Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Gevolgen van zonde - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Daarom zal de melaatsheid van Naäman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht hechten. Toen ging hij bij hem weg, melaats, wit als de sneeuw.” (2 Koningen 5:27) Gehazi, de knecht van Elisa, had gezondigd tegen God. Hij had een beloning aangenomen voor iets wat hij niet zelf had gedaan en er daarna over gelogen. Er zijn gevolgen van zonde, gevolgen die horen bij het feit dat er tegen Gods Woord ingegaan wordt.

Gevolgen van zonde

Gehazi zondigde 2x; hij loog en hij had niet het voorbeeld van Gods profeet gevolgd. Hij dacht beter te weten dan God Zelf hoe met de situatie om te gaan. Zijn houding, zijn hart was wat hem de gevolgen van zijn zonde gaf; het waren zijn eigen keuzes die dit als gevolg hadden. God zal nooit iemand onterecht straffen of oordelen, Hij weet en ziet alles (Spreuken 15:3). Hij zal altijd rechtvaardig handelen, in elke situatie, naar iedereen. Dat is aan de ene kant een geruststelling, tegelijkertijd is dat een feit om in de gaten te houden.

In ons dagelijks leven kunnen we vergeten dat God rechtvaardig omgaat met alle zonde. De wereld om ons heen is zo druk, zo vol slechtheid; we kunnen vergeten dat de gevolgen van zonde uiteindelijk Gods oordeel zijn. God zal zonde nooit laten gaan, Hij moet straffen. Als christenen moeten we onze ogen op Jezus gericht houden, moeten we leven naar Zijn voorbeeld. Hij leefde perfect, zonder zonde; Hij droeg de gevolgen van onze zonde aan het kruis.

Keuzes

Tegelijk moeten we niet vergeten dat elke keuze gevolgen heeft. Als christen heeft zonde misschien geen impact meer op je redding, maar het is nog steeds iets dat gevolgen heeft. De gevolgen van zonde zijn niet weg als je in Jezus Christus gelooft; vaak heb je nog te maken met de aardse gevolgen van de keuzes die je hebt gemaakt. Liegen maakt relaties en vertrouwen kapot; door stelen kan je in de gevangenis terecht komen. Overspel en andere seksuele zonden kunnen soms ziektes als gevolg hebben. Dit zijn niet de dingen die we willen horen, maar wel de dingen die horen bij zonde.

Elke keuze heeft gevolgen, alles dat je zaait zal je ook oogsten. Gehazi zaaide leugens, hij kreeg er een leven van melaatsheid voor terug. De gevolgen van zonde waren voor hem heel duidelijk en heel direct. Dat is niet altijd het geval voor ons, maar zonde heeft altijd gevolgen. Daarom worden we continu opgeroepen in het Woord om niet te zondigen, om zondige begeertes te ontvluchten (2 Timotheüs 2), om heilig te leven (1 Petrus 1). God wil dat we voor Hem leven, naar Zijn standaard; zodat zonde geen grip op ons heeft.

Leven voor Hem

Soms worstelen we lange tijd met zonde en vragen we Hem om ons te veranderen. Misschien geef je God zelfs de schuld dat Hij jou nog niet veranderd heeft, dat je daardoor nog blijft hangen in deze zonde. 2 Korinthe 5:17 leert dat je een nieuwe schepping bent. Ezechiël 36:26-27 laten zien dat we een nieuw hart en Gods Geest in ons hebben. God heeft je al vernieuwd, Hij heeft je al veranderd. Je hebt een nieuwe natuur (Efeze 4), waar je geleid door de Geest naar kan leven. God heeft het veranderende werk al gedaan; wij moeten nu leren kiezen voor Hem, leren leven voor Hem.

Gevolgen van zonde zullen we blijven houden, tot we in de eeuwigheid zijn. Pas dan zullen alle gevolgen weg zijn. Tot dat moment mag je leren leven naar wie God je gemaakt heeft, naar de nieuwe schepping die je bent. Bedenk niet langer redenen waarom je nog met zonde zou worstelen, kies om te leven vanuit Zijn genade, naar de nieuwe schepping die je bent. Je bent dan nog niet perfect, want je blijft worstelen met je vlees (Romeinen 7); maar je gaat wel kiezen om te leven voor God, i.p.v. leven voor de zonde.

Als je vragen hebt of verder wil praten hierover, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69