Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Gebed is krachtig, realiseer jij je dat? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de HEERE.” (2 Koningen 4:33) Elisa had een koppel geholpen dat hem zeer liefdevol gediend had. De Heere had dit gezin gezegend met een zoon, die plotseling overleed; daarom werd Elisa gehaald. De moeder van het kind wilde dat Elisa voor haar zoon zou bidden, hopende dat hij weer levend zou worden. Gebed is krachtig, is wat God door dit stuk tekst heen laat zien.

Gebed is krachtig

Elisa mocht voor deze overleden jongen bidden, waarna hij ook weer tot leven kwam. Aangezien de Bijbel waarheid is (Johannes 17:17) is dit echt gebeurd, wat betekent dat God ook hier laat zien dat Hij sterker is dan de dood. Gebed is krachtig, omdat gebed het uitroept naar de almachtige, de God van hemel en aarde. De moeder van de overleden jongen geloofde dat, geloofde God, geloofde dat God Elisa had geroepen als Zijn profeet. Daarom zocht ze Elisa op en vroeg hem om voor de jongen te bidden. Ze dwong Elisa zelfs om te komen en zelf voor de jongen te bidden (2 Koningen 4:30).

Gebed is krachtig, ook als de situatie hopeloos lijkt. Het moet voor deze ouders verschrikkelijk zijn geweest om hun zoon te zien overlijden, het moet vreselijk zijn geweest om machteloos te staan. En toch, ondanks de pijn van de situatie, waren ze ervan overtuigd dat God hen kon helpen, dat God bij machte was om deze hopeloze situatie te veranderen. Deze ouders waren overtuigd van God, van Elisa en van de kracht van gebed. Ze waren overtuigd dat God sterker is dan de dood.

Gebed

God wil dat we bidden (1 Thessalonicenzen 5), Hij wil dat we alle dingen in gebed bij Hem brengen (Filippenzen 4). Dat is wat je als christen niet alleen mag doen, wat je hoort te doen. Dit is hoe je mag leven als christen, alles verwachtend van God. Gebed is echt dé manier om afhankelijk van God te leven, om volledig op Hem gericht te leven. Door gebed te zien voor wat het is, zal je als christen meer en meer gaan leven op basis van Gods kracht, i.p.v. je eigen kracht. Gebed is krachtig, dat is wat we mogen leren, dat is wat we elke dag mogen zien.

Bidden kan soms voelen als het opnoemen van een verlanglijst aan God, en dat is deels ook waar. We mogen alle dingen die op ons hart liggen mogen we aan Hem vertellen, kijk maar naar hoe Jezus bidt in de tuin van Gethsemané (Lukas 22). Jezus legt daar Zijn hart bij de Vader neer, Jezus vertelt de Vader wat Hij graag wil. Bij het voorbeeldgebed dat we van Jezus hebben gekregen (Mattheüs 6) zien we ook dat we onze verlangens bij God mogen neerleggen, dat we onze harten mogen luchten bij Hem.

Tegelijkertijd is gebed ook zoveel meer dan alleen je dingen aan God vertellen; gebed is ook horen van God. In gebed kan God je op Zijn Woord wijzen, kan Hij je leiden om voor iets/iemand anders te gaan bidden. Door gebed heen kan God je rust geven, je op Hem wijzen, je dat geven wat je niet eens wist dat je nodig had. Gebed is krachtig, niet alleen voor het luchten van je hart, maar juist ook voor het dagelijks leven. Gebed is nodig, gebed is Gods opdracht aan de kerk.

Bid jij?

Het is van ongelofelijk groot belang dat de kerk gaat bidden. Door het Woord heen zien we dat de eerste kerk veel tijd in gebed doorbrengt (Handelingen 2:42), waardoor God ook vele mooie dingen deed. Gebed is krachtig, juist ook voor de dingen die we graag in de wereld om ons heen willen zien gebeuren. Als christenen horen we meer tijd op onze knieën door te brengen in gebed, we horen meer en meer tijd in gebed te zijn; zowel voor onszelf als voor anderen. Gebed is nodig, is krachtig, is dat wat we Jezus ook continu zagen doen.

Bid jij? En waar bid je dan voor? Bid jij voor geloof dat God groter is dan elke situatie? Getuigt jouw gebed van het feit dat God de grootste en de sterkste is? Of is jouw gebed niet overtuigd van het feit dat God machtig en krachtig is? Gebed is krachtig, christen, gebed is Gods opdracht aan iedere christen, Zijn opdracht aan jou. Bid zonder ophouden, breng alle dingen in gebed bij Hem. Verwacht dat God gaat werken, dat Hij mensenlevens gaat veranderen. Alleen Hij kan dat doen, vraag Hem erom in gebed.

Als je vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69