Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Het fundament van het geloof - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.” (Hebreeën 6:1-2) In de vorige blog hebben we gezien dat Hebreeën 5 aangeeft dat geestelijke onvolwassenheid een probleem is voor de christen. Hebreeën 6 laat zien wat het fundament is van het geloof, waar volwassenheid op gebouwd wordt. Het fundament van het geloof, dat is wat jij hoort te hebben om volwassen te worden als christen.

Fundament

Volgens VanDale is een fundament het ondersteunende deel van een gebouw. Zonder fundament blijft een gebouw niet staan, zonder fundament kan een gebouw nooit groot gebouwd worden. Zo geldt dat ook voor het fundament van het geloof in Jezus Christus. Als de basis niet klopt, zal je geloof niet blijven staan en kan het nooit volwassen worden.

Wat is het fundament van het geloof?

Paulus laat zien wat het fundament van het geloof is. Hij zegt (v1) bekering van dode werken, geloof in God, (v2) de leer van de dopen, handoplegging, de opstanding van de doden en het eeuwige oordeel. God wil dat wij weten dat dit de basis is van ons geloof, zonder deze basis staat ons geloof niet zo vast als dat nodig is. Dit is wat de christen hoort te geloven, anders kunnen we nooit volwassen worden, zoals God wel voor ons voor ogen heeft.

De Heilige Geest is de inspirator van het Woord (2 Petrus 1:21), Hij heeft Paulus geïnspireerd om dit op te schrijven. Paulus werd niet op een dag wakker met het eigen idee om dit op te schrijven als fundament van het christelijk geloof. God wilde dat jij dit zou weten, daarom inspireerde Hij Paulus om dit voor ons op te schrijven.

Bouwen op dit fundament

Jezus leert ons Zelf dat je moet bouwen op het juiste fundament (Mattheüs 7:24-27), namelijk Zijn Woorden. Johannes 1:1 leert dat Jezus het Woord is, wat betekent dat elke keer dat je de Bijbel leest, je Jezus beter leert kennen. De woorden die de Heilige Geest op liet schrijven, onder andere door Paulus, laten ons zien Wie Jezus is. Doordat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest samen één zijn, zijn al hun woorden gelijk. Door te bouwen op wat de Heilige Geest tegen Paulus zei, kunnen we het juiste fundament leggen.

1 Kortinthe 3:11 leert ons ook nog eens dat Jezus ons fundament is. Dat fundament bouwen we, door de dingen te geloven en te begrijpen die Paulus in Hebreeën 6:1-2 opgeschreven heeft. Dat zijn de dingen die de basis vormen voor het christelijk geloof. De Heilige Geest getuigt door die dingen van Jezus Christus, van Zijn werk op aarde. Door die dingen laat Jezus zien dat Hij de weg naar de Vader is. Dit fundament laat zien dat God de Vader zoveel van ons houdt, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Wat is jouw fundament?

De vraag is of jij de dingen die Paulus noemt herkent als het fundament van het geloof. Als je ze niet herkent, niet begrijpt of iets anders niet weet/begrijpt, is dat niet erg. God laat je nu niet vallen, Hij blijft oneindig veel van je houden. Hij wil wel dat je tijd en energie gaat stoppen in het beter leren kennen van Zijn Woord (Kolossenzen 3:16). Dit fundament hoort ook in jouw leven vast te staan.

De komende weken zullen de blogs gaan over wat dit fundament is, wat het betekent en wat Paulus bedoelt. Studeer mee, ga zoeken in het Woord naar wat deze dingen betekenen. Dit is het fundament van het geloof, wat is jouw fundament?

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69