Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 De wet samengevat - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.” (Mattheüs 22:37-40) In de afgelopen blogs hebben we gekeken naar het geven van de wet aan Israël in Deuteronomium 5. Jezus krijgt een vraag over deze wet, het doel van de vraag was om Jezus te verzoeken. Jezus’ antwoord was briljant, Hij gaf de wet samengevat terug aan de wetgeleerde.

De wet samengevat

Om Jezus te verzoeken, om Hem iets te laten zeggen wat gebruikt kon worden om Hem aan te klagen, werd Hem gevraagd wat het grote, of belangrijkste, gebod was. Welke keuze Jezus ook zou maken, het zou de andere wetten minder belangrijk maken en daardoor zou Jezus God en Zijn Woord minachten. Daarom is Jezus’ antwoord ook zo briljant, de wet samengevat door Jezus laat zien dat Hij Gods Woord echt goed begrijpt.

De wet samengevat door Jezus bestaat uit 2 delen: hoe met God om te gaan en hoe met mensen om te gaan. Daaraan hangt Hij heel de wet en alle profetische woorden in de Bijbel. De omgang met God zit in volledig overgeven leven aan God, uit liefde voor God; liefde waarmee je met alles dat je hebt van Hem houdt. De omgang met mensen zit in dat je je naaste liefhebt, zoals je jezelf al lief hebt. Als je op die manier met God en mensen omgaat, zal je Gods wet in woord en daad vervullen.

God liefhebben

In Zijn samenvatting citeert Jezus Deuteronomium 6:5; Hij laat hiermee zien dat Hij dit niet Zelf verzint, maar dat dit echt in Gods Woord staat. De wetgeleerden konden hier niet omheen, dit waren Gods woorden aan de mens. God Zelf zegt dat we met alles dat we hebben van Hem moeten houden. Als je met je hele hart, ziel en verstand van Hem houdt, heb je niks over om nog van andere dingen, die niet-God zijn, te houden. Dit zorgt ervoor dat we heilig zullen leven (1 Petrus 1:16-17), op Hem gericht en van Hem afhankelijk.

De wet samengevat is op God gericht, wijst naar God en wil de mens naar God laten kijken. Door Zijn woorden laat Jezus zien dat we daar moeten beginnen. Vóór we iets richting mensen kunnen doen, zullen we eerst een juiste relatie met God moeten hebben, een juiste houding richting God moeten hebben. Zonder dat, zullen we nooit Gods wil voor ons leven kunnen vervullen, zullen we nooit kunnen handelen naar Zijn wil.

Je naaste als jezelf

Jezus zegt hier niet dat je eerst van jezelf moet houden, vóór je van een ander kan houden. Nergens in het Woord is dat idee te vinden, dat kan je alleen erin lezen als je dat idee er zelf in stopt. Jezus weet dat we als mensen al erg veel van onszelf houden, kijk maar naar hoe goed we voor onszelf zorgen, hoe bezorgd we over onszelf zijn, etc. (voor meer uitleg, zie deze link). Jezus zegt juist dat de liefde die we al voor onszelf hebben als standaard gezien moet worden voor hoe we van onze naaste moeten houden.

God Zelf, in de wet samengevat, wil dat we van anderen houden. Hij wil dat liefde onze drijfveer is, zowel binnen als buiten de kerk. En het voorbeeld van deze liefde is te zien in hoe we van onszelf houden. Denk je eens in dat we van andere mensen gaan houden, zoals we van onszelf houden; hoe anders zouden we dan met mensen omgaan? Hoe anders zou de omgang tussen mensen zijn als dat de standaard wordt?

De wet

God wil dat Zijn kerk Zijn wet vervult, niet door zelf hard je best te doen, maar door te geloven in Jezus Christus. Hij heeft de wet en de profeten vervuld (Mattheüs 5:17). Door dat te doen, heeft Hij dat vóór ons gedaan. Hij deed wat wij niet kunnen; ook het liefhebben van God, het liefhebben van onze naaste is iets dat te hoog gegrepen is voor ons. Daarom is het des te fijner dat we de Geest van God in ons hebben wonen (Romeinen 8), Die dit soort dingen in en door ons heen wil doen.

Christen, Jezus heeft ons de wet samengevat gegeven, Jezus heeft de wet voor ons vervuld. Jij mag leven door Zijn kracht, geleid door Zijn liefde; in en door jou heen wil Hij dan de wet vervullen. De wet samengevat laat zien dat we God moeten liefhebben en onze naaste. Probeer dit ajb niet zelf, maar laat God je hierin leiden. Luister jij naar Jezus?

Als je vragen hebt, stel ze gerust.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69