Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God bekwaamt de beschikbare mens - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap,” (Exodus 31:3) God heeft net aan Mozes laten zien hoe de tabernakel en alle onderdelen gemaakt moeten worden. Dan laat Hij aan Mozes weten dat Hij 2 mannen geroepen heeft, waarvan Bezaleël er één is. Over deze Bezaleël spreekt God in Exodus 31:3. In dit vers laat God het volgende principe zien: God bekwaamt de beschikbare.

God bekwaamt de beschikbare

De taak om de tabernakel, met alle onderdelen, te maken, was zeer groot. Het waren veel onderdelen, die op speciale manieren gemaakt moesten worden. Alsof dat de taak nog niet groot genoeg maakte, was het ook nog eens een tabernakel voor God; de plek waar Israël God kon ontmoeten. Deze taak was veel te groot voor Mozes, veel te groot voor welk mens dan ook. Daarom laat God zien hoe Hij werkt: God bekwaamt de beschikbare mens.

Bezaleël was beschikbaar voor God, hij was bereid om God te dienen. God gaf hem de vaardigheden die hij nodig had om Gods wil te doen. Bezaleël was bekwaam gemaakt door God, om de onmogelijke taak die God gegeven had uit te voeren. Het principe dat hier zichtbaar wordt, geldt tot op de dag van vandaag. God is op zoek naar beschikbare mensen, niet naar bekwame mensen. God maakt de beschikbare mens bekwaam voor de taak die Hij geeft. Het is nooit zo dat God op zoek is naar bepaalde vaardigheden; het hart van beschikbaarheid is wat Hij wil.

Het hart

Dat is precies waar het om gaat, het hart van de mens. God wil dat ons hart volledig op Hem gericht is, volledig afhankelijk is van Hem. Dat kan alleen als we niet zelf de capaciteiten hebben, maar dat we die volledig van God moeten verwachten. Daarom zoekt God beschikbare mensen, en is het zo dat God het werk van vaardigheden doet. God bekwaamt de beschikbare, dat is Zijn manier.

God wil jou ook gebruiken, God wil dat jij Hem dient op Zijn manier. Hij wil dat jij de Grote Opdracht vervult (Mattheüs 28:19); God wil jou inzetten tot Zijn eer (Jesaja 43:7).

Vanuit onszelf is ons hart slecht (Jeremia 17:9), vanuit onszelf willen we niks dat God eer brengt. We willen niet ons leven voor Hem inzetten. Dat is de staat van elk mens, geregeerd door de zonde. De Enige Die daar iets aan kan veranderen is God, daarom geeft Hij ons een nieuw hart (Ezechiël 36:26). Dat nieuwe hart is wel naar Gods eer (Efeze 4:24), wil wel doen wat God zegt. Dat nieuwe hart wil de dingen die God wil. Dat hart wil God dienen, wil beschikbaar zijn voor God.

Ben jij beschikbaar?

God wil jou inzetten tot Zijn eer. Hij wil dat jij discipelen maakt van alle volken, Hij wil dat jij Hem eer brengt in alles dat je doet. God wil grootse dingen door jou heen doen, dingen waarvan Hij bepaalt dat ze goed zijn. De vraag is of jij kijkt naar wat jij kan, of naar wat God kan. God bekwaamt de beschikbare, want Hij is almachtig. Hij kan ieder mens in staat stellen om dingen te doen, Hij wil alleen dat we volledig tot Zijn beschikking staan. Beschikbare mensen zijn mensen waarmee God aan de slag gaat; mensen die denken dat ze uit zichzelf bekwaam zijn laat Hij links liggen.

Ben jij beschikbaar voor God? Mag God jou inzetten waar Hij dat wil, op Zijn tijd en Zijn manier? Laat jij God jou bekwaam maken, zodat Hij geëerd wordt door het hele proces? God bekwaamt de beschikbare, gelukkig hoef jij alleen maar beschikbaar te zijn. God is almachtig, daarom is het beter om Hem het werk te laten doen. Ben jij beschikbaar voor God?

Als je vragen hebt, stel ze gerust.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69