Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Ervaringsdeskundige in liefde onderling - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Johannes 13:35 “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” Dit is een opdracht van Jezus die mij de laatste tijd heel erg bezig heeft gehouden. Ik heb gemerkt dat het (te) makkelijk is om de liefde die in de kerk moet heersen uit het oog te verliezen. Ik heb gemerkt dat ik te druk kan zijn met dienen, zonder echt God te dienen. Johannes zegt eigenlijk dat we ervaringsdeskundige in liefde onderling moeten zijn.

Jezus geeft aan in dit vers in Johannes dat een onderdeel van discipel zijn, een onderdeel van Hem dienen, is elkaar liefhebben. Liefde is wat de kerk hoort te onderscheiden van de wereld, Gods liefde zal ons onderscheiden.

1 Korinthe 13 legt uit wat liefde is, dat gedeelte legt uit hoe Gods liefde is. Dit gedeelte legt zelfs uit Wie God is, want Hij is liefde (1 Johannes 4:8). Als ik een echte christen wil zijn, wat “als Christus” betekent, moet ik meer worden zoals Hij. Jezus houdt zoveel van mij, van jou, van de mens, dat Hij voor alle zonden gestorven is. Hij houdt zoveel van de mens dat Hij Zijn leven neergelegd heeft voor de mens. Om dus “als Christus” te zijn, betekent dat ik meer en meer Zijn liefde moet ontvangen en uitdelen. We gaan in deze blog kijken naar waarom je de liefde moet ontvangen en wat uitdelen van deze liefde betekent.

Waarom eerst ontvangen

De reden dat ik het moet ontvangen is dat ik niet iets uit kan delen wat ik niet heb. Ik kan Gods liefde niet leven, niet ervaren of uitdragen als ik die liefde niet zelf heb. Zonder God en Zijn liefde ervaren te hebben kan ik geen goede ambassadeur zijn van die liefde. Ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat ik een soort eten niet lekker vind zonder het gegeten te hebben. Zonder het geproefd te hebben, zonder het ervaren te hebben, kan ik niet zeggen dat ik dat niet lekker vind.

Dit geldt het ook voor de liefde van Jezus, zonder Zijn liefde te ervaren kun je geen oordeel over Zijn liefde geven. Psalm 34:9 “Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” Om een oordeel over Zijn liefde te kunnen vellen, om een mening erover te kunnen hebben, moet je het ervaren, of zoals de psalm zegt “proeven”. Alleen door Zijn offer aan het kruis aan te nemen, alleen door Hem als Verlosser en Heere aan te nemen krijg ik Zijn liefde in mijn leven. Dus de eerste vraag is: heb ik/ervaar ik Gods liefde in mijn leven?

Is de liefde te zien en merken?

Jezus zegt dat ik vruchten moeten dragen die overeen komen met de bekering, Jakobus zegt dat geloof zonder daden dood is. Door de hele Bijbel heen wordt duidelijk dat echt geloof zichtbaar moet zijn door de daden ik doe.

De liefde van God is een praktische liefde, overal in de Bijbel wordt heel duidelijk dat God heel praktisch is. Hij heeft mij lief, Hij heeft de mens lief op een hele praktische manier. Als ik wil zijn als Christus, dan moet ik dus dezelfde liefde hebben als Hij; de liefde die ik van Hem krijg hoort een uitwerking te hebben in de praktijk.

Het gaat om liefdevolle daden richting medegelovigen, het gaat om daden binnen de kerk, maar juist ook om daden richting nog-niet-gelovigen. Juist door de daden die we doen zullen mensen leren kennen Wie Jezus is. Het vers aan het begin van deze blog is een duidelijke oproep om liefde onderling te hebben, liefde die tot uiting moet komen. De tweede vraag is: komt de liefde die God voor mij heeft tot uiting in mijn leven?

 

Ik heb nu een hoop gezegd, een tweetal vragen gesteld, maar wat betekent dit nou voor jou? God zegt dat we moeten bidden naar Zijn wil en dat we dan krijgen waar we om vragen (1 Johannes 5:14). Vraag Hem om Zijn liefde, vraag Hem om Zijn liefde uit te storten in je leven. Bidt dat Hij Zijn liefde aan je uit zal leggen. Vraag Hem om je Zijn liefde te laten zien in Zijn Woord.

Daarnaast moet de liefde praktisch worden, dus vraag God om manieren om Hem te dienen. Ga dienen in de kerk waar je naartoe gaat. Vraag God om een plek in je dagelijks leven waar Hij wil dat je Hem dient.

Vraag God om je te leiden in het praktisch maken van de liefde die je eerst zelf ontvangen hebt.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69