Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Geestelijke (onder)voeding van de Kerk - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Ik zie een trend om mij heen, namelijk de geestelijke (onder)voeding van de kerk, christenen lijden honger. Dat is een rare stelling, zeker als je gaat kijken naar de overvloed aan (fysiek) eten die we op tafels hebben staan, zeker bij feestelijke gelegenheden. Bij kringavonden waar ik naartoe ga, hebben we altijd wel koekjes of iets anders lekkers staan. Maar hoeveel christenen weten nog wat echt voedsel is? Weet en leef ik, weet en leef jij echt dat “de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.”? God wist dat dit een probleem van alle tijden zou zijn, dus citeert Mozes God al in Deuteronomium 8:3.

De mens, waarvan ik er één ben, moet leven van wat God uit Zijn mond laat voortkomen. In Deuteronomium spreekt God over het “manna” dat Hij gegeven heeft, het voedsel dat Israël 40 jaar lang in de woestijn gegeten heeft. Israël was aan het zeuren tegen God (Exodus 16) over het feit dat ze niks te eten hadden. Israël dacht: God had het niet goed gezien door hen uit Egypte te leiden, God had een fout gemaakt, God kon niet voorzien, et cetera, et cetera. Als antwoord op het gezeur van Israël, gaf God het “manna”, wat letterlijk betekent “wat is dat” (Exodus 16:15). Israël herkende het brood dat hun leven zou redden niet.

Jezus als Brood

Het niet herkennen van het Brood dat leven geeft, is nog steeds actueel. Johannes 6:35 leert dat Jezus het “Brood des levens” is. In Johannes 6:51 maakt Jezus het nog duidelijker “Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.” Wat Jezus hier zegt, is dat we Hem moeten “eten”. Is dit een oproep tot kannibalisme? Moet ik mensen eten? Nee. Gelukkig niet.

Jezus roept Zijn volgelingen, mij en ik hoop jou ook, op om Zijn Woord te “eten”. Johannes 1:1 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Johannes 1:14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid.” Ondanks dat Jezus het Woord is en dat Hij op aarde gewandeld heeft, werd Hij niet herkend voor Wie Hij is.

Jezus herkennen

Dit gebeurt mij te vaak, maar mij niet alleen: elke dag zijn er (te veel) christenen die Jezus niet herkennen in Zijn Woord. Christenen die niet gevoed worden door het lezen van Gods Woord, maar die hun tijd besteden aan het tot zich nemen van andere dingen. Voor mij is dat series kijken, films kijken, voetbal kijken, activiteiten die niet per se God op de 1e plaats zetten. Begrijp me niet verkeerd, er is niks mis met films, series en dergelijke. Het mag/kan alleen niet zo zijn dat ik meer tijd daaraan besteed dan aan God, dan aan Zijn Woord, dan aan bidden.

Toen God het manna gaf in Exodus 16, gaf Hij het op een presenteerblaadje aan Israël. Het enige wat God verlangde was dat de Israëlieten het wel zelf ging verzamelen (Exodus 16:4). Dat is wat God nog steeds van Zijn volk verlangt, dat is wat God van mij verlangt. Hij wil dat ik tijd en moeite stop in het leren kennen van Zijn Woord, ik mag God ontmoeten in de Bijbel. De Bijbel is Gods Woord, de Bijbel is God die naar Jezus wijst, God die overal uitlegt dat Jezus zou komen.

Geestelijke (onder)voeding van de kerk

De Bijbel is Gods manier om te zorgen dat Zijn kinderen gevoed worden, dat ze opgroeien van geestelijke baby’s naar geestelijke volwassenen. In 1 Korinthe 3 spreekt Paulus over een kerk die is blijven hangen in het nemen van “geestelijke melk”, een kerk die ondervoed is in de Bijbel als geheel. Ik heb Gods Woord als geheel nodig om geestelijk gevoed te zijn, wij hebben alle woorden van God hiervoor nodig. Maar ben ik, ben jij, bereid om de tijd te investeren die daar voor nodig is? In de huidige tijd hebben we zoveel toegang tot middelen om te helpen bij het “verzamelen” van Gods Woord.

Geestelijke (onder)voeding in de kerk is de schuld van niemand anders dan de persoon die het voedsel tot zich moet nemen. Dat klinkt misschien heel hard, maar dat is het ook. Als jij geestelijk gevoed wilt worden, zal je zelf God moeten zoeken, je zal zelf Gods Woord moeten lezen. Maar een stap verder, je zal zelf op zoek moeten naar een kerk die Gods Woord echt onderwijst. Hoe gevoed ben jij? En welke stappen zet jij om gevoed te worden en om gevoed te blijven? Je kan goed geestelijk voedsel vinden bij onze preken

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69