Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God doet het werk - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen 1:6) dit vers heeft een heel grote impact op de christen. In dit vers zegt Paulus: God doet het werk. Hij wil dat we snappen dat Hij het doet, niet wij.

God doet het werk, welk werk?

Door het Woord heen geeft God ons geweldige beloftes over wat Hij gaat doen. 2 Korinthe 5:17 belooft dat we een nieuwe schepping zijn, door Zijn werk in ons; het oude is voorbij, alles is nieuw. God heeft ons levend gemaakt (Efeze 2:1), Hij heeft ons van de duisternis naar het licht gebracht (Kolossenzen 1:13). Door Jezus’ offer hebben we nieuw leven (Kolossenzen 1:14). Dit zijn allemaal dingen die God belooft dat Hij voor en in ons doet, God doet het werk hier in ons.
Dit geeft zoveel rust, want het is Zijn taak om dit werk te doen, niet jouw of mijn taak. God doet het werk, omdat Hij het zoveel beter kan dan wij. Hij is perfect, wij niet; God is alwetend, wij niet; Hij is almachtig, wij niet. Daarom is het zoveel beter dat Hij het werk doet.

Wat is onze rol?

In Ezechiël 36:26-27 belooft God dat Hij ons een nieuw hart zal geven, een nieuwe geest in ons zal leggen en bovenal dat we Gods Geest in ons krijgen. God zegt “Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.” Dit wijst er weer op dat God het werk doet, dus wat is dan onze rol? Spreuken 3:5-6 geeft het antwoord “Vertrouw op de HEER met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.” Onze taak, onze rol is op God vertrouwen, ons alles aan Hem geven. Dat klinkt simpeler dan dat het is, maar dat is wel waar het op neerkomt.
Als wij God gaan vertrouwen, gaan we Hem meer ruimte geven in onze levens om Zijn werk te doen. Als we Hem meer vertrouwen gaan we meer leven naar Zijn beloftes. We zullen meer gaan zien hoe trouw, liefdevol en genadig Hij is als we Hem meer gaan vertrouwen.

God is trouw

In Filippenzen 1:6 leert Paulus ons dat God het werk begint en eindigt. God is trouw in het werk dat Hij doet. Alles dat Hij doet, doet Hij perfect. God doet het werk in ons, de voornaamste vraag is of we Hem het werk laten doen. Hij is trouw aan Zijn Woord, aan de beloftes die Hij doet. Wij mogen Hem meer en meer vertrouwen, Hem meer geloven op Zijn Woord, Hem meer volgen.
Paulus zegt: God doet het werk; is dat ook zo in jouw leven? Of ben jij nog bezig om jezelf te veranderen, zelf aan dingen te werken, i.p.v. God het willen en het werken in je te laten doen (Filippenzen 2:13). Wanneer God het werk doet zal het altijd betere resultaten geven dan wanneer wij dingen zelf proberen. Laat God in jou werken, laat God jou veranderen, laat God Zijn beloftes uitvoeren in jouw leven. Het enige dat Hij van jou wil is dat je jezelf overgeeft aan Hem en Hem Zijn ding laat doen. God doet werk, of doe jij het werk?

Als je hier vragen over hebt, neem contact met ons op. Mocht je meer uitleg over dit stuk uit de Bijbel willen, we hebben een studie hierover op onze site.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69