Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Eenheid in de kerk (1/2) - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Eenheid in de kerk. Paulus schrijft een geweldige brief aan de kerk in Efeze. In deze brief legt hij veel uit over wat ze horen te geloven (Efeze 1-3). Ook legt hij uit wat het effect van hun geloof hoort te zijn op hun daden (Efeze 4-6). Vanaf Efeze 4 legt Paulus uit hoe de kerk hoort te handelen. Het eerste waar hij mee komt is een waardige roeping, die tot uiting moet komen in eenheid. Paulus zegt dat jij hoort te werken aan de eenheid van de kerk.

Eenheid in de kerk is een groot onderwerp. Tegenwoordig zijn we bezig om de Reformatie van 500 jaar geleden teniet te doen, omdat er ‘scheuren in de kerk’ gekomen zijn hierdoor. We zijn bezig om allerlei fundamenten teniet te doen op basis waarvan we eenheid kunnen hebben. Paulus legt ons uit hoe eenheid hoort te werken. Deze blog gaat over wie aan de eenheid horen te werken, de volgende blog zal gaan over de basis voor eenheid.

Jij

Paulus spreekt tegen elk gemeentelid als hij het heeft over de roeping waardig wandelen. In Efeze 4:3 legt hij uit dat we ons moeten beijveren om de band van eenheid te bewaren. Dat is een opdracht die hij aan jou en mij geeft. Als jij een christen bent, heb je de taak om aan eenheid te werken. Als jij een christen bent, hoor jij je bezig te houden met het behouden en versterken van de eenheid. Dit is niet iets dat je alleen van leiders kan verwachten, Paulus spreekt tegen de hele kerk.

De taak is aan jou om aan God te vragen wat Hij van jou verwacht op het gebied van eenheid. De taak is aan jou om aan God te vragen wat jouw specifieke taak is. God legt de verantwoordelijkheid bij jou neer, niet bij de ander. Kijk naar wat jij kan doen, verwacht het niet van de ander.

Werken

Eenheid is hard werken. Wij mensen maken er vaak een potje van als het aankomt op eenheid.  Wij zijn vaak alleen maar gericht op de onderlinge verschillen, we zijn niet gericht op wat ons één maakt. Eenheid vereist energie, aandacht, tijd en bovenal gebed.

Praktisch betekent dit dat het jouw en mijn taak is om afspraken te maken met mensen uit de kerk. Ga langs bij je broeders en zuster, eet met hen, praat over God met hen. Leer iedereen in de kerk kennen, zorg dat je relaties opbouwt. Fellowship met de broeders en zusters is zo belangrijk, want dat hoort ons op te bouwen richting God. Jezus legt uit in Johannes 17 dat er perfecte eenheid is tussen Hem en God. Dat is wat er bij ons zal komen als wij meer en meer fellowship met elkaar hebben, gebaseerd op Gods Woord.

Dit vereist tijd, aandacht, energie, etc. we horen tijd vrij te maken voor onze broeders en zusters. We horen aandacht voor ze te hebben. Als je iemand alleen ziet staan voor of na de dienst, stap op die persoon af. Bid met mensen, heb aandacht voor ze. Ook horen we energie in mensen te steken. Ook als jij moe bent, mogen we de Heere om kracht vragen  om de eenheid te bevorderen.

Eenheid in de kerk

Dit is iets dat God alleen kan doen. En Hij wil jou en mij gebruiken om deze eenheid voor elkaar te krijgen. Hij wil dat wij Zijn gereedschap zijn voor eenheid. Eenheid in de kerk is zo’n geweldig iets om te zien, om te ervaren. Er zit namelijk liefde in, genade, vrede, Gods aanwezigheid. Dat is zo mooi, zo fijn om te ervaren. Dit is iets dat jouw en mijn verantwoordelijkheid is, we horen God hierom te vragen.

Het belangrijkste dat we kunnen doen voor eenheid, is bidden. Bidden voor eenheid, maar vooral ook bidden voor iedereen in de kerk. Bidden voor de mensen die je wel liggen en de mensen die je minder liggen. Ga bidden voor je voorganger, de leiders, de kinderen, etc. Ga bidden voor de mensen in de kerk, de mensen die God in je leven geplaatst heeft.

Verwacht eenheid van God en vraag Hem wat Zijn plek voor jou is in het werken aan die eenheid. God wil jou gebruiken, de vraag is of jij bereid bent gebruikt te worden.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69