Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Geen andere goden - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Deuteronomium 5:7) Bij het herhalen van de wet voor Israël, herhaalt God ook de 10 geboden. Hij wil dat deze generatie, die de eerste wet niet gehoord heeft, weet hoe voor God te leven, hoe heilig te leven. De God die je dient bepaalt je gedrag, je houding, je karakter, etc. Als enige is God, YHVH, perfect en heilig, Hij alleen houdt van Zijn volk; daarom mag Israël geen andere goden hebben.

Geen andere goden

Door het Oude Testament heen zien we dat dit een issue was voor Israël. Tot meerdere malen aan toe lezen we dat Israël afgoden ging aanbidden (Exodus 32, 2 Koningen 17, etc.). Zoals met alles zaten er gevolgen aan de keuzes van Israël, zoals dat vandaag de dag nog steeds het geval is met elke keuze die een mens maakt. Israël werd uiteindelijk zelfs in ballingschap weggevoerd (2 Koningen 17:7-23). Zo erg vond God het dat Israël afgoden ging aanbidden.

God zegt niet voor niets ‘geen andere goden’, Hij weet namelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Niet alleen dat, Hij weet ook dat we de eigenschappen van de god/God die we aanbidden overnemen. Als onze god een god vol lust, moord, diefstal en jaloezie is (zie bijvoorbeeld de Griekse goden), dan zal je dat terugzien in de samenleving. Mensen gaan zich spiegelen aan en net zo gedragen als hun god. Israël hoorde geen andere goden te hebben, alleen de God Die heilig is (Leviticus 11:44).

Afgoden in de kerk

Net zoals Israël geen afgoden mocht hebben, geldt dit gebod nog steeds voor de kerk. In Mattheüs 22:37-39 legt Jezus uit dat we God horen lief te hebben met heel ons hart, ziel en kracht. Er blijft dan niks over om een afgod nog mee lief te hebben. In 1 Johannes 5:21 worden we nog een keer letterlijk opgeroepen om geen afgoden te hebben. God weet dat wij deze oproep nodig hebben, omdat we een kort geheugen hebben, en snel afgeleid worden naar afgoden. God ziet in alles een afgod dat Zijn plek in ons hart inneemt. Dat waar jij als eerste aan denkt bij het wakker worden, hetgeen waar je tijd, geld en energie in steekt, dat is jouw god/God.

Het is een keuze om in iets/iemand te geloven, om achter iets/iemand aan te gaan. Deze keuze moest Israël maken, moet de kerk vandaag de dag nog steeds maken. ‘Geen andere goden’ blijft een ding, want de kerk zit vol met afgoden. Charismatische mensen, inclusief willen zijn, op de wereld lijken, populair zijn, geld, spullen, macht, seks, etc. allemaal zijn dit potentiële afgoden die door de kerk gaan. Geen van deze dingen is God Zelf en het doel van de kerk is om God te eren (Jesaja 43:7), niet om mensen, ideeën of dingen te eren.

Waarom aanbidden we afgoden?

Net zoals Israël een gouden kalf maakte, omdat ze Mozes niet meer zagen, zijn wij snel afgeleid van God en zoeken we het dan in andere dingen. We gaan achter mensen aan, dingen die we kunnen zien en aanraken. De vijand verleidt ons ook om compromissen te sluiten; i.p.v. God en Zijn Woord serieus te nemen, gaan we achter wereldse ideeën aan. Soms onder het motto van ‘mensen bereiken’, maar uiteindelijk komt het er op neer dat God niet langer god is. We hebben dan niet geluisterd naar Gods woorden: geen andere goden.

Net zoals het een keuze is om te luisteren naar een afgod, kunnen we er ook voor kiezen om achter God aan te gaan. Jij kan kiezen om God te eren, God lief te hebben, God te dienen. Je kan ervoor kiezen om Zijn Woord zo serieus te nemen als Hij dat doet, om je leven volledig voor Hem in te zetten. De keuze is aan jou of je geen andere goden hebt. De god/God die jij aanbidt, bepaalt hoe jouw leven ingericht wordt. Jouw god/God bepaalt de standaard van jouw leven. Bepaalt God, of een afgod?

God roept je op om geen andere goden te hebben, vraag aan God om je te laten zien of er afgoden in je leven zijn. Als die er zijn, leg die dan in gebed bij Hem neer en ga volledig terug naar God. Wijd je leven opnieuw aan God toe, spreek dat hardop naar Hem uit en leef je leven om Hem te dienen. Geen andere goden, alleen God, de God van de Bijbel.

Als je vragen hebt, stel ze gerust.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69