Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Eer je ouders - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.” (Deuteronomium 5:16) Onderdeel van de wet die de nieuwe generatie Israëlieten moest horen, was hoe om te gaan met ouders. De wet bestaat uit 2 delen: 1) hoe hoor je met God om te gaan, 2) hoe hoor je met elkaar om te gaan. ‘Eer je ouders’ is het eerste gebod over de omgang met andere mensen.

Eer je ouders

Ouders zijn voor God zeer belangrijk, want ouders zijn de mensen die Hij gebruikt om kinderen op aarde te brengen. God wil dat vaders en moeders een mate van respect ontvangen van hun kinderen, iets dat Hij zelfs eist van Zijn volk. Het is Gods wil dat kinderen hun vader en moeder eren, als onderdeel van Gods geboden. Het is dus geen vraag óf kinderen dit moeten doen, maar hoe ze dit moeten doen. God heeft het niet optioneel gemaakt.

Onder de wet horen kinderen hun ouders te eren. Dit heeft het idee van ontzag voor je vader en moeder hebben, hen gehoorzamen, hen met respect behandelen. Ouders zijn een door God gegeven cadeau, hoe goed of niet goed de vaders en moeders ook hun taak als ouders uitvoeren. Grote kanttekening is dat als ouders iets van hun kind vragen dat tegen Gods wet in gaat, het kind dat niet hoeft te doen. Het eren van vader en moeder wordt juist vervuld in het dienen van God, boven het dienen van je vader en moeder. Als je namelijk God dient boven alles, zal ‘eer je ouders’ daar een logisch gevolg van zijn.

Hoe werkt dit vandaag de dag?

Als kerk zijn we niet meer onder de wet, want Jezus heeft de wet vervuld (Mattheüs 5:17). Daarmee is de vraag of ‘eer je ouders’ voor ons nog steeds relevant is een belangrijke vraag. Het antwoord is dat de kerk nog steeds de daden van de wet, de 10 geboden, hoort te doen; maar wel wetende dat Jezus dit al voor ons vervuld heeft. Dit betekent dat we niet zelf de wet hoeven te vervullen, maar dat Jezus dit in en door ons heen wil doen. Hij wil nog steeds dat we naar Gods standaard leven. “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,” (1 Petrus 1:15).

Onderdeel van heilig is leven is je vader en moeder te eren, met ieder ander mens omgaan zoals God dat wil. We kunnen dus niet zeggen als kerk dat we dit niet meer hoeven te doen; ‘eer je ouders’ is een eeuwige waarheid, een waarheid waar christelijke kinderen aan herkend moeten kunnen worden. Omgang met ouders laat veel zien over het hart van het kind, vooral of dat hart onderworpen is aan God of aan zichzelf. Vanuit onszelf willen we niet voldoen aan ‘eer je ouders’, ons hart wil doen wat het zelf wil. Het hart dat onderworpen is aan God, het hart dat zichzelf dagelijks verloochent (Lukas 9:23), dat is het hart dat ook zichzelf zal onderwerpen aan Gods gebod om ouders te eren.

Lastig

Dit gebod is voor veel mensen heel moeilijk. Niet alle vaders en moeders voeren hun taak uit naar Gods wil, niet alle ouders doen dingen die matchen met Gods Woord. Sommige ouders hebben hun kinderen dingen aangedaan die niet door de beugel kunnen, wat veel gevolgen heeft voor de kinderen. De vraag is dan, moet je dan nog steeds voldoen aan ‘eer je ouders’? Ook hier is het antwoord ja, waarbij we wel moeten weten wat dit dan inhoudt. Je vader en moeder eren betekent niet dat je ze in alles gehoorzaamt, alles goedkeurt en alles ok vindt dat ze doen. ‘Eer je ouders’ betekent vooral dat je met respect en ontzag met ze omgaat, terwijl jij je ogen op God gericht houdt.

Door dit te doen zal je onderscheid kunnen maken tussen wat wel en niet Bijbels gedrag is. God wil dat we onderscheid maken, daar mogen we Hem om vragen (1 Koningen 3:9). Onze ouders, jouw ouders, verdienen eer doordat ze je vader en moeder zijn. Maar je hoeft niet hun zondige gedrag goed te keuren of goed te praten. Je hoeft ook niet zondig gedrag te ondergaan, zonder wat te zeggen, puur omdat ze je vader en moeder zijn. ‘Eer je ouders’ wordt juist ook vervuld in Bijbels gedrag naar je ouders, in de waarheid in liefde spreken (Efeze 4), in zonde aankaarten.

God wil dat Israël dit doet, dat Zijn kerk dit doet; Hij wil dat het eren van vader en moeder voor ons de standaard is. Dit is het eerste gebod waar God ook een belofte aan vast plakt: “opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft” Uit gehoorzaamheid aan God hoort dit de standaard voor de kerk te zijn. Tegelijkertijd mogen we weten dat God zegent wat Hij opdraagt. ‘Eer je ouders’ is een gebod voor jou, voor mij; God wil je leiden om dit uit te voeren en Hij wil het uitvoeren hiervan zegenen. Eer je ouders; puur en alleen omdat het Gods wil is.

Als je hier vragen of opmerkingen over hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69