Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Een man naar Gods hart - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.” (Handelingen 13:22) God noemt David man naar Zijn hart; ik wil ook heel graag die woorden uit de mond van God over mij uitgesproken worden.

Ik denk dat het tegenwoordig nog lastig is om mannen naar Gods hart te vinden, want de wereld heeft geen goed idee meer van wat een man is. Laat staan dat de wereld weet wat een man naar Gods hart is. Wat echter veel erger is, is dat de kerk ook moeite lijkt te hebben met wat een man nou echt is. De kerk weet niet meer wat een man hoort te doen, wat een man hoort te zijn.

God heeft in de Bijbel ontzettend veel voorbeelden gegeven van mannen, mannen naar Zijn hart en mannen die niet deden wat God tegen hen gezegd had. Om te weten te komen wat een man naar Gods hart doet en hoe hij dingen doet, wil ik gaan kijken naar David als voorbeeld.

Wat doet een man naar Gods hart?

Zoals ook in Handelingen 13:22 aangegeven wordt: David was een man die alles deed wat God van hem vroeg. Soms duurde het even, soms had David een bestraffing van God nodig om weer te gaan zien wat God van hem vroeg, maar David kwam altijd weer uit bij God.  Kan ik dat van mijzelf zeggen? Doe ik alles wat God van mij vraagt? Of negeer ik God soms gewoon?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik God nog veel te vaak beheer, dat ik kies voor mijn eigen dingen, mijn eigen wil, mijn zin door proberen te drijven. Dat is iets waar ik God heel hard nodig heb, dat is iets wat ik aan God moet overgeven. Een man naar Gods hart geeft zichzelf elke dag, elk moment van de dag, over aan God en Zijn wil.

Hoe handelt een man naar Gods hart?

Een man naar Gods hart doet dus wat Gods wil is, net zoals Jezus alleen deed wat Hij God de Vader had zien doen (Johannes 5:19). Maar hoe doet een man naar Gods hart deze dingen dan? Want uit mijzelf kan ik dit niet, ik ken mijzelf, dat lukt mij niet. In 1 Samuel 16 wordt verteld over de zalving van David, hij werd aangewezen door God als de koning van Israël. Vers 13 geeft aan dat toen David gezalfd werd met olie, hij de Geest van God over zich kreeg.

David had de Geest van God nodig, David kon het ook niet uit zichzelf. Ik vind dat een grote geruststelling dat zelfs een man als David niet uit zichzelf Gods wil kon doen. Er is dus hoop voor mij! Ik heb Gods Geest nodig, ik heb het nodig dat de Heilige Geest in mij woont, in mij werkt, door mij heen werkt. Elke dag heb ik Zijn leiding nodig. Ik kan niet zonder Zijn liefdevolle stem, zonder Zijn Woord dat mij leert over Wie Hij is. Alleen door de Geest van God kan een man, een normale man, een man naar Gods hart worden.

Ik daag je uit

Ik wil eindigen met een uitdaging aan alle (mannelijke) lezers van deze blog. Wat is jouw beeld van een echte man? Komt dat overeen met iemand als David? Een man die veel fouten maakte, een man die nederig was richting God? Een man die altijd weer terugkeerde bij God? Of zie jij een echte man als iemand die alleen maar stoer is, alleen maar heldendaden doet, iemand die vecht, iemand die goed kan barbequen, etc. Wat is jouw beeld van een man?

De uitdaging aan jou is om op zoek te gaan in de Bijbel naar wat God te zeggen heeft over mannen. Ga lezen in Efeze 5 over wat God van de man verwacht. Ga op zoek naar voorbeelden van mannen in de Bijbel die voldoen aan Gods beeld. Mannen als David, Paulus, Petrus, maar bovenal onze Heere Jezus.

Zegt God over jou dat jij een man naar Zijn hart bent? Wat moet jij overgeven aan God om meer naar Zijn hart en Zijn wil te leven?

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69