Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Geen overspel - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En u zult geen overspel plegen.” (Deuteronomium 5:18) Gods wet is op te delen in 2 delen, hoe om te gaan met God en hoe om te gaan met mensen. Onderdeel van de omgang met mensen is dat God wil er geen overspel gepleegd wordt. Hij wil dat Zijn volk niet mee gaat in de seksuele uitspattingen van de volken om hen heen, Hij wil dat Zijn volk heilig is.

Geen overspel

Wanneer de Bijbel spreekt over overspel, wordt er seks buiten het huwelijk bedoeld. Dat betekent dat je naar bed gaat met iemand die niet je partner is. God veroordeelt dit zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testamen (e.g. Galaten 5:19). Er is geen moment dat seks buiten het huwelijk door God gezien zal worden als iets goeds. Hij zal nooit goedkeuring geven aan seks buiten de grenzen die Hij in Zijn Woord heeft aangegeven.

De Bijbel leert dat Gods volk, Israël, en Jezus’ lichaam, de kerk, heilig moeten zijn (1 Petrus 1:16-17). Deze opdracht wordt door Petrus geciteerd uit Leviticus; de plek waar Israël haar instructies krijgt om heilig te zijn. Onderdeel van heilig leven is dat God wil dat er een juist begrip van seks is. Seks is een cadeau van God, gegeven voor binnen het huwelijk (1 Korinthe 7:1-9). God heeft man en vrouw gemaakt om perfect en volledig één te kunnen zijn (Genesis 2:24), wat o.a. heel duidelijk zichtbaar is in de daad van seks.

Huwelijk

Omdat God het huwelijk ingesteld heeft (Genesis 2), is het iets dat naar Zijn standaard geleefd moet worden. Daar hoor ‘geen overspel’ bij. Overspel maakt ontzettend veel kapot; huwelijken, gezinnen, kerken, samenlevingen. We zien dat in de samenleving van vandaag overspel, seks buiten het huwelijk, heel normaal en geaccepteerd is. We zien dat mensen naar bed gaan met wie ze willen, wanneer ze willen. Ze vinden altijd wel een verklaring en een excuus om dit goed te praten. Het Bijbelse idee van geen overspel, wordt afgedaan als ouderwets. De mens denkt hiermee dingen beter te weten dan God, misschien doe jij dat ook wel.

God wil dat je weet dat seks alleen voor binnen het huwelijk is, tussen 1 man en 1 vrouw. Er zijn geen andere combinaties die God toestaat, geen andere mensen bij betrokken, etc. God heeft het huwelijk ontworpen, God heeft seks ontworpen. Allebei moeten naar Zijn standaarden geleefd worden, om Hem eer te kunnen brengen. Overspel maakt kapot wat God juist goed gemaakt heeft, dat is de reden dat Hij ‘geen overspel’ tegen de mens zegt.

Niet getrouwd?

Jezus maakt ons duidelijk in Mattheüs 5 dat overspel verder gaat dan de fysieke daad van seks buiten het huwelijk. In Mattheüs 5:27-30 laat Jezus zien dat ‘geen overspel’ gaat over het hart; het hart dat vol lust verlangt naar een ander. Dat is al overspel volgens Jezus. En dat is iets dat niet alleen voor getrouwde mensen is, zowel getrouwde als niet-getrouwde mensen hebben lust in hun hart. Zowel getrouwde als niet-getrouwde mensen breken hiermee het gebod ‘geen overspel’. Ook hier wil Jezus dat we inzien dat het om het hart gaat, waarmee Hij verder gaat dan de Joden van die tijd deden.

In jouw hart leven dingen die niet juist zijn, want ons hart is slecht (Jeremia 17:9). In ons hart zit van alles dat God als zonde ziet, onder andere overspel. Daarom mogen we zo dankbaar zijn dat God Zijn kinderen een nieuw hart geeft (Ezechiël 36:26), een hart waarmee we mogen leven naar Zijn wil. Efeze 4 omschrijft dit als de nieuwe mens, die geschapen is in Gods rechtvaardigheid. Dat is de mens die naar Jezus luistert, die Zijn wil wil doen. Dat is de mens die wil wandelen naar Gods gebod van ‘geen overspel’.

De wereld, de vijand en ons vlees zeggen dat overspel een goed idee is. Door de seks zal je je (tijdelijk) goed voelen, je zorgen (even) vergeten, etc. God geeft aan dat het slecht voor je is, dat het zonde is. Luister naar God, laat seks iets prachtigs en geweldigs zijn voor binnen het huwelijk. Binnen het huwelijk zoals God het bedoeld heeft, het huwelijk dat de relatie tussen Christus en de gemeente hoort te weerspiegelen (Efeze 5). Laat Gods gebod van ‘geen overspel’ voor jou belangrijker zijn dan elke andere mening, want God zegt dit. Laat Gods Woord jouw beeld van seks bepalen.

Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69