Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Christen, je moet afgoden afleggen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Hij diende de Baäl en boog zich voor hem neer, en verwekte de HEERE, de God van Israël, tot toorn, overeenkomstig alles wat zijn vader gedaan had.” (1 Koningen 22:54) Koning Ahazia, de zoon van slechte koning Achab, volgde het voorbeeld van zijn vader. Hij ging mee in de slechte daden van zijn vader, vooral in het aanbidden van Baäl, de afgod. Afgoden dienst was, en is, God een doorn in het oog, het maakt zoveel kapot; ook als christenen moeten wij afgoden afleggen. Wij horen alleen God te dienen.

Afgoden dienen

Nu denk je misschien, ‘ja wacht even, ik dien geen afgodsbeelden’. Dat is ook maar deels wat ik bedoel; afgoden zijn alles dat wij boven God plaatsen, alles dat wij belangrijker vinden dan God. Alles waar jij meer tijd en aandacht voor hebt dan God, alles waar jij wakker gemaakt voor kan worden dat niet God is, heeft de potentie om een afgod te zijn. Vraag jezelf af waar jij je tijd, geld en energie in steekt; dat zijn dingen die mogelijk een afgod in jouw leven zijn.

Begrijp me niet verkeerd, het is niet verkeerd om te werken, je gezin te verzorgen, te sporten, te eten, etc. Maar als die dingen, of iets anders, belangrijker zijn voor jou dan God, dan heb je een afgod in je leven. Afgoden stelen onze aandacht, onze tijd, ons geld, onze aanbidding; en onze aanbidding is alleen voor God bedoelt (Exodus 20:1-3). Al onze aanbidding hoort voor God alleen te zijn, al onze tijd, geld en energie hoort ter beschikking van God te staan. En Hij mag dan bepalen wat de juiste dingen zijn om onze tijd, geld en energie aan te besteden.

Afgoden afleggen

Kolossenzen 3:5 leert dat we allerlei dingen moeten afleggen, onder andere “de hebzucht, die afgoderij is”. God laat hier zien dat waar ons hart naar uit gaat, om te hebben, dat is wat onze afgoden zijn. Die nieuwe gadget, die nieuwe baan, die partner, dat huis, die auto, dat geld, etc. Maar het kan ook zitten in een karaktereigenschap van iemand, een persoon, etc. wij kunnen afgoden maken van allerlei dingen. Door deze afgoden zullen wij niet God gaan eren, maar zullen wij onszelf en andere dingen gaan eren. En dat is een probleem.

Als mensen zijn wij gemaakt om God te eren (Jesaja 43:7), het doel van ons leven is om de Enige Echte God te aanbidden. Dat kunnen we doen in het opvoeden van kinderen, in de omgang met mensen, op je werk, op school, waar dan ook. In alles dat we doen kunnen we God eren, God groot maken. Als wij echter afgoden eren, zullen we die afgoden groot gaan maken in onze woorden en daden. Onze gedachten gaan gericht zijn op tijd met die afgoden, i.p.v. tijd met God. Onze harten gaan uit naar die afgoden, i.p.v. naar God. En dat is niet hoe een christen hoort te zijn.

Leg de afgoden af

Vraag aan God om jou duidelijk te maken welke afgoden er in jouw leven zijn, zodat je die in gebed aan Hem kan geven. Hij wil dat jij 2021 in gaat met een hart dat volledig toegewijd is aan Hem, een hart dat schoongewassen is voor Hem. 1 Johannes 5:21 roept ons, roept jou op om je leven schoon te houden, vrij te houden van afgoden. Afgoden maken zoveel kapot, zorgen dat er zoveel dingen niet het doel bereiken dat God ervoor heeft. God wil dat we leven tot Zijn eer, niet de eer van afgoden.

Stel jezelf de vraag waar jij graag je tijd, geld en energie in steekt; en toets of dat matcht met God. Als dat niet zo is, bekeer je! Keer je af van de zondige afgoden en geef je hart weer aan God; Hij staat met open armen op je te wachten. God wil dat je deze dingen aflegt, zodat je volledig naar Zijn wil kan leven. Zeg mee met Henry Varley: “De wereld moet nog zien wat God kan doen door een man die volledig toegewijd is aan Hem. Met Gods hulp wil ik die man zijn.” Dit citaat geldt net zo goed voor vrouwen, God kan zoveel doen door mensen die volledig toegewijd zijn aan Hem. De vraag is of jij toegewijd bent aan Hem of aan afgoden? Leg je leven volledig in Zijn handen. Laat God je leiden in afgoden afleggen.

Voor vragen kan je contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69