Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Elke dag is het Jom Kippoer - Calvary Chapel Haarlemmermeer

In Leviticus 16 schrijft God voor hoe Hij wil dat het Joodse volk de rituelen verrichtte voor de “De Grote Verzoendag”. Deze dag was door God apart gezet, “Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.” (Leviticus 16:30) Op deze Grote Verzoendag, Jom Kippoer in het Hebreeuws, mocht alleen de hogepriester het heiligdom binnengaan. De hogepriester moest alle handelingen verrichten, waar dit op elke andere dag van het jaar door andere priesters gedaan zou worden, Jom Kippoer was de dag waar de hogepriester alles moest doen. De hogepriester mocht 1 keer per jaar Jom Kippoer vieren en voorgaan. Voor de christen kunnen we zeggen, elke dag is het Jom Kippoer.

De kleren

De hogepriester droeg normaliter hele dure, hele mooie kleding: “een borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel.” (Exodus 28:4) Op de Grote Verzoendag droeg de hogepriester een linnen onderkleed en een linnen broek, een linnen gordel een linnen tulband (Leviticus 16:4) Het punt is dat de hogepriester nederige kleding aan moest doen.

Mijn Heer, Jezus Christus, deed in Johannes 13:4 ook linnen kleding aan. Kleding die niet past bij het idee dat de wereld heeft van de hoogste God, namelijk nederige kleding. Jezus waste de voeten van Zijn discipelen, God vernederde Zich tot de plek van de laagste slaaf, veel dieper kon je niet zakken in die tijd. Dit was een eerste zichtbare stap van Jezus in Zijn bediening als Hogepriester. Een stap in de bediening die Jezus had als onderdeel van de uiteindelijke complete verzoening die Hij kwam brengen.

Offers en genade

Leviticus 16 vertelt ook welke dieren er geofferd moeten worden om de zonden van Israël, maar ook van de hogepriester, weg te wassen en te vergeven. In het geval van Jezus was er geen offer voor Hem nodig, Hij was en is volmaakt. Hij was 100% mens, maar tegelijkertijd ook 100% God, Hij leefde een perfect leven. Dat zorgde ervoor dat Hij het perfecte offer kon zijn dat “de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29)

God maakt duidelijk in Leviticus (16:29) dat de vergeving van de zonde niet komt door dingen die Israël kon doen. “U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen,” De vergeving van zonde komt door God en door het bloed dat door de hogepriester vergoten wordt. God is niet veranderd (Maleachi 3:6). God is Degene Die vergeeft, wij kunnen niks doen om vergeving te verdienen; het is puur Gods genade.

Jezus, de perfecte Hogepriester

Hebreeën 4:14-16 legt uit dat Jezus onze Hogepriester is, de volmaakte Hogepriester. Hij heeft alles ondergaan waar wij als mens doorheen gaan, Hij heeft onze schuld gedragen. Hij heeft ervoor gekozen om onze zonden te vergeven door Zelf te sterven voor jou, voor mij. Je mag elk moment naar Hem toegaan, elk moment van de dag mag je Hem om vergeving vragen voor je zonde. Ik zondig elke dag, maar mag weten dat ik elke dag bij Hem mag komen. Ik ben God zo dankbaar dat Hij dit doet, Ik ben Jezus heel dankbaar dat Hij mij elke dag wil ontvangen. Elke dag zondig ik, elke dag heb ik Hem nodig, en elke dag staat Hij met open armen te wachten. Psalm 145:8 “Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.”

 

Lees Hebreeën 4 door, bidt tot God voor Zijn genade en weet dat Hij luistert. Hij is genadig, Hij is liefdevol en elke dag mag je bij Hem komen in gebed. En dat allemaal omdat Jezus de volmaakte Hogepriester is, dat maakt het elke dag De Grote Verzoendag!

 

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69