Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Christendom en Gnosticisme - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Christendom & Gnosticisme

Je zult vast wel eens hebben gehoord van de term ‘christendom’, en zelfs indien je geen christen bent (geloof in Jezus Christus) zul je ergens in je levensloop wel eens te maken hebben gehad met deze term. Gnosticisme is een term echter waar praktisch niemand van heeft gehoord.

Wat is gnosticisme?

Gnosticisme is absoluut geen nieuwe uitvinding en bestaat volgens velen al sinds 334 v. Chr., zeer waarschijnlijk ingevoerd door Plato als acceptabel gedachtegoed. Door de Griekse overheersing van een groot gedeelte van het Midden Oosten en Europa was het hellenisme (Grieks gedachtegoed) ver verspreid. De Grieken onder leiding van Alexander de Grote waren dankzij hun versmelting met de locale bevolking erin geslaagd om taal Grieks en de cultuur en gedachtegoed te infiltreren in het Judaïsme en uiteindelijk ook het Christendom.

De bijbel en gnosticisme.

Het is vooral Paulus maar zeker ook Johannes die in de bijbel de christenen en de ontvanger van de brief waarschuwen voor de gevaren van deze valse leer. Je vindt meer over de waarschuwingen van Paulus in onder andere 1 Tim. 1: 3,4,6,7, 19; 4:1-7; 6:3; 2 Tim. 2:16-23.

Om een valse leer te ontdekken dien je uiteraard de bijbel goed te kennen.

Maar hoe kun je gnosticisme onderscheiden? En is dit een fenomeen waar we vandaag de dag nog steeds mee zitten? Ik heb een kort overzicht gemaakt van de verschillen.

De Bijbel Gnosticisme
Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. – Romeinen 5:12 Alle materiële zaken zijn puur kwaad en al het geestelijke is goed, als resultaat van deze aanname gaat gnosticisme ervan uit dat zonde begaan in ons lichaam geen betekenis heeft in het echte leven omdat het echte leven zich afspeelt in het geestelijke ‘rijk’.

 

Jezus leert ons absoluut niet dat redding ontvangt door kennis, maar door geloof in Hem als Verlosser van zonde. (Efeziers 2:8-9)

 

Redding is gratis en beschikbaar voor iedereen (Johannes 3:16).

 

Gnosticisme claimt een verheven ( ‘hogere, betere’) kennis te bezitten, een bijzondere/verheven/betere waarheid/kennis alleen in het bezit van enkele. Deze hogere kennis die het gnosticisme claimt komt niet uit de Bijbel, maar is vergaart door een mystiek hoger ‘plan van bestaan’. Ze beschouwen zich zeer vereerd een diepere, hogere kennis van de wijsheid van God te bezitten.

 

Het Woord van God leert dat er 1 bron van Waarheid is en dat is de Bijbel, het geïnspireerde, volkomen Woord van de Levende God. (Johannes 17:17; 2 Tim. 3:15-17; Hebreen 4:12) Gnosticisme claimt een verheven ( ‘hogere, betere’) kennis te bezitten, een bijzondere/verheven/betere waarheid/kennis alleen in het bezit van enkele. Deze hogere kennis die het gnosticisme claimt komt niet uit de Bijbel, maar is vergaart door een mystiek hoger ‘plan van bestaan’. Ze beschouwen zich zeer vereerd een diepere, hogere kennis van de wijsheid van God te bezitten.

 

Het woord van God is Gods geschreven openbaring, menselijke gedachten, ideeën of visies overstijgen nooit! Gelukkig waren de kerkvaders er heel snel bij om de gnostische evangeliën te identificeren als vervalsingen waarin valse doctrines van redding en doctrines over Jezus Christus, en andere cruciale christelijke waarheden.

 

Gnostici gebruiken geschriften bekend als de Gnostische evangeliën, een collectie van vervalsingen, waarvan geclaimd word dat ze de ‘verloren boeken van de bijbel’ zijn.

a.     Evangelie van Thomas

b.     Evangelie van Filippus

c.      Evangelie van de waarheid

d.     Evangelie van Judas

 

Jezus was 100% mens en 100% God in lijfelijke/vleselijke vorm, die echt geleden heeft en aan het kruis is gestorven zodat Hij het acceptabele vervangende offer is voor zonde. (Heb. 2:14-17)

 

Gnosticisme gelooft dat het lichaam van Jezus niet fysiek ‘echt was’, maar het slechts fysiek leek te zijn. Zijn geest zou op Hem zijn nedergedaald net na zijn doop, en Hem hebben verlaten net voor zijn dood. Ze geloven hierin dat de persoon van Jezus op aarde geschapen is, en niet eeuwig!

Redding door geloof alleen

Paulus echter was extreem duidelijk: Slechts de genade van Christus Jezus en het geloof in Zijn werk is ons tot redding! Geloof echter zegt Paulus is niet gebaseerd op speculaties of theorieën. Geloof is gebaseerd op openbaring. Bij het bestuderen van de Bijbel is het dus des te belangrijker dat het niet slechts gaat het hebben van kennis over, maar het toepassen van deze openbaring.

Christendom & Gnosticisme vandaag de dag

Je zou denken dat deze leer iets is van het verleden, helaas is dat minder waar. Gnosticisme is een valse leer die vandaag de dag nog net zo actief is binnen het christendom, en het is dan ook niet voor niets dat Paulus ook ons door middel van zijn brieven waarschuwt!

Om je een voorbeeld te geven:

  1. “Christenen” die de focus leggen op zelf verbetering in plaats van op Christus en die gekruisigd
  2. “Christenen” plaatsen eigen ervaring boven doctrine/ Gods woord?
  3. Of wat dacht je van de ‘geloofs genezers’? Die zogezegd door openbaringskennis te werk gaan. Bijvoorbeeld : Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Paul Crouch, Benny Hinn, Todd Bently en vele anderen.
  4. Of wat dacht je van de “christenen” die hun eigen jezus fabriceren. Door bijvoorbeeld af te wijken van de doctrine van de drie-eenheid, of van Jezus een fabelfiguur te maken.
  5. Voor een ieder die uit de pinkster of charismatische hoek komen: Velen claimen dat wedergeboorte pas komt bij de doop in de geest. En niet door het woord van God dat ons geopenbaard word door de Heilige Geest.

Paulus geeft ons als kerk en als individu een duidelijke waarschuwing!

Blijf in de echte Leer: Het Kruis en de genade van Jezus Christus alleen!

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69