Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God is de echte God - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.” (1 Koningen 18:37) Dit is onderdeel van het gebed van Elia. Hij staat op de berg Karmel, samen met de profeten van Baäl. Die profeten hebben hun god aangeroepen, om te zien welke god de echte is. Nu is het de beurt aan Elia en hij vraagt God om hem te antwoorden, om te laten zien Wie Hij is. Israël moest in hun hart weten: God is de echte God.

God is de echte God

Dit is waar Israël van weggelopen was, ze hadden afgoden aanbeden. Ze hadden beelden aanbeden, aan afgoden geofferd en allerlei afschuwelijke dingen gedaan die bij de aanbidding van die afgoden hoorden. Hun harten waren niet langer overtuigd dat de God van de Bijbel, de God van Israël, hun God was. Elia stond op de berg daar, om te laten zien: God is de echte God. Hij is de enige God Die het waard is om aanbeden te worden.

Dit is voor ons vandaag de dag net zo’n groot issue en net zo belangrijk. Voor iedereen die nog niet gelooft, zijn er allerlei dingen die aanbeden worden. Hollywood, gezond eten, fit zijn, geld, carrière, social media, etc. Er zijn zoveel dingen die aanbeden worden, i.p.v. God. Maar ook binnen de kerk is dit het geval; ook binnen de kerk zijn er afgoden die aanbeden worden. Welvaart, gezondheid, ‘uitingen van de Geest’, tradities, mensen, etc. De kerk moet terug naar het feit dat God de enige, echte God is.

Hoe doe je dat?

We moeten terug naar Wie God is, we moeten terug naar het Woord en naar het kruis. Als kerk horen we het Woord van God te verkondigen, binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Het Woord van God is wat de ziel bekeert (Psalm 19), het Woord van God is wat mensen tot geloof kan brengen (Romeinen 10:17). Dat is wat de wereld nodig heeft, christenen die staan op en voor het Woord van God.

Als jij afgoden in je leven hebt, zal je die belangrijker vinden dan Gods Woord delen met mensen. Afgoden houden je af van God en daarmee van Hem dienen en eren zoals Hij is. God is de echte God, niet afgoden, God is de enige God Die ook het allerbeste met je voorheeft. Afgoden beloven mooie dingen, maar uiteindelijk levert het niks op, alleen leegte en dood. De kerk, dat zijn mensen die in Jezus geloven, moet terug naar God, naar het feit dat Hij de enige echte God is.

En dan?

Elia laat zien dat als iemand trouw is, als mensen terug willen, dat God trouw en vergevend is. Hij wilde dat Israël terugkwam bij Hem, Hij wil dat jij, dat de kerk terugkomt bij Hem. Hij wil dat de kerk weer zo min mogelijk op de wereld en zoveel mogelijk op Jezus lijkt. God wil dat de kerk rein en heilig is, zoals Hij heilig is (1 Petrus 1:16). Dat is hoe de kerk hoort te zijn, apart gezet voor Gods doeleinden; niet bezig met afgoden. God is de echte God, de God Die in de kerk aanbeden hoort te worden. Hij is de God Die zichtbaar hoort te zijn in de levens van hen die de kerk zijn.

Als jij dit wil, als jij teruggaat naar God, dan zal God Zichzelf gaan laten zien. Hij is altijd op zoek naar mensen die bereid zijn om Hem te volgen. God wil jou gebruiken tot Zijn eer, de vraag is of jij beschikbaar bent voor Hem. Als jij God als de enige, echte God gaat dienen, als jij alles uit je leven wil halen dat God in de weg zit, als jij God jouw leven gaat laten snoeien, dan zal Hij geweldige dingen gaan doen door je heen. Vraag God om jou te laten zien wat er niet klopt in je leven (Psalm 139:24) en om dat weg te halen. God is de echte God, dien Hem met heel je leven, niet een afgod.

Als je vragen hebt, stel ze gerust via onze contactpagina.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69