Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Gevolgen van Gods genade?! - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) Genade. Het is een woord dat zo vaak valt in de kerk. Genade is een woord dat zo vaak (mis)bruikt wordt. Het is een woord waarvan ik me vaak niet realiseer wat het betekent. Genade wordt gebruikt om zonden weg te moffelen, genade wordt gebruikt als excuus, genade lijkt een heel lastig begrip soms. Het klinkt misschien raar, maar er zijn gevolgen van Gods genade.

 

Sinds kort ben ik zelf door Efeze heen aan het lezen in mijn stille tijd. En sinds ik dat geweldige boek aan het doorspitten ben, wordt ik elke dag herinnerd aan Gods genade. Elke dag zie ik een beetje meer hoe geweldig groot Zijn genade is en hoe weinig ik ervan begrijp. Elke dag zie ik meer hoe erg ik tekort schiet en hoeveel ik Zijn genade dus nodig heb. Ik wil in deze blog naar 3 dingen kijken: 1) wat is genade? 2) hoe krijg ik genade? 3) wat is het gevolg van genade?

Wat is genade?

Voor een woord dat ik veel gehoord heb in de kerk, valt het me op hoe weinig genade gedefinieerd is. Het klinkt misschien raar, maar ik vind het fijn als dingen een definitie hebben. Dus, wat is genade?

Een hele goede manier om een Bijbels woord te definiëren, is door te kijken naar de eerste keer dat het woord voorkomt. In Genesis 6:8 komt genade voor het eerst voor. Noach vond genade in Gods ogen, Noach kreeg genade van God. Wat betekende dat voor Noach? Noach (en zijn gezin) werden niet weggevaagd door Gods oordeel, maar God schonk leven, God schonk genade. Noach was niet perfect, in Genesis 9 wordt hij dronken en gaat ontkleed in zijn tent liggen. Ondanks dat hij niet perfect was, liet God hem leven. Dat is genade, leven krijgen terwijl je eigenlijk Gods oordeel verdient.

Hoe krijg ik die genade?

Het is namelijk leuk dat er een definitie is, maar ik moet er wel iets mee kunnen. Efeze 2:8 geeft aan dat door genade ik zalig ben, “het is de gave van God;”. Het antwoord is heel simpel, God geeft Zijn genade. Ik verdien het niet, ik kan het ook nooit verdienen. Romeinen 11:6 zegt dat “als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer.” Genade kan je niet verdienen. Redding kan je niet verdienen. God geeft genade, God geeft genade aan iedereen. Jezus is gestorven zodat jij en ik genade kunnen ontvangen (Romeinen 6:23). Gods genade is genoeg, Gods genade is oneindig. Gods genade is groter dan welke zonde dan ook. Het is genade dat ik deze blog kan schrijven, het is genade dat ik Hem mag kennen, het is genade dat ik elke dag Zijn Woord mag lezen. Het is genade die Hij uitstort over mij.

De Bijbel leert dat niemand rechtvaardig is, dat iedereen gezondigd heeft. Iedereen verdient dus Gods oordeel, ik dus ook. Daarom ben ik God ook heel dankbaar dat Hij elke dag Zijn genade klaar heeft staan voor mij.

Wat is het gevolg van deze genade?

Het is zo dat genade alleen het kwijtschelden van schuld is. Efeze 2:10 geeft aan dat wij door Hem geschapen zijn met een doel. Dat doel kan ik alleen bereiken door Gods genade. Het doel dat God voor mij heeft, dat Hij voor iedereen heeft, is het doen van goede werken. Deze goede werken zijn van te voren door God klaargezet, dingen die alleen voortkomen uit Zijn genade. Efeze 4 legt uit dat Jezus genade geeft aan iedereen.

Is dat niet geweldig?! God geeft mij genade, God geeft het, zonder dat ik er iets voor kan doen. Hij gaat nog verder, nadat Hij genade geeft, heeft Hij in Zijn genade ook nog goede werken voor mij klaar staan. De keuze is aan mij om de werken te doen die Hij van mij vraagt. Ik kan elke dag kiezen om Zijn wil te doen, om voor Zijn genade te kiezen. Daar tegenover staat dat ik elke dag kan kiezen voor mijn vlees, voor de wereld, voor de verleiding van satan kan kiezen. De keuze is aan mij.

Gods genade voor jou

God heeft genade (leven, terwijl ik oordeel verdien), Hij wil die genade aan iedereen geven. Zodra iemand die genade ontvangt heeft Hij goede werken klaarstaan, die door Zijn genade uit te voeren zijn. Hoe geweldig is dat?! Hij is zo goed, zo liefdevol!

Heb jij Zijn genade al leren kennen? Heb jij Zijn genade al aangenomen? Doe jij de werken die bij de genade horen? Bid dat Hij je Zijn genade zal leren kennen. Als je Hem nog niet kent bid dat Hij Zichzelf zal laten zien. Als je de goede werken niet doet, vraag Hem om die aan je te laten zien.

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen  tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4:16)

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69