Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Genade op genade - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.” (Johannes 1:16) Dit vers is zo groot. Dit vers heeft zo’n grote impact op hoe wij als christenen in het leven horen te staan. Wat Johannes in dit vers doet hoort ons leven op zijn kop te zetten. God geeft genade op genade.

Johannes geeft aan dat we 2x genade krijgen. Genade is iets wel krijgen wat je niet verdient. En dat doet God 2x voor ons. Die 2 soorten genade zorgen ervoor dat we zo gezegend zijn, we moeten ons dat echt gaan beseffen.

Genade

God geeft de mens de genade om tot geloof te komen. De 1e vorm van genade. Hij geeft genade zodat wij kunnen gaan geloven dat Hij God is. Hij geeft de genade zodat we Jezus aannemen als Verlosser en Heere.

Deze genade is wat mensen tot Hem trekt. Dit is de genade die wij aan de ongelovige wereld horen te verkondigen. We horen te vertellen over het feit dat Jezus van ze houdt zoals ze zijn. We horen te vertellen dat Jezus voor hun zonden gestorven is. Mensen moeten horen dat Jezus uit de dood is opgestaan, zodat zij de eeuwigheid bij God kunnen doorbrengen in plaats van gescheiden van Hem.

Dat is de genade die wij uit mogen delen aan een ieder, want God wil dat alle mensen tot geloof komen. We mogen en moeten deze boodschap aan een ieder uitdelen.

Op genade

Genade stopt echter niet bij “alleen” redding. Redding is al meer dan dat we ooit hadden verdiend, maar God gaat veel verder. De 2e uitstorting van genade gaat over de genade om naar Gods wil te gaan leven.

Genade is niet een vrijbrief om maar te doen wat je wilt. Gods genade betekent dat God elke zonde kan vergeven, maar daarna betekent het ook dat je wil gaan leven zoals Gods Woord dat voorschrijft. Dat is het 2e gedeelte van genade waar Johannes het over heeft.

Onze levens horen te getuigen van Gods genade. Onze levens horen in alles Gods genade te laten zien. Dat kan alleen als wij ook gaan leven naar Gods standaard, zoals de Bijbel dat voorschrijft. Dat kunnen we niet uit onszelf, daar hebben we Gods genade voor nodig. Dit is de reden dat Johannes het over genade op genade heeft.

Gods genade is zo groot dat Hij ons neemt zoals we zijn, maar ons daarna gaat veranderen naar Zijn wil.

Gods genade op genade

Heb jij deze genade al aangenomen? Geloof jij al in Jezus als jouw Verlosser en Heere? Als je dat nog niet doet, bid dat Hij Zijn genade aan jou zal openbaren. Bid tot God, praat met Hem, vertel dat je een zondaar bent en dat je Zijn genade nodig hebt. Vraag vergeving voor je zonde en Hij zal je aannemen als Zijn kind.

Als je Zijn genade al wel aangenomen hebt, ga meer leven naar die genade. Ga leven naar de standaard die genade op ons legt. Genade legt de lat heel hoog, maar geeft ons ook de kracht om het te doen. God is zo goed, Hij geeft genade op genade.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69