Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 De opstanding van de doden - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.”‭‭ (Hebreeën‬ ‭6:1-2‬) In de lijst van fundamenten van het christelijk geloof, is de volgende die de schrijver van Hebreeën geeft de opstanding van de doden. Zoals met elk onderdeel van een fundament, is ook dit deel van groot belang. Als het fundament niet goed staat, zal alles wat erop gebouwd wordt omvallen. De opstanding van de doden is volgens God Zelf fundamenteel voor ons geloof.

De opstanding

Om te beginnen is het goed om te definiëren waar we het over hebben: dode mensen, die door ingrijpen van God Zelf, niet meer dood maar levend zullen zijn. Dat is wat er met Jezus Zelf gebeurde, dat is wat de Bijbel onderwijst voor meer mensen. Jezus is de Eerste van de mensen die op zouden staan uit de dood (1 Korinthe 15:20); wat betekent dat Hij de Eerste was Die opstond uit de dood en perfect was.
Dat is de opstanding uit de doden waar Hebreeën het over heeft, opstanding uit de dood tot perfectie. Jezus is de mens daarin voorgegaan, de Bijbel leert dat mensen Zijn voorbeeld zullen volgen.

Wie zullen er opstaan uit de dood?

In de brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus over dit onderwerp. In hoofdstuk 4 wil hij de kerk geruststellen dat iedereen die in Jezus gelooft een hoopvolle toekomst heeft (1 Thessalonicenzen 4:14). De hoop is dat de dood niet het einde is, maar dat de opstanding zal volgen voor hen die geloven.
Deze hoop heeft iedereen die gelooft wat de Bijbel zegt, iedereen die gelooft in Jezus Christus. Al deze mensen zullen uit de dood opstaan bij de opname van de kerk (1 Thessalonicenzen 4:13-18). Allen die geloven in God zoals Hij dat voorschrijft, zullen met Jezus meegaan naar de hemel.

Waarom de opstanding van de doden?

Dit geeft hoop en God is een God van hoop. Dit laat Zijn liefde zien en Hij is een God van liefde. Hij houdt teveel van ons om de dood het einde te laten zijn, daarnaast heeft Jezus de dood overwonnen door Zelf uit de dood op te staan. Doordat Jezus de dood verslagen heeft, is voor iedereen die in Hem gelooft de fysieke dood niet het einde. Het einde is eeuwig bij God zijn, eeuwig Hem aanbidden, eeuwig genieten van Zijn aanwezigheid in de hemel.

De opstanding van de dood zegt heel veel over God, Zijn kracht, Zijn majesteit, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn verlangen naar een relatie met de mens. Al deze dingen laten zien hoe goed God is. De opstanding van de doden is onderdeel van Gods uiting van liefde aan de mens. De manier waarop jij hiervan kan genieten, is door in Jezus te geloven, zoals Johannes 20:30-31 en Handelingen 16:31 ons leren.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op. Als je in Jezus wil geloven, bid tot Hem, spreek uit dat je Zijn liefde en Zijn offer aanneemt. Spreek uit dat je Hem gelooft en Zijn vergeving aan wil nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69