Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Genade leidt tot werken - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) Dit zijn prachtige verzen. Deze verzen zijn zo rijk aan liefde, aan genade, aan zekerheid. God laat hier zo ontzettend veel van Zijn hart zien, Zijn liefde voor de mens. God laat zoveel zien van hoe Hij werkt en wat ons deel in Zijn plan is. Tegelijkertijd vraag ik me af in hoeverre we echt snappen wat Paulus hier zegt. Paulus heeft het namelijk over het feit: ‘Genade leidt tot werken’.

Genade

Dit prachtige woord betekent iets wel krijgen dat je niet verdient. Dit is wat God zo ontzettend graag doet. Hij geeft ons zo graag dingen, dingen die we niet verdienen. Als God de mens zou geven wat we verdienen, dan zouden we allemaal de dood ontvangen. Elk mens is als een zondaar geboren (Psalm 51:7) en elke zonde verdient de dood (Romeinen 6:23). Wat een genade is het dan dat we gered kunnen worden, zalig kunnen zijn.

Wat we ons vaak niet beseffen is dat genade niet stopt bij redding. Genade is een continu iets, genade is iets dat we altijd nodig hebben. Elk moment van de dag heb ik Gods genade nodig. Genade om mensen Zijn liefde te laten zien, genade om niet te zondigen. Ik heb Zijn genade nodig om mijn vrouw lief te hebben, ik heb genade nodig om mijn werk als aan de Heere te doen. Genade hoort de drijvende kracht in ons leven te zijn.

Werken

De Bijbel is heel duidelijk dat we niet kunnen werken om onze redding te verdienen. We kunnen niks doen om in een beter daglicht bij God te komen. Jesaja 64:6 leert ons dat onze eigen rechtvaardigheid, onze eigen daden, voor God zijn als een bezoedeld kleed. Wat Jesaja daar zegt is dat onze werken vies zijn voor God, niet heilig en rein zoals Hij.

Jakobus leert ons dat een gelovige werken hoort te doen, omdat dat bij de christen past (Jakobus 2:14-26). Deze werken zijn een uiting van ons geloof, deze werken horen te laten zien dat we echt geloof hebben. Geloof zonder werken is dood is de conclusie van Jakobus (Jakobus 2:17).

Genade leidt tot werken

Hoe gaan werken en genade dan samen? Iets krijgen wat je niet verdient en dan werken doen? Paulus legt ons uit dat genade ons hoort aan te zetten tot het dienen van God. Zijn genade laat ons zien hoeveel Hij ons geeft, hoeveel Hij van ons houdt. Dat hoort de christen aan te zetten tot het dienen van God. We mogen weten dat Hij goede werken voor elke christen klaar heeft staan, goede daden die we in en door Zijn genade mogen doen.

Zijn genade zet ons aan tot het liefhebben van de heiligen (Johannes 13:35), Zijn genade hoort ons aan te zetten tot het vervullen van de Grote Opdracht (Mattheüs 28:18-20). Gods genade hoort de christen aan te zetten tot heilig leven (1 Petrus 1:16). Mannen horen hun vrouwen lief te hebben zoals Christus de gemeente (Efeze 5:25-30), vrouwen horen zich te onderschikken aan hun man als aan de Heere (Efeze 5:22-24). Kinderen horen hun ouders te gehoorzamen (Exodus 20:12). Allemaal horen we de talenten die God, in Zijn genade, aan ons gaf, in te zetten voor Zijn koninkrijk.

Wat doe jij?

Doet genade dit met jou? Ben jij de Heere meer aan het dienen, doordat je Zijn genade meer en meer snapt? Misschien moet je Zijn genade eerst nog beter leren kennen, ga daar mee aan de slag. Vraag God wat de werken zijn die Hij voor jou heeft en wees dan niet verbaasd als Hij met dingen komt.

Als jij deze genade nog helemaal niet kent, vraag God om je ogen te openen voor Wie Hij is. Vraag God om vergeving voor je zonden en geloof in Hem. Hij is het waard om in te geloven, Hij is het waard om je leven aan te geven. Als je hier vragen over hebt, of als jij je leven aan God overgegeven hebt, neem contact met ons op. We willen je namelijk graag op weg helpen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69