Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God is groter dan alles - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” (2 Koningen 6:16) De knecht van Elisa was bang voor het leger dat hen omsingelde. Hij zag een leger, waar hij en zijn meester ongewapend en ongetraind waren. De knecht was bang, Elisa was dat niet. Elisa had goede reden om niet bang te zijn, hij wist dat Degene Die achter hem stond een groter leger had gestuurd. Hij wist: God is groter.

God is groter

In het geval van Elisa was Gods grootheid te zien in het leger dat Hij stuurde. Gods leger was groter dan het leger van de Syriërs, hoe groot dat leger ook was. God is groter dan welke vijand dan ook, Gods leger is groter dan het leger van de vijand. Alles dat Hij heeft en is, is groter dan alles dat iemand anders heeft en is. Elisa wist dit, Elisa leefde hier naar. Hij besefte zich Wie God was en daardoor had hij door dat er geen reden was om bang te zijn.

1 Johannes 4:18 leert dat perfecte liefde angst uitdrijft. Gods liefde is perfect, in Zijn aanwezigheid hoeven we niet bang te zijn. In Zijn aanwezigheid is er geen enkele reden om bang te zijn, nooit niet. Geen situatie is te groot, niks is te sterk; er zal nooit een reden zijn om bang te zijn. God is groter, Hij is sterker; Hij is de Heere van het universum. Niks kan Hem tegenhouden, Hij doet wat Hij wil (Psalm 115).

Perspectief

Elisa zag het leger van Syrië, net als zijn knecht. Het perspectief van Elisa was echter niet om te blijven hangen bij het leger van Syrië, omdat hij wist dat God met hem was. Hij wist dat wat er ook kwam, Zijn Heere groter en sterker zou zijn dan alles. Niks dat de koning van Syrië had was groter en sterker dan de Heere van Israël. Alles dat alle mensen, van alle tijden samen kunnen hebben en bedenken, is minder dan God. Hij is groter, altijd en eeuwig; God is sterker, tot in alle eeuwigheid.

Dat is wat Elisa zag toen het leger van Syrië om hen heen stond, dat is wat wij mogen zien in de donkere, lastige tijden van ons leven. Jij mag Hem zien zoals Hij is, jij mag Hem kennen zoals de Bijbel Hem aan ons voorstelt. Dat is Wie Hij is, dat is de Heere. Hij en Hij alleen is God en Hij is groter. Hij is de Schepper (Kolossenzen 1), Hij is oneindig, Hij is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Dat is de God van de Bijbel, dat is Wie er voor ons is (Romeinen 8:31).

Zie jij Hem?

De knecht van Elisa had waarschijnlijk al veel dingen van God gezien; wonderen, tekenen, boodschappen van God. En toch was hij afgeleid van God, afgeleid van de grootheid van God. Hij zag het leger van Syrië, waar hij ook de Heere had kunnen zien. Wij kunnen dezelfde fout maken als deze man, dat we i.p.v. God zien, onze omstandigheden zien. We kunnen denken dat onze omstandigheden zo ongelofelijk groot zijn, dat er geen manier is dat we er uit komen.

Als we dat doen, gaan we voorbij aan Wie God is, aan hoe groot Hij is. God is groter dan alles, altijd. Dat horen we echt in onze oren te knopen, daar horen we naar te leven. Wij mogen leven naar Wie Hij is, naar hoe groot en ontzagwekkend Hij is. Dat geeft zoveel rust, want Hij is groter dan alles dat er op ons afkomt. Wat de wereld, Satan en/of ons vlees ook op ons afslingeren, God is groter. Wat er ook op je afkomt, Hij is sterker, Hij is genoeg. Nooit zal er een moment zijn dat Hij verrast is, dat Hij het niet meer weet. Vertrouw op Hem, want Hij is groter.

Als je hierover wil doorpraten, kan je contact opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69