Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Dat je groeien mag - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” (2 Petrus 3:18) Deze oproep van Petrus komt niet uit de lucht vallen, dit is iets dat door de Bijbel heen naar voren komt. Ik hoor te groeien, ik hoor volwassen te worden als christen. We hebben zelfs kinderliedjes die hierover gaan, een lied dat mij altijd is bijgebleven vanuit de zondagschool is: Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Dit lied leert kinderen precies waar Petrus over schreef in 2 Petrus 3; God wil dat ik groei, God wil dat ik een volwassen christen word. Hij wil niet dat ik blijf steken bij de basisdingen van het geloof. Ik wil hiermee niet zeggen dat iemand het Evangelie kan ‘ontgroeien’ of iets in die richting, wat ik wil zeggen is dat elke christen moet blijven groeien. Maar, wat is dat groeien als een christen dan? Hoe doe ik dat?

Dat je groeien mag

Groeien als christen is meer worden als Jezus. Dat is zo’n mooie term die we in de kerk gebruiken, die van de preekstoel geroepen wordt. Wat betekent ‘meer worden als Jezus’ nou in de praktijk? Dat betekent dat ik Jezus moet gaan leren kennen, dat ik moet weten wat Hij deed, hoe Hij dat deed en waarom Hij die dingen deed. Ik moet gaan leren begrijpen Wie Jezus is, wat voor Persoon Hij is.

De Bijbel leert in Johannes 1 dat het Woord God was (Johannes 1:1) en dat datzelfde Woord vlees geworden is en naar de aarde gekomen is (Johannes 1:14). De Bijbel legt hier uit dat Jezus Gods Woord is. De inhoud van het boek de Bijbel is Jezus. Dus als ik de Bijbel lees, dan lees ik Jezus, dan lees ik over Jezus, over wie Hij is, over wat Hij deed, etc. Om Jezus te leren kennen zal ik Zijn Woord moeten lezen, zal ik Zijn Woord moeten gaan leren begrijpen. Ik zal tijd moeten investeren om te gaan lezen, ik zal tijd apart moeten zetten om de Bijbel te openen, om biddend te gaan lezen. Ik zal hele duidelijke keuzes moeten maken over waar ik mijn tijd aan besteed, aan wie ik mijn tijd besteed.

Gods stem verstaan

Jarenlang ben ik op zoek geweest naar het horen van Gods stem, jarenlang wilde ik dat God tot mij sprak. Maar tijdens al die jaren wilde ik God alleen horen tijdens een zondagochtenddienst, tijdens een conferentie, etc. ik was niet bezig om in mijn dagelijks leven God te zoeken. Ik las de Bijbel niet of nauwelijks. God heeft een boek gegeven, Hij heeft de Bijbel gegeven, waarin Hij Zichzelf uitlegt, waarin Hij Zichzelf laat zien. Hebreeën 4:12 leert dat Gods Woord leeft, dat de Bijbel geen oud, stoffig boek is, maar dat God spreekt door de Bijbel heen. Sinds ik dat levende Woord dagelijks ben gaan lezen, merk ik dat God met mij aan de slag gegaan is, dat ik aan het groeien ben. De Heilige Geest is mij aan veranderen, Hij is mij volwassener aan het maken. Hij zorgt ervoor dat ik, stapje voor stapje, meer wordt zoals Jezus.

Alleen Bijbel lezen is echter niet genoeg. Zonder biddend te lezen, zonder te bidden, zal ik niet alleen verkeerde conclusies over de Bijbel trekken, maar zal ik ook niet groeien. Op veel plekken in de Evangeliën is te lezen dat Jezus ging bidden, dat Hij Zich (vroeg in de ochtend) terugtrok om te bidden, om bij God te zijn. Hoe kan ik dan denken dat ik niet hoef te bidden? Hoe kan ik denken dat als Jezus het nodig had om te bidden, dat ik, als klein mens, niet hoef te bidden? Om te groeien als christen, om meer te worden als Jezus, zal ik moeten doen wat Hij deed, dus ook bidden.

Groeien door biddend Bijbel lezen

Belangrijk is biddend de Bijbel lezen, dus voordat ik ga lezen bid ik, tijdens het lezen bid ik en na het lezen bid ik. Ik bid dan dat God mij Zijn Woord zal laten begrijpen (voor en tijdens het lezen) en dat Hij mij zal veranderen om te doen wat Hij mij heeft geleerd uit het stuk dat ik net gelezen heb (gebed na het lezen). Ik moet leren om te bidden, want heel vaak is bidden voor mij het opdreunen van een verlanglijstje; dat is niet wat bidden echt is. Naast het feit dat ik God moet vragen om mij te leren bidden, zegt Gods Woord heel veel over wat bidden wel is, de enige manier om daar achter te komen, is door biddend de Bijbel te lezen.

Dit zijn allemaal dingen die ik doe, moet gaan leren doen. Dit zijn dingen die alleen kunnen door de kracht van de Heilige Geest, maar ik moet wel willen. Ik moet de keuze maken om te willen groeien, ik moet de keuze maken om God beter te willen leren kennen.

Welke keuzes maak jij? Lees jij je Bijbel? Bid jij elke dag? Zo ja, ga daar mee door! Blijf lezen, blijf bidden, blijf groeien! Als je dit nog niet doet, maak vandaag de keuze om God te zoeken. Maak vandaag de keuze om je tijd aan God te besteden, niet aan … (vul maar in wat voor jou van toepassing is).

Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69