Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Eenheid in de kerk (2/2) - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Eenheid in de kerk (2/2). Mijn vorige blog ging over eenheid en wat God daarin van jou verwacht. Deze blog gaat over de basis die er voor eenheid is. Bijbelse eenheid.

Paulus legt ons uit in Efeze 4:4-6 wat de basis is voor eenheid: “één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen, en door allen en in u allen is.” Hier geeft Paulus 7 eigenschappen, 7 pilaren van eenheid. 7x gebruikt hij het woord ‘één’, dit is de 7-voudige basis van christelijke eenheid.

Eenheid

De enige juiste manier voor eenheid in de kerk, is Bijbelse eenheid. De enige manier waarop christenen één zouden moeten zijn, is als het gebaseerd is op Gods Woord. Paulus omschrijft hier wat de basis is voor eenheid. De eenheid die God ons geeft, zal altijd hierop gebaseerd zijn.

Er zijn tegenwoordig veel bewegingen, groeperingen, etc. die eenheid willen op basis van andere dingen. Men wil eenheid op basis van “we zijn toch allemaal christenen”, of “we geloven toch dezelfde dingen”. De enige toetssteen is het Woord van God, de enige maatstaf voor of iemand een christen is en of we hetzelfde geloven, is het Woord van God. Paulus omschrijft hier perfect wat de basis voor christelijke eenheid is. Als er getornd wordt aan deze fundamenten, dan is er geen basis voor eenheid.

In en tussen kerken

In de hedendaagse kerk is eenheid een hot topic. Er wordt veel aandacht besteed aan eenheid, op goede en minder goede manieren. Een minder goede manier is om bijvoorbeeld 500 jaar Reformatie te gebruiken om de ‘scheuringen’ die daardoor gekomen zijn te ‘herstellen’. Wat dat doet, is afbreuk aan de fundamenten die Paulus neerlegt in Efeze 4. We moeten zo ontzettend voorzichtig zijn, we moeten zo dicht bij het Woord blijven, niet wat mensen denken of vinden.

Eenheid in en tussen kerken kan alleen als het Woord van Christus rechtgesneden gepredikt wordt. Dat is zo belangrijk voor het verkrijgen van eenheid, want dat betekent dat God en Zijn Woord boven onze mening staan. We mogen als mensen nooit de fout maken dat we gevoelens, meningen, etc. boven Gods Woord gaan stellen. Alleen Gods Woord is onfeilbaar, ik niet. Alleen Gods Woord is onfeilbaar, de mens niet. De enige basis voor eenheid is Gods Woord, de 7 fundamenten die Paulus omschrijft.

Eenheid in de kerk

Wat betekent dit voor jou en mij? Toets alles aan het Woord. Bekijk eenheid altijd vanuit Efeze 4:4-6, dat is de basis. Als er iets is dat niet overeenkomt met het Woord van God, dan moet dat besproken worden. Als dingen afbreuk doen aan Gods Woord en de autoriteit van het Woord, moeten die dingen weggehaald worden. Het is heel hard, maar het is wel de enige manier om eenheid te hebben die God zal eren.

Begrijp me goed, ik ben helemaal voor eenheid. Ik ben totaal niet tegen eenheid. Ik wil echter wel graag zien dat de eenheid die we hebben, Bijbels is. We horen Bijbelgetrouw te zijn in de dingen die we doen, dus zeker ook in het bewerken van eenheid.

 

Sola Scriptura! En eenheid alleen door dat Woord.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69