Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Genoegen nemen met minder dan wat God belooft - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“het land dat de HEERE voor de gemeenschap van Israël verslagen heeft, is een geschikt land voor vee; en uw dienaren hebben vee. Verder zeiden zij: Indien wij genade in uw ogen gevonden hebben, laat dit land uw dienaren tot bezit gegeven worden; laat ons niet de Jordaan oversteken.” (Numeri 32:4-5) Israël stond op het punt om de Jordaan over te steken en zo het beloofde land in te trekken. Vóór ze echter de stap maakten om als 1 volk over te steken, kwam er een verzoek van de stammen Gad en Ruben; ze wilden niet oversteken. Deze stammen wilden blijven; ze wilden genoegen nemen met iets anders dan dat God hen beloofd had. Ze gingen genoegen nemen met minder.

Genoegen nemen met minder

Op verschillende momenten had God beloofd dat Zijn volk naar Kanaän zou gaan, als hun beloofde land (Exodus 3:8). Dat land had God aan hen beloofd, als een eeuwige belofte. God, Die niet liegen kan (Hebreeën 6:18), had dit aan hen gegeven, het was al van hun. En toch zien we in Numeri 32 dat er 2 stammen zijn die niet in willen gaan op Gods belofte. Ze redeneerden op basis van hun eigen wil, hun eigen logica; ze hadden veel vee, het land waar ze waren was goed voor vee. Dat was hun hele redenering om genoegen nemen met minder recht te praten.

Wanneer we verder kijken in de Bijbelse historie, zien we dat deze stammen geen grote dingen hebben gedaan. Er waren geen profeten, heersers, o.i.d. die voortkwamen uit Ruben. Gad bouwde zelf een altaar voor God, terwijl dat niet toegestaan was (Jozua 22:34). Beide stammen deden in het begin nog dingen die trouw waren aan God, maar na een tijdje vervielen ze in de gewoonten van de volken om hen heen.

Doordat ze genoegen nemen met minder, ondanks dat het land er goed uit ziet, zien we de harten van de leiders van deze volken. Ze vertrouwen meer op hun eigen denken, wat ze zien, dan dat ze vertrouwen op God en Zijn beloftes. Waar God hen een land beloofd had dat overstroomt van melk en honing (Ezechiël 20:6), hadden ze geen zin om te wachten op de vervulling van deze belofte.

Gods beloftes

In het Woord van God, de Bijbel, staan duizenden beloftes van God. Velen van deze beloftes zijn ook voor jou, als christen. Net als Israël lopen wij het risico dat we genoegen nemen met minder dan wat God belooft. God belooft ons Zijn liefde (1 Johannes 4:16), wij nemen vaak genoegen met liefde die minder is dan die van Hem. De Bijbel spreekt over rust (Filippenzen 4:6), wij zoeken rust op andere plekken dan bij God. Het Woord heeft ongelofelijk veel beloftes voor ons, wij zijn echter zo vaak bereid om minder te accepteren dan God voor ons heeft.

Is dat erg? De stammen Gad en Ruben vonden land dat goed was om te grazen, dat is toch niet slecht? God had iets beters dan dit, Hij heeft altijd beter dan de wereld te bieden heeft. Het punt is vooral het vertrouwen op God, luisteren naar Zijn wil. Het land van Gad en Ruben was niet slecht, Kanaän was beter. Liefde in deze wereld hoeft niet slecht te zijn, Gods liefde is altijd beter. Rust in deze wereld hoeft niet verkeerd te zijn, rust bij God is oneindig veel beter.

Minder

Alles dat de wereld te bieden heeft, is minder dan wat God te bieden heeft. Gods beloftes zijn altijd beter; de vraag is waar wij genoegen mee nemen. Alleen God kan eeuwige dingen beloven en die beloftes waarmaken, alleen Gods beloftes zijn ja en amen (2 Korinthe 1:20). Genoegen nemen met minder laat zien dat je niet echt vertrouwt op God, niet echt gelooft dat God de waarheid spreekt. Je rust, liefde, vrede, acceptatie, vergeving, etc. ergens anders zoeken dan bij God laat zien dat je niet echt weet wat Hij te bieden heeft.

God wil dat jij al Zijn beloftes leert kennen, Hij wil dat we gaan ervaren dat wat Hij zegt beter is dan alles dat de wereld, ons vlees en de vijand kunnen bieden. Vraag God om Zijn beloftes waar te maken in jouw leven, vraag God om jou te laten zien dat Zijn beloftes beter zijn. Hij wil dit laten zien, Hij wil dat we bidden (1 Thessalonicenzen 5:17) en vragen. Lees je Bijbel, zodat je Degene Die de beloftes geeft leert kennen; maar ook zodat je de beloftes die Hij doet leert kennen.

God houdt van jou, Hij wil je zoveel prachtige dingen geven. Christen, je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten (Efeze 1:3). Dat betekent dat God alles kan en wil geven dat je nodig hebt voor dit leven, vooral op geestelijk gebied. Hij wil je ook zegenen met alles dat je nodig hebt op fysiek gebied, maar Hij is vooral bezig met je eeuwigheid. Vraag God, onderzoek het Woord; laat God Zijn beloftes waarmaken in jouw leven. Genoegen nemen met minder is het voorbeeld van Gad en Ruben; waar neem jij genoegen mee?

Als je vragen hebt kan je altijd contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69