Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 De christen is verlost - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,” (Efeze 1:7) Dit vers is zo rijk, zo prachtig, zo opbouwend en geruststellend voor de christen. Met dit vers in de hand mogen we weten wie we zijn, wat we zijn en hoe we dat zijn. God wil dat we weten: de christen is verlost.

Veel mensen lopen rond met schuldgevoelens over van alles. Over dingen die ze gedaan hebben, dingen die ze niet gedaan hebben, etc. God weet dat. God weet ook dat elk mens zondigt (Romeinen 3:23) en dat elk mens redding (vergeving) nodig heeft. Daarom stuurde Hij Jezus naar de aarde.

De christen is verlost door Zijn bloed

De enige manier om verlossing van je zonden te krijgen, is door Jezus’ bloed. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je het offer van Jezus Christus aanneemt. Dat betekent dat je accepteert dat Hij jouw straf droeg en dat jij nu verlost bent van de kracht van de zonde.

Jezus zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6), Hij is de enige weg om terug te komen bij God. En elk mens kan alleen bij God komen wanneer we verlost zijn van de zonde. Onze zonden brengen een onoverbrugbare kloof tussen ons en God (Jesaja 59:2). Jezus heeft die kloof overbrugd, Hij heeft het voor ons onmogelijke gedaan. Wij moeten ons beseffen dat het alleen door Jezus is, alleen door Zijn bloed. Alleen Zijn offer kan ons verlossen.

De christen is verlost, we krijgen vergeving van de overtredingen

Jezus verlost ons door ons te vergeven van de overtredingen. Elke zonde verdient een straf, de doodstraf (Romeinen 6:23). Jezus heeft die straf gedragen door Zijn bloed te geven, door Zijn leven te geven. Als jij dat offer aanneemt, is jouw schuld betaald, aan jouw straf is voldaan. Hij heeft voor al jouw zonden betaald.

Het resultaat is dat je vergeven bent. Het is een feit dat je dan vergeven bent, God zet hier een definitief statement neer. Hij stelt geen vraag, het is geen ‘of’, ‘misschien’, etc. Als Jezus Christus jouw Verlosser en Heere is, als jij Hem accepteert en gelooft dat Hij de Zoon van God is, dan ben je vergeven. Wat een rust, wat een vrede, wat een liefde. God wil ook nog eens alle schuldgevoelens wegnemen (1 Johannes 1:9). Hij is zo goed, Hij houdt zo veel van jou.

De christen is verlost overeenkomst de rijkdom van Zijn genade

God geeft ons genade. Genade is iets wel krijgen, dat je niet verdient hebt. Dus God geeft de mens iets, verlossing, dat we niet verdiend hebben. Dat is de situatie waar we ons in bevinden. We verdienen het allemaal niet en toch biedt God het ons aan. We verdienen de doodstraf, Hij biedt ons leven aan.

God geeft ook niet zomaar, Hij geeft vanuit de rijkdom van Zijn genade. Hij heeft overvloedig veel, Hij heeft meer dan wij ooit op kunnen maken. Er is geen zonde die jij kan doen waardoor Zijn genade op zou raken. Jij kan geen zonde begaan die Hij niet kan en wil vergeven, behalve Hem tot je dood afwijzen. God heeft zoveel genade, zoveel liefde voor jou en voor mij, dat Hij ons verlost.

Waarom doet God dit? Omdat Hij wil dat we bij Hem zijn. Hij heeft alles gedaan wat Hij kon doen om dat mogelijk te maken. Het enige dat God niet zal doen is ons dwingen tot iets. Hij wil dat we voor Hem kiezen, dat we Hem vrijwillig navolgen. Als jij nog niet in God gelooft, als jij nog met schuldgevoelens rondloopt, vraag God om je te vergeven en al je schuldgevoelens weg te halen. Vraag Hem om jou te laten zien dat Hij jou wil vergeven, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. Als jij Jezus hebt aangenomen, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We willen graag met en voor je bidden.

Als jij al wel gelooft, bid dat God je meer inzicht geeft in wat dit vers zegt. Dit vers hoort de christen nog steeds te raken. Dit vers hoort de christen nog steeds tot tranen toe te kunnen roeren.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69