Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Geloof in God - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,” (Hebreeën 6:1) Het tweede fundament van het geloof, is ‘geloof in God’. Paulus geeft dit, geïnspireerd door de Heilige Geest, aan als fundamenteel om een volwassen christen te kunnen zijn/worden. Zonder geloof in God zal je geloof niet stevig zijn, niet blijven staan en zal er niet op gebouwd kunnen worden.

Geloof

Net zoals bij de vorige blog is het handig om naar de originele tekst te kijken waarin dit vers geschreven is, om erachter te komen wat God ons wil leren. Het Griekse woord dat gebruikt wordt is pistis. In het geval dat dit woord gebruikt wordt in de zin ‘geloof in God’, betekent pistis het volgende: de overtuiging dat God bestaat en de Schepper en Heerser over alle dingen is, dat Hij de Voorziener en Gever van eeuwige redding door Jezus Christus is.

Dit is het geloof dat de christen hoort te hebben, dit is het geloof dat fundamenteel is om een volwassen christen te kunnen zijn. Zonder dit geloof zal je niet overeind blijven in deze wereld, met alle verleidingen, aanvallen en andere dingen die er op je af komen.

Hoe krijg je dit geloof?

God is Degene Die geloof geeft, Galaten 5:22 laat zien dat geloof een vrucht van de Geest is. Geloof is ook een keuze, je moet namelijk kiezen om wel of niet te geloven, te vertrouwen, op wat de ander zegt. God laat aan ieder mens zien Wie Hij is, dat doet Hij door de schepping (Romeinen 1) en door Zijn Woord. De keuze die ieder mens zelf moet maken is of we geloven dat God bestaat en of we dan ook geloven in wat Hij zegt in Zijn Woord de Bijbel.

Op het moment dat iemand kiest om God te geloven, om te vertrouwen dat Hij gelijk heeft, dan gaat God pistis geven. Het geloof dat nodig is om christen te zijn. Iedereen moet deze keuze voor zichzelf maken, dit kan niemand voor je doen.

Geloof in God

Er zijn tegenwoordig heel veel dingen, stromingen, boeken, religies, etc. om in te geloven. In Hebreeën 6 spreekt Paulus specifiek over geloven in God, de God van de Bijbel. Het geloven dat fundamenteel is, is geloven dat God is Wie Hij zegt te zijn en dat Zijn Woord waar is. Dat is waar het allemaal begint. Je hoeft niet alles te snappen wat God zegt, je hoeft niet alles te weten wat de Bijbel zegt. Geloof in God is de opdracht.

Geloof jij in God? Of geloof/vertrouw jij op iets/iemand anders? Het is heel makkelijk om je geloof van een persoon, kerk, religie af te laten hangen, in plaats van dat je geloof volledig op God Zelf gebouwd is. Vraag God vandaag om je meer geloof te geven, meer van Zichzelf te laten zien, zodat je meer kan gaan vertrouwen, meer gaat geloven in God.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69