Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God doet meer dan jij je realiseert - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En dit is nog gering in de ogen van de HEERE: Hij zal ook Moab in uw hand geven.” (2 Koningen 3:18) God gaat Israël zegenen met water, als ze geulen graven in de woestijn. Dit water hadden ze nodig om te overleven. Israël had dit water nodig, omdat ze onderweg waren naar een oorlog met Moab. Middenin de woestijn doet Hij 2 wonderen: 1) Hij geeft water waar dat niet mogelijk lijkt, 2) Hij geeft de overwinning op Moab. God doet meer dan wij denken of hopen.

God doet meer

De Israëlieten vergingen van de dorst, hun eerste, tweede en derde gedachten gingen uit naar water en de woestijn overleven. Het winnen van Moab in de oorlog zal een stuk lager op hun prioriteitenlijst terecht zijn gekomen. En toch was God dit niet vergeten, Hij zag nog steeds het grotere plaatje. God was nog steeds bezig met de dingen die echt belangrijk zijn, met de dingen die Israël nodig had. Water was er daar zeker een van, maar een overwinning op Moab was ook van belang. God doet meer dan Israël vraagt, meer dan ze verwachten.

Zo is God ook voor jou, Hij geeft meer dan we denken. God geeft meer liefde, meer genade, meer rust, meer zekerheid dan wij kunnen bidden of beseffen. Hij weet namelijk precies wat wij echt nodig hebben, waar onze nood echt ligt. Dat is zo geruststellend, want wij denken vaak te weten wat we nodig hebben, maar Hij laat zien dat Hij dat pas echt weet. Hij doet meer dan wij kunnen bidden of beseffen, meer dan wij nodig denken te hebben.

Gods liefde

‘God doet meer’ wordt vooral heel duidelijk aan het kruis; Jezus stierf daar niet alleen voor onze zonde (1 Petrus 2:24), Hij werd ook onze rechtvaardigheid (2 Korinthe 5:21). Jezus droeg niet alleen onze straf, Hij gaf ons ook eeuwige toegang tot de Vader. Jezus doet hier meer dan wij kunnen bedenken of vragen. God wist wat jij nodig had, daarom gaf Hij dat; zelfs vóór jij Hem dat gevraagd had. Zo goed is Hij, zo genadig is Hij, zo groot is Zijn liefde voor jou. Dat is Gods liefde, dat is Gods hart voor jou. Dat is hoe Hij met elke christen omgaat, hen die in Hem geloven.

En dat is precies hoe jij God mag gaan vertrouwen, dat Hij alles geeft en doet dat Hij nodig vindt. God doet meer dan jij kan bedenken, meer dan jij kan hopen. Hij doet wat nodig is, zoals Hij het volledige plaatje ziet. Dat is Wie Hij is, dat is hoe Hij van jou houdt. Dat is hoe Hij voor jou zorgt, naar jou kijkt en met jou bezig is. God weet alles (Jesaja 46:10), ziet alles (Spreuken 15:3); en doordat Hij liefde is (1 Johannes 4) zal Hij in Zijn liefde alles doen dat Zijn kinderen nodig hebben.

Rust

Er is zoveel rust in het feit dat Hij meer doet dan wij nodig denken te hebben. Hij doet alles wat echt nodig is, ook als wij anders denken. God zal altijd doen wat noodzakelijk is, waar wij denken aan dingen die dat misschien helemaal niet zijn. God doet meer dan wij ooit zullen kunnen bevatten, want Hij is ook achter de (geestelijke) schermen bezig. Je mag leren rust te vinden in Zijn goedheid, Zijn liefde, Zijn zegenende hand. Er is rust bij Hem, zekerheid, genade en liefde; en ook daar is er meer van dan je ooit nodig denkt te hebben.

God heeft zoveel moois voor jou, zoveel zegeningen, zoveel van Zichzelf om te laten zien. ‘God doet meer’ betekent vooral dat we Hem Zelf krijgen, door Jezus’ offer aan het kruis. We krijgen toegang , een relatie met en gesprekken met God, etc. Je hebt Hem gekregen; dat is het allerbeste dat je kan krijgen en veel meer dan je beseft. Het lijk misschien niet zo bijzonder, of misschien niet zo bijzonder als het echt is; maar dit is het belangrijkste dat we krijgen: Hemzelf. God doet meer dan jij je beseft; ren jij naar Hem?

Als je vragen hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69