Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Geloof jij wat God zegt? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Er kwam een man uit Baäl-Salisa; hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen, twintig gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: Geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei: Hoe moet ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zei: Geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de HEERE: Men zal eten en overhouden.” (2 Koningen 4:42-43) God spreekt hier tot mensen, Hij belooft dat er genoeg eten zal zijn voor iedereen in deze situatie. Toch is er in eerste instantie ongeloof te zien. Geloof jij wat God zegt?

Geloof jij wat God zegt?

Elisa krijgt 20 gerstebroden aangeboden van iemand, broden die hij uitgedeeld wil zien aan de mensen van Israël. We weten dat de groep honderd man groot was waar dit brood aan uitgedeeld moest worden, dit zorgde ervoor dat de man twijfelde. Hij twijfelde aan wat Elisa zei, en in het verlengde daarvan twijfelde hij aan God. Hij twijfelde of wat Elisa zei wel waarheid was, hij wist niet hoe hij de wereld die hij voor zich zag kon rijmen met wat God zei.

Geloof jij wat God zegt? God zegt en belooft namelijk heel veel bijzondere dingen in Zijn Woord. Alleen al het feit dat we geloven in een onzichtbare God, Die een eeuwige toekomst voor ons heeft; dat is al iets dat geloof vraagt. Dit is waar jij mag kiezen, geloof jij wat God zegt of geloof je dat niet? Is het voor jou genoeg dat God het zegt, of heb je meer ‘bewijs’ nodig? Als christen is het zo belangrijk om God op Zijn Woord te geloven, om te vertrouwen dat wat God zegt ook altijd waar is.

Twijfel

Het is niet erg om te twijfelen, we zien in het Woord vele mensen die twijfelen. Vooral in de psalmen zien we mensen die twijfelen aan Gods goedheid, of God hen wel hoort, etc. God spreekt geen kwaad over deze mensen. Wat niet goed is, is mensen die twijfelen aan dingen die God echt gezegd heeft. Vanaf Genesis 3 zien we dat Satan deze tactiek ook gebruikt om mensen van God af te houden. Satan vroeg “Is het echt zo dat God gezegd heeft:” (Genesis 3:1); hiermee wil hij, tot op de dag van vandaag, dat mensen twijfelen aan God en Zijn woorden. Geloof jij wat God zegt?

Een belangrijk onderdeel van het christelijke geloof, van het christen-zijn, is geloven wat God zegt. Johannes 20:31 leert dat we in Jezus moeten geloven als Zoon van God, om gered te worden. Dat betekent niet dat we alles hoeven te snappen van wat dat betekent; het betekent dat we moeten vertrouwen dat dit zo is, puur en alleen omdat God het gezegd heeft. Ons geloof is gebouwd op vertrouwen, op geloof in Jezus. Ons geloof is gebouwd op het vertrouwen dat God de waarheid spreekt. Geloof jij wat God zegt?

De keuze is aan jou

Wat je ook hebt meegemaakt, hoe veel of hoe weinig moeite je ook hebt met vertrouwen, christen-zijn is gebouwd op vertrouwen, op geloof. Je bent een christen als je gelooft in Jezus Christus, als je gelooft in het Woord van God. Je bent een christen als je gelooft wat God zegt. Dit is een keuze, een persoonlijke keuze. Je moet zelf kiezen om God te vertrouwen, God te geloven. De keuze is aan jou om je leven over te geven aan Hem, om Zijn Woord als fundamentele, onwankelbare waarheid te zien. Deze keuze heeft invloed op je hele wezen, op elke beslissing die je nog gaat nemen.

Deze keuze is van groot belang voor jouw geloof. Geloof jij wat God zegt? Dan heb je zoveel prachtige dingen om op terug te vallen uit Gods Woord. Zoveel zegeningen, uitingen van Gods liefde, uitspraken van God over je leven en je situatie, etc. Gods Woord is dan een rijke zegen voor jou. Als jij niet gelooft wat God zegt, dan zal het Woord veel minder voor jou betekenen. Gods Woord zal dan geen reden voor hoop zijn, maar juist een reden voor meer vragen, twijfels, moeite, pijn, etc. Kies er vandaag voor om te geloven wat God zegt, ook als je het (nog) niet begrijpt. Kies om Hem de bron van waarheid te laten zijn. Geloof jij wat God zegt?

Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69