vader Hem naar de aarde had gestuurd staat er dit in Lukas 3:1 “Jezus, vol van de Heilige Geest,”. Jezus was vol van de Heilige Geest toen Hij God ging dienen. Jezus gaf hiermee het voorbeeld dat ik gelukkig mag volgen.

Als ik wil doen wat Jezus deed, als ik in Zijn voetstappen wil volgen, dan heb ik de Heilige Geest nodig. Jezus legde dit ook uit in Handelingen toen Hij zei dat de discipelen kracht zouden ontvangen van de Heilige Geest. Pas nadat ze die kracht hadden gekregen moesten ze de wereld ingaan en Zijn getuigen zijn. Alleen door de Heilige Geest heen kan een zondig mens, waar ik er één van ben, doen wat God vraagt.

Wat heeft dit nou te maken met de geschikte tijd uitbuiten? Romeinen 8 maakt duidelijk dat iedereen die door de Geest van God geleid wordt, een kind van God is. Dus om te weten wat ik moet doen, om te weten hoe ik de geschikte tijd uitbuit, heb ik de Geest van God nodig.

Dus, nu wat?

Dit is een les die ik zelf heel hard nodig heb. Ik ben te vaak bezig met mijn eigen agenda, met mijn eigen dingen. Ik doe dit soms meer dan bezig zijn met wat God van mij vraagt. Te vaak ben ik bang in een gesprek om te praten over Jezus, over verlossing van de hel, over redding, over de hemel.

Om juist wel te kunnen getuigen heb ik de Heilige Geest nodig. Voor de Grote Opdracht heb ik de Heilige Geest nodig. Om de geschikte tijd uit te buiten heb ik de Heilige geest nodig.

Heb jij jezelf overgegeven aan de Heilige Geest? Leid de Heilige Geest jouw leven? Buit jij, geleid door de Heilige Geest, de geschikte tijd uit? Bid dat Hij je zal vullen, bid dat Hij je zal leiden. Bid dat je de tijd die God je geeft voor Zijn eer en glorie mag gaan gebruiken.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69