Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Een stap in geloof zetten - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“en hij zei: Zo zegt de HEERE: Maak dit dal vol geulen. Want zo zegt de HEERE: U zult geen wind zien en u zult geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken, u, uw vee en uw lastdieren.” (2 Koningen 3:16-17) De koningen van Juda, Israël en Edom zijn onderweg voor het voeren van een oorlog. Ze willen een omtrekkende beweging maken, waarbij ze door de woestijn moeten reizen. Tijdens hun woestijnreis komen ze zonder water te zitten en vragen ze God om hulp. Gods antwoord is: Neem een stap in geloof, graaf geulen.

Stap in geloof

God vraagt iets heel bizars van deze legers, via de profeet Elisa. Hij vraagt deze legers om midden in de woestijn, waar niks is, om geulen te graven. Hij vraagt ze om zwaar werk te doen, zonder water om hun lichamen mee te versterken. Deze vraag is niet niks, dit is echt iets waarbij iedereen op God moest vertrouwen. En Hij vraagt dit aan volken die niet allemaal echt naar Gods wil leven, volken die niet allemaal leven tot Zijn eer.

Het is echt een stap in geloof om midden in een lastige, zware situatie iets te gaan doen waarvan je zelf de uitkomst niet ziet. God belooft water, op een bovennatuurlijke manier; maar Hij wil wel dat deze 3 legers Hem geloven. Hij wil dat ze in geloof geulen gaan graven, waar dat menselijk gezien helemaal nergens op slaat. Dit is wat het leven als een christen is, een leven in geloof. We horen God te geloven en te vertrouwen, ook als het menselijk gezien nergens op slaat. Soms betekent dat dat we, net als deze 3 legers, geulen moeten graven.

Geulen graven

Wat betekent dat praktisch, het graven van geulen? Het idee is dat God je kan vragen om iets heel onlogisch te doen, iets dat zwaar kan zijn, uitputtend, zonder dat er direct een uitkomst uit lijkt te komen. Toen de geulen gegraven waren, moest men nog steeds wachten op het water. Het lijkt erop (2 Koningen 3:20) dat Israël uiteindelijk de hele nacht gewacht heeft; dat is lang om na het harde werken nog zonder water te hebben gezeten. En toch moesten ze deze stap in geloof zetten, God vertrouwen dat Hij de waarheid sprak.

In jouw leven kan het zijn dat God je vraagt om iets moeilijks en zwaars te doen, als voorbereiding op iets moois dat Hij gaat geven. Door de gegraven geulen geeft Hij ook overwinning over de vijand, Moab. God doet alles wat Hij beloofd heeft, ook al was het niet op de manier die de koningen hadden gedacht of gehoopt. Een stap in geloof is soms heel gek, niet logisch, zwaar, etc.; het kan ook zijn dat je in het begin niet ziet dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Je kan je dan alleen vasthouden aan het feit dat God je vroeg om deze ‘geul te graven’. Het is juist dan de keuze om God meer te vertrouwen dan je eigen zintuigen en logica.

Geloof

Uiteindelijk komt dit neer op geloof, op hoezeer je God vertrouwt. Dat is van levensbelang om in geloof te leven. Als christenen horen we in geloof te leven, niet op basis van wat we zien (2 Korinthe 5:7). We horen God meer te vertrouwen dan wat we kunnen zien of zelf kunnen beredeneren. Een stap in geloof zetten zoals deze legers deden, laat zien dat je God vertrouwt, dat je Hem wil dienen boven alles. Onderdeel hiervan is blijven geloven, ook als je niet ziet of de uitkomst is zoals je verwacht of hoopt, of dat God het doet zoals jij denkt.

Christen, geloof in God, vertrouw Hem. Leef je leven op basis van geloof, niet op basis van wat je zelf kan zien. Vraag God wat de geulen zijn die jij mag graven, welke stap in geloof jij mag zetten. Vraag God hoe Hij jou wil inzetten tot Zijn eer, voor Zijn koninkrijk. Hij heeft hier een prachtig, maar soms onverwacht antwoord op. Geloof Hem, doe wat Hij van je vraagt; dat is het beste leven dat je kan leven. Wat wordt jouw volgende stap in geloof?

Als je hier verder over wil praten, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69