Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Gebruik heel de Bijbel?! - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Gebruik heel de Bijbel?!

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17) God heeft ons als mensen een fantastisch cadeau gegeven, namelijk Zijn Woord. Hij heeft ons ook de Heilige Geest gegeven die het Woord uit kan leggen. Johannes 1 legt uit dat het Woord bij God was vanaf het begin, dat het Woord zelfs God is; ook legt Johannes 1:14 uit dat Jezus het Woord is. Het is dus fantastisch om Gods Woord te lezen, omdat dit het verhaal van Jezus Christus Zelf is. In deze blog gaat het over het volgende statement: Gebruik heel de Bijbel.

 

Om goed gebruik te maken van Gods cadeau, moeten we het wel gebruiken zoals Hij het bedoelt heeft. In de hedendaagse maatschappij lezen we helemaal niet graag een handleiding, we vogelen het liever zelf uit. Als ik naar mijzelf kijk, heb ik ook de neiging om Gods Woord op die manier te benaderen: ik lees het zelf wel, ik heb geen uitleg nodig, ik gebruik het op mijn manier. Dat is echter niet hoe God wil dat we Zijn Woord gebruiken.

Maar, hoe moet ik dan het Woord lezen? Wat moet ik dan lezen? En hoe moet ik het dan toepassen?

Hoe lees ik de Bijbel goed?

Ten eerste moeten we het Woord van God biddend lezen. David geeft hèt voorbeeld van wat we mogen bidden tot God voor we gaan lezen: “Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.” (Psalm 119:18) Open mijn ogen is wat hij zegt, open mijn ogen zodat ik Uw wet kan zien en begrijpen. Dat is het gebed dat echt heel hard nodig is om Gods Woord te kunnen begrijpen.

In Johannes 14:26 leert Jezus ons dat de Heilige Geest ons alle dingen zal onderwijzen en dat Hij ook alles in gedachten zal brengen wat we nodig hebben. Hij is Degene Die het Woord van God onderwijst, Hij is Degene Die het Woord van God begrijpt. 2 Petrus 1:20-21 leren dat de Heilige Geest de inspirator van Gods Woord is, Hij heeft de mensen die de fysieke boeken geschreven hebben geïnspireerd om te doen wat ze deden. Wie kan je beter om uitleg vragen dan de Persoon Die iets opgeschreven heeft?

Wat moet ik lezen?

Naast het feit dat je het biddend moet lezen, moet je het ook in context lezen. 2 Timotheüs 3:16 zegt dat de hele Schrift door God gegeven is, niet alleen bepaalde delen. God heeft ons de hele Bijbel gegeven om te lezen, bestuderen en toe te passen in ons dagelijks leven. Het kan zo makkelijk zijn om slechts bepaalde delen van Gods Woord te lezen of te bestuderen. Het heeft bij mij ook lang geduurd voordat ik het hele Woord doorgelezen had, maar toen ik dat gedaan had merkte ik dat ik een completer beeld had van Wie God is.

Vanaf zondag 24 april hebben we als Calvary Chapel het voorrecht om naar preken over Openbaring te gaan luisteren, een boek dat als “lastig” of “gevaarlijk” word bestempeld om te onderwijzen. Dit is een boek waar weinig tot geen Nederlandse kerken onderwijs in geven. Toch is het een onderdeel van Gods Woord, toch moeten we ook dat lezen en dus ook toepassen.

Hoe pas ik de Bijbel toe?

Hoe pas je Gods Woord toe? Door Gods Woord als een lamp voor je voet en een licht op je pad te gebruiken (Psalm 119:105). Vraag God wat Hij in jou wil doen, vraag God wat Hij in jou wil veranderen, vraag God om jou Zijn Woord te openbaren en je op Zijn weg te leiden. Als je echt bid tot de Heilige Geest dat Hij tot je zal spreken, als je echt stukken tekst in zijn context leest en God echt vraagt om je te laten zien wat Hij in jou wil doen, dan zal Hij je leiden in het toepassen.

Ook kan het heel handig zijn om met andere christenen te praten over de Bijbel, praat met voorgangers, oudsten, en andere volwassenere christenen over Gods Woord. Vraag anderen wat bepaalde teksten hen doen, praat over Gods Woord.

 

Ik wil je aanmoedigen om Gods Woord geheel te lezen, geheel toe te passen, geheel te gebruiken tot eer en glorie van Zijn Naam. Als je vragen hierover hebt, stuur een mail naar ons emailadres en we zullen zo snel mogelijk je vraag beantwoorden. Luister naar de preken op deze site, kom naar de dienst, praat met medechristenen over Gods Woord. Geef Gods Woord de plek die het verdient, gebruik Gods Woord zoals Hij het bedoelt heeft!

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69