Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Eeuwig oordeel - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.”‭‭ (Hebreeën‬ ‭6:1-2‬) Het laatste fundament van het geloof is eeuwig oordeel. Dit is een onderwerp dat voor sommigen lastig is, want hoe kan een goed God een eeuwig oordeel uitspreken? En toch is Gods eeuwige oordeel een fundament van het christelijk geloof.

Oordeel

Bij het woord oordeel hebben mensen vaak een eigen, verkeerd beeld. De Bijbel leert ons wat waarheid is (Johannes 17:17), ook over het onderwerp oordeel. Psalm 11:7 leert ons dat God rechtvaardig is, dat Hij rechtvaardige daden liefheeft. 1 Johannes 2:1 noemt Jezus de Rechtvaardige, Jesaja 41:10 leert dat God Zijn rechtvaardige rechterhand gebruikt om ons te ondersteunen.

Met dat in het achterhoofd wordt een oordeel dat God uitspreekt al iets heel anders. Psalm 9:9 leert dat God de wereld zal oordelen in gerechtigheid en dat Hij op een eerlijke manier zal oordelen. Gods oordeel zal perfect zijn, rechtvaardig en compleet eerlijk.

Eeuwig oordeel, waarover?

Het oordeel dat God uitspreekt is eeuwig, want Hij is een eeuwig God. God zal alle zonde oordelen, omdat alle zonde de doodstraf verdient (Romeinen 6:23). Dit oordeel, dit eeuwige oordeel, is iets dat ieder mens moet ondergaan. Ieder mens, christen en niet-christen, zal geoordeeld worden (2 Korinthe 5:10).

De niet-christen zal het oordeel ontvangen over de daden, inclusief de zonde die hij/zij begaan heeft. De christen zal geoordeeld worden naar daden, maar vooral naar wat Jezus gedaan heeft. 2 Korinthe 5:21 leert dat Jezus de rechtvaardigheid van de mens kan en wil zijn. Hij is 1x voor allen gestorven. Ieder mens kan en mag deze vergeving ontvangen, ieder mens kan en mag rechtvaardig zijn door Jezus.

Eeuwig oordeel of eeuwig leven?

De keuze is aan jou. De Bijbel leert dat er geen rechtvaardige mensen zijn (Romeinen 3:23), niemand heeft nooit gezondigd (Prediker 7:20). Alleen Jezus heeft dit gedaan, omdat Hij zowel God als Mens is, daardoor kon Hij doen wat geen ander mens ooit kon.

De vraag is of jij Zijn offer, Zijn liefde aanneemt. Neem jij Jezus’ rechtvaardigheid aan en ontloop je daarmee Gods eeuwige oordeel? Of neem je Zijn kruis niet aan, blijf je in je zonde en wil je de straf zelf dragen? Jezus heeft het al gedaan, Hij houdt oneindig veel van je. Spreek in gebed uit dat je een zondaar bent, dat je Gods vergeving nodig hebt, ontvang Zijn liefde en vergeving en weet dan dat je vergeven bent.

Als je hier vragen over hebt, neem alsjeblieft contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69