Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Geestelijke strijd - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Voor elke wedergeboren christen die Jezus Christus actief navolgt is geestelijke strijd iets dat erbij hoort, of men het doorheeft of niet. Net zoals met alles in het christelijk leven, is het belangrijk om een Bijbels beeld te hebben bij dit onderwerp, omdat we anders verkeerd gaan denken en doen. In het evangelisch christendom zijn er grofweg 2 opvattingen over geestelijke strijd: 1) Satan wordt overschat en zit achter alles dat fout gaat in het leven, 2) Satan wordt onderschat en ‘bestaat niet’ omdat men onwetend is waardoor Satan de vrije loop krijgt.

Beide opvattingen zijn een uiterste van hoe je naar geestelijke strijd kan kijken, beide zijn niet correct. De 1e geeft Satan teveel aandacht, de 2e geeft Satan te weinig aandacht. Waarom spring ik van geestelijke strijd naar Satan? Omdat hij de bron is van geestelijke strijd.

Wie is Satan?

De Bijbel legt uit in Ezechiël 28:12-18 wie Satan was en wie hij nu is, en vooral waardoor er een verschil is tussen die 2. Satan was in het begin in de hof van Eden (v13), een cherub op Gods berg (v14) en volmaakt (v15). Hij was een van Gods hoogste engelen, volmaakt gemaakt, “totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd” (v15).
Satan was niet tevreden met de plek die God hem gegeven had, hij wilde meer. Hij werd trots (Ezechiël 28:17) en wilde 5 dingen, die 5 dingen zijn door Jesaja opgeschreven in Jesaja 14:12-15. Satan wilde 1) opstijgen naar de hemel, 2) zich verheffen boven God, 3) op Gods berg zitten, 4) opstijgen boven de wolken, en 5) God gelijk zijn.
Gods reactie hierop was om Satan (Lucifer in de Latijnse Vulgate vertaling), uit de hemel te verbannen. Hierover lezen wij in Openbaring 12 en andere plekken. Openbaring 12:4 laat zien dat Satan 1/3 van al Gods engelen met zich meenam in zijn val uit de hemel.

Strijd tussen Satan en wie?

Sinds de val van Satan en zijn engelen (demonen) is er strijd tussen Satan en God. Dit is een strijd tussen Schepper (God) en schepping (Satan en zijn demonen). Tegelijkertijd leert de Bijbel dat christenen ook deel zijn van deze strijd (Efeze 6:10-12, 2 Korinthe 10:3-5, 1 Petrus 5:8).
Betekent dit dat christenen zelf tegen Satan strijden; dat wij zelf de strijd aan moeten gaan? 1 Samuël 17:47 leert ons gelukkig iets anders, “de strijd is van de HEERE”. Het is Zijn strijd met Satan, wij christenen zijn meegetrokken in de strijd.

Waarom zijn christenen deel van de geestelijke strijd?

God zegt tegen Satan in Jesaja 14, Satan is schepping, God is Schepper. Dat betekent dat Satan God niet kan verslaan of direct pijn kan doen. Om God toch, zij het indirect, pijn te doen, valt Satan datgene aan wat God het meest dierbaar is, de mens. En vooral actieve wedergeboren christenen die door God geliefd zijn en die naar Gods wil willen leven zijn helemaal doelwitten van Satan. Die combinatie zorgt ervoor dat Satan christenen extra wil aanvallen en ze van God wil afhouden.
Satan wil ons afhouden van God en van Zijn wil ontdekken en doen door ons o.a. bang te maken, te ontmoedigen, af te leiden, te laten vallen in zonde. Dat is waar geestelijke strijd duidelijk en merkbaar wordt voor de christen.

Hoe strijden wij in deze geestelijke strijd?

Aangezien we deel zijn van deze strijd, is God zo genadig geweest om ons te helpen. “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,” (Efeze 6:12), daarom heeft God ons een wapenrusting gegeven die niet van vlees en bloed is. Efeze 6:12-18 laten de geestelijke wapenrusting zien. Het zijn voornamelijk defensieve wapens, maar ook 2 offensieve wapens: Gods Woord (vers 17) en gebed (vers 18).
Jezus laat ons zien hoe te strijden in gebed en met Gods Woord (Lukas 4). In Mattheüs 4 zien wij dat toen Satan Jezus 3 keer verleidde, dat Jezus elke keer terugkwam met het antwoord: “Het is geschreven. . .”. Dat is hoe wij horen deel te nemen aan de strijd. Zowel gebed als het Woord doen 1 ding voor ons in de geestelijke strijd: afhankelijk zijn van God. Dat is hoe we horen te strijden, in afhankelijkheid van God.

Als christenen gaan we strijd tegenkomen, het is geen kwestie van als, maar wanneer. God wil jouw ogen openen voor de strijd en je Zijn kracht geven om staande te blijven in deze strijd. Weet wie de vijand is, dat je zijn strategie en technieken kan gaan herkennen vanuit het Woord (e.g. Genesis 3, Lukas 4, etc.), maar bovenal dat God sterker is. In Hem, in Jezus zijn we meer dan overwinnaars (Romeinen 8:31-39).

Als je hier meer over wilt weten, hebben we hier en hier studies over de geestelijke wapenrusting. Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69