Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Christenen houden van de kerk - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.” (1 Johannes 5:1) Ik las dit vers laatst samen met mijn vrouw en we kwamen tot de volgende conclusie “christenen houden van de kerk”. Dat klinkt misschien als een rare of overduidelijke conclusie, maar het is wel waar.

De reden dat we tegenwoordig deze conclusie raar vinden, is omdat er mensen zijn die zeggen christen te zijn, maar niet van de kerk houden. Mensen willen niet naar de kerk, want ze kunnen het wel alleen. Ze zeggen de kerk niet nodig te hebben of dat het niet bij hun past. Johannes, geïnspireerd door Gods Geest, leert echter iets anders: 1) christenen, 2) die God liefhebben, 3) houden van christenen.

Christenen

Johannes begint met de groep af te bakenen. Hij zegt “Ieder die geloof dat Jezus de Christus is”. Dat is het belangrijkste statement dat de christen moet geloven. De christen moet geloven dat Jezus de Redder is. Als christen hoor je te geloven in Jezus als Zoon van God. Dat is ook het statement waarop de kerk gebouwd is (Mattheüs 16:16-18). Jezus, de Zoon van de levende God. Dat is in Wie de christen hoort te geloven.

Dat is het belangrijkste voor ons om in te geloven, want zonder Jezus als Zoon van God zijn we niks. Zonder Jezus als Zoon van God zijn we slechts een groep mensen die veel te vroeg op staan op zondag. Zonder Jezus als Zoon van God geloven we niks, is ons geloof nutteloos. Gelukkig bevestigt Jezus continu dat Hij de Zoon van God is, dat Hij God is. Dat is de basis van het christen zijn, Jezus de Christus.

Hebben God lief

Toen Jezus gevraagd werd wat het grootste gebod was (Mattheüs 22:36) antwoordde Hij 2 dingen. Hij zei dat het eerste gebod was dat we de Heere onze God moesten liefhebben (Mattheüs 22:37-38). Dat is het allereerste wat de christen hoort te doen. We moeten God liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand. Wanneer we dat doen, blijft er niet veel over om iets of iemand anders lief te hebben. We hebben God dan compleet lief, met alles wie we zijn.

Dat is wat God van ons wil. Hij wil dat we onszelf compleet aan Hem geven. Paulus verwoordt het als volgt in Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Dat is hoe de christen God lief hoort te hebben.

En medechristenen

Het tweede gebod uit Mattheüs 22, gelijk aan het eerste, is dat we onze naaste moeten liefhebben (Mattheüs 22:39). Dat is wat de christen hoort te doen. Naast het liefhebben van God, horen we ook onze naaste lief te hebben. In de context van de kerk betekent dat dat een christen de kerk liefheeft. Johannes zegt dat een christen liefheeft wie uit Hem geboren is.

1 Johannes leert op verschillende plekken over hen die uit God geboren zijn (1 Johannes 2:29, 3:9, 4:7, 5:4). Dat zijn de christenen, zij die uit God zijn, van God zijn en Zijn wil doen. God wil dat wij, die uit Hem geboren zijn, elkaar liefhebben. Christenen horen christenen lief te hebben. Jezus zei dat de onderlinge liefde ons hoort te onderscheiden (Johannes 13:35). Liefde onderling betekent dat je iemand lief moet hebben, in dit geval de kerk die de kerk liefheeft. De kerk bestaat uit mensen, dus moeten we de mensen in de kerk liefhebben.

 

Christen zijn betekent een aantal dingen, maar 1 daarvan is het liefhebben van de kerk. Noem jij jezelf christen? Ben jij een christen? Vraag jezelf dan af of jij de kerk liefhebt. Indien niet, dan moet je je hart bij de Heere brengen en vragen of Hij je wil veranderen naar Zijn evenbeeld. Hij wil dat wie Hem liefheeft zijn kerk liefheeft.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69