Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 De wet is de weg naar Jezus - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.” (Galaten 3:24) Voor de kerk is de wet soms een heel ‘vies’ woord; er wordt gesproken over dat de wet niet meer voor ons is, dat de wet voorbij is, etc. De vraag is niet wat mensen vinden van de wet, de vraag is wat God Zelf zegt. De wet is weg naar Jezus; zonder de wet wisten we niet dat we Jezus nodig hadden. De wet is cruciaal voor de kerk.

De wet is de weg naar Jezus

In de wet geeft God aan wat de manier van leven is die Hij voor de mens bedacht heeft. Hij wil dat we op een bepaalde manier met Hem en met elkaar omgaan, een manier die past bij hoe Hij ons gemaakt heeft. In dit alles is de wet de weg naar Jezus, de weg naar redding. Zonder wet hadden we niet de duidelijke leiding die we nu wel hebben over wat wel en niet naar Gods wil is. Zonder de wet wisten we niet wat zonde was en wat niet. De wet maakt juist duidelijk dat we God nodig hebben, omdat wij de wet continu overtreden.

Dat is waar Jezus de oplossing is, Hij heeft de wet perfect gehouden (1 Petrus 2:22). Hij heeft dat gedaan wat wij niet konden, niet kunnen. In alles heeft Hij perfect gedaan wat Gods Woord zei, wat God de Vader van Hem vroeg. Daarom is de wet de weg naar Jezus; de wet laat zien dat wij zelf Gods wet niet kunnen houden. Jezus heeft dat wel gedaan; daarom hebben we Hem nodig. Gods doel met de wet was altijd al dat we naar Hem toe zouden rennen, niet dat we zelf maar hard genoeg zouden gaan werken om dingen voor elkaar te krijgen.

Niet langer zelf

Een van de belangrijkste onderdelen van het christelijk geloof, is geloof. Galaten 3:24 zegt ook dat de wet gegeven was, “opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.” Door de hele Bijbel heen zien we dat Jezus ons wijst op de noodzaak voor geloof. Onze eigen werken gaan nooit goed genoeg zijn, onze eigen werken zijn nooit voldoende. We hebben altijd meer nodig. God is heilig (Leviticus 11), wat betekent dat Hij perfect is. Daarmee ligt de lat om bij Hem te kunnen komen, ook op perfectie. God kan geen niet-perfectie bij Zich hebben. Dat is wat de wet ons laat zien.

De wet is de weg naar Jezus; Jezus heeft namelijk heilig en perfect in onze plaats geleefd. Hij heeft de straf gedragen die bij jouw en mijn schuld komt (Romeinen 3:21-26). De straf die wij verdienen, doordat we niet perfect leven, die straf heeft Hij gedragen aan het kruis. De enige reden dat je weet dat zonde straf verdient, is door de wet (Ezechiël 18:20). De wet wijst erop dat we zelf tekort schieten, door onze zonde, en dat we een Redder nodig hebben.

De wet is nodig

Jezus is de weg naar redding, alleen Hij kan ons redden (Romeinen 10:9-10). De wet is de weg naar Jezus, want de wet laat zien dat we iemand nodig hebben die wel perfect kon leven. God gaf de wet om de mens op Jezus te wijzen, op de noodzaak voor geloof. Alleen Jezus kon dit perfect vervullen, alleen Jezus kon de straf dragen die jij en ik verdienen. Dat is ook waarom God de wet gaf en waarom de wet relevant is voor de kerk. Zonder wet kunnen we mensen niet op hun zonde wijzen; de wet geeft de standaard aan. Met de wet kunnen we mensen laten zien dat ze zondaren zijn, zondaren die redding nodig hebben.

En dan kunnen we laten zien: de wet is de weg naar Jezus. Door zondebesef weten we dat we Jezus nodig hebben, door de wet weten we waar we tekort schieten. De wet laat ons zien dat Jezus van kritiek belang is voor de mens, zonder de wet denken mensen dat ze Jezus niet nodig hebben. In het getuigen naar mensen is de wet van groot belang, want ook voor hun is de wet nodig om te weten dat ze Jezus nodig hebben. In elk aspect van ons leven is de wet belangrijk, de wet is de weg naar Jezus.

Besef ajb dat alles dat God ons gegeven heeft nodig en nuttig is, juist ook de wet. Je mag leven naar de liefde die er in Jezus is, de genade die Hij ons geeft. Ieder mens kan vergeven worden van zijn/haar zonde, zolang je naar Jezus rent en Hem om vergeving vraagt. Leid mensen naar de wet, inclusief jezelf, zodat je ziet dat door de wet je je noodzaak voor Jezus gaat zien.

Als je vragen hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69