Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Ezra luisterde naar Gods opdracht 'onderwijs Gods Woord', luister jij ook? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen.” (Ezra 7:10) In de vorige twee blogs hebben we gezien dat Ezra een man was die zijn hart op Gods Woord richtte en dat hij Gods Woord ging doen. Het 3e punt dat God over Ezra vertelt, is dat hij het Woord dat hij in zijn hart had en deed, onderwees aan anderen. Ezra luisterde naar Gods opdracht: onderwijs Gods Woord aan de mensen om je heen.

Onderwijs Gods Woord

Nu was Ezra een priester en was het zijn ‘werk’ om Gods Woord te onderwijzen aan Israël. Dat is echter te makkelijk om zomaar te zeggen, want Israël had net heel lang in ballingschap in Babel gezeten. Door die ballingschap was veel kennis van het Woord van God verloren gegaan, veel Joden wisten weinig tot niks van de Bijbel. Door Ezra en Nehemia heen zien we dat de Joden maar iets deden, veel dingen waren zelfs zondig in Gods ogen.

Dit is jammer genoeg ook de staat van veel kerken, ook in Nederland. Veel kerkgangers lezen hun Bijbel niet, ze worden geleid door (sociale) media, door mensen, maar niet door Gods Woord. En dat is een probleem, want dat zorgt ervoor, net als bij Israël, dat veel kerkgangers dingen doen die Bijbels gezien zondig zijn, maar dat niet weten. De kerk is haar verantwoordelijkheid uit het oog verloren, Gods Woord onderwijzen. Als individuele christen hebben we dezelfde opdracht als Ezra: onderwijs Gods Woord. “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” (2 Timotheüs 2:15)

Gods opdracht

Dit is een opdracht die elke christen van God ontvangt, deze is niet voor speciale mensen. Deze opdracht zit namelijk ook in de grote opdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19) Het onderwijzen van de volken, of het maken van discipelen, heeft in zich dat we Gods Woord onderwijzen. Want alleen Gods Woord kan de ziel bekeren (Psalm 19), geloof is alleen door het Woord van God (Romeinen 10); als dit Woord waarheid is (Johannes 17), dan is dit het beste dat we mensen kunnen bieden.

Onderwijs Gods Woord christen, dat was Ezra’s taak, dat is jouw taak. Je hoort dit Woord rijkelijk in je te laten wonen (Kolossenzen 3:16), het hoort je gedachten te hervormen (Romeinen 12:2), het moet je gedachten oordelen (Hebreeën 4:12). Dit Woord hoort dit in jou te doen en dat hoort een respons te hebben richting de mensen om je heen. Gelegen of ongelegen (2 Timotheüs 4:2) hoor jij te luisteren naar Gods opdracht om Zijn Woord te delen met mensen.

Hoe doe ik dit?

Dit begint met de keuze om Gods Woord te willen zien zoals God dat ziet. De wereld, veel kerken en zeker ook veel christenen zien de Bijbel niet als het perfecte, onfeilbare Woord van God. Als dat niet je basis is, heb je geen reden om het Woord met mensen te delen, laat staan om in Jezus en de Bijbel te geloven. De Bijbel is door God gegeven (2 Timotheüs 3:16), het is o.a. Gods manier om mensen op Jezus te wijzen (Johannes 1:14). Als jij dit Woord anders ziet dan God, dan zal je dit Woord niet (willen) onderwijzen aan anderen.

Als jij deze keuze maakt en Gods Woord zo wil gaan zien als Hij dat doet, dan zal Hij je blik gaan veranderen. Tegelijkertijd vereist dit nog een keuze, zelf het Woord gaan lezen. Er is niks dat het zelf lezen van het Woord kan vervangen, want God wil door dit Woord tot jouw hart spreken. Hij wil jou aanraken, bemoedigen, corrigeren, opbouwen, afbreken, snoeien, etc. allemaal door het zelf lezen van het Woord. Deze 2 dingen gaat God gebruiken om jou Zijn opdracht te laten zien, zodat je zal luisteren; ‘onderwijs Gods Woord’ wordt dan een 2e natuur, je gaat dit automatisch doen.

Onderwijs Gods Woord, christen, dit is waarvoor God jou wil gebruiken. Dit is hoe jij mensen mag bereiken, door biddend Zijn Woord met hen te delen. Alleen Zijn Woord kan mensen bekeren, jij kan dat niet. Luister naar Gods stem, volg Ezra’s voorbeeld en sta bekend om het onderwijzen van Gods Woord aan de mensen om je heen.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69