Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Geestelijke onvolwassenheid - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Een van de grootste issues in de kerk van vandaag de dag is geestelijke onvolwassenheid. In Hebreeën 5:11-14 wijst de schrijver ons op een aantal eigenschappen van die geestelijke onvolwassenheid. Een terugkomend thema hierin is dat een gebrek aan Gods Woord de mens geestelijke onvolwassenheid brengt. 

Traag in het horen

In Hebreeën 5:11 lezen we dat deze kerk traag in het horen was geworden. De schrijver wilde de kerk allerlei diepe zaken over Jezus uitleggen, allerlei dingen die heel goed voor hen zouden zijn. En toch doet hij dit niet, omdat de kerk traag in het horen was geworden. 

Ze waren niet meer zo geïnteresseerd in Gods Woord, in studie in en over Gods Woord. Waar ze toen ze net tot geloof waren gekomen niet weg te slaan waren uit de Bijbel, hadden ze nu ‘betere’ dingen te doen. Ze wilden niet meer luisteren naar Gods Woord, ze luisterden liever naar iets anders. Hoe graag luister jij naar Gods Woord? Hoe graag ga jij naar de kerk om samen te komen en Gods Woord te openen?

Melk nodig

Hebreeën 5:12 laat zien dat deze kerk melk nodig had. De schrijver vergelijkt de groei van een christen hier met de groei van een kindje. Een baby krijgt nog geen vast voedsel, alleen melk is genoeg om te groeien. De geestelijke groei van een christen is net zo, in het begin is er geestelijke melk nodig om te groeien. Naar mate er meer groei komt, kan de christen steeds meer vast geestelijk voedsel aan. 

Deze kerk bleef hangen in de basics, de fundamenten van het geloof. Ze groeiden nooit verder dan dat en dat vonden ze wel best. Dit gebeurt ook veel in Nederland vandaag, christenen die niet doorgroeien, christenen die blijven hangen in de basics. Ze groeien niet verder in de diepere lessen die God hen wil leren. Ze blijven geestelijke babies. Wil jij steeds meer van Gods Woord? Wil jij steeds meer van Gods Woord lezen, leren en begrijpen? 

Onderscheid maken

Een baby (Hebreeën 5:12) is onervaren, weet en kan weinig. Een volwassene (Hebreeën 5:13) kan onderscheid maken tussen goed en kwaad, weet hoe dingen aan te pakken, hoe naar Gods wil te leven. Christenen horen steeds volwassener te worden, steeds beter te kunnen onderscheiden wat wel en niet van God is. 

Hoe volwassener we worden, hoe meer we van God gaan zien. Hoe meer we van God en Zijn Woord gaan zien, hoe meer volwassen we worden. Gods Woord is wat de christen volwassen maakt, Gods Woord is wat onderscheid leert te maken. Alleen de Bijbel kan de christen dat leren, alleen de Bijbel is wat de christen van geestelijke onvolwassenheid afhoudt. 

Hoe volwassen ben jij?

Hoe is jouw geestelijke volwassenheid? De Bijbel laat ons zien dat alleen de Bijbel geestelijke volwassenheid teweegbrengt, dat is waar God doorheen werkt. De kerk waar je naartoe gaat hoort je hierin te helpen, maar je hebt zelf de verantwoordelijkheid om je Bijbel te lezen. Als jij volwassen wilt worden, als jij dichter naar God toe wilt groeien, dan is de Bijbel de enige manier. 

Zoek een Bijbelgetrouwe kerk, luister goede preken, maak zelf elke dag tijd om je Bijbel te lezen, kom samen met andere christenen. Allemaal dingen die je zelf kan doen om geestelijke onvolwassenheid weg te halen en geestelijk volwassen te worden. Bid dat God je hierin zal leiden, dat Hij je volwassen zal maken. Hij kan en wil het doen, Hij zal hiervoor voornamelijk de Bijbel gebruiken. 

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op. 

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69